Gå til sidens indhold

Folkeoplysning og dannelse kræver formidling

Bibliotekarforbundet er ved at etablere en ny faggruppe for formidling, som jeg venter mig meget af.

"Det er med andre ord mit håb, at faggruppen bliver den medspiller, der bringer folkebibliotekerne et skridt videre i måden at tænke formidling på".

Jeg har ikke selv deltaget i det indledende arbejde, men ladet mig fortælle, at der er tale om en faggruppe med fokus på formidling til voksne, som skal arbejde med formidling på tværs af digitale platforme og det fysiske rum. Det vide arbejdsrum tiltaler mig, for vores talrige formidlingskanaler skal supplere hinanden og skabe en helhed, som bedst opnås, når alt behandles i samme forum. Der er mange facetter af formidlingsarbejdet, og jeg er overbevist om, at der ikke savnes punkter til de kommende dagsordener. Alligevel drister jeg mig til at nævne to punkter, som jeg gerne ser behandlet på faggruppens møder.

Læs mere og tilmeld dig den stiftende generalforsamling her

Den svære demokratiske dannelse

I Perspektiv nummer 9 skriver Ahmad Joumaa, Tønder Kommunes Biblioteker, om folkebibliotekernes berøringsangst overfor aktuelle, politiske emner. Jeg er ganske enig med ham. Folkebibliotekerne burde være langt mere aktive i forhold til at bibringe borgerne den demokratiske dannelse, som gør dem i stand til at begå sig i en nyhedsstrøm, som er præget af både bevidst og ubevidst misinformation.

Efter valgene til EU-parlamentet og Folketinget i forsommeren gennemgik jeg 20-25 folkebibliotekers hjemmesider og facebooks for at se, hvordan de havde grebet valgene an. Det var skuffende, men ikke overraskende at konstatere, at ingen af dem havde valgt at adressere politiske emner, selv om det var oplagt at præsentere borgerne for de mange muligheder, man som borger har, for selv at kontrollere politikeres udsagn og gøre sig klogere på emnerne. Den gennemgående indsats var et valgarrangement med politikere og modtagelse af brevstemmer. Det er ganske enkelt ikke nok.

Demokratisk dannelse er et langt, sejt træk, og hvis folkebibliotekerne skal påvirke borgerne i den retning, er der brug for at udvikle nogle værktøjer til og lægge en strategi for, hvordan vi dag ud og dag ind, år efter år inspirerer borgerne til selv at efterprøve, hvad de præsenteres for i medierne, og give dem redskaberne til at kunne gøre det. Det er ikke gjort med et årligt politisk arrangement eller en tynd bog om fake news til uddeling. Der skal mere til både online og i det fysiske biblioteksrum, og det synes jeg, at den nye faggruppe bør diskutere.

Faggruppen for Formidling skal danne grundlag for et nyt netværk, der sætter fokus på formidling som den kernekompetence, der skaber bro mellem bibliotekets mangeartede materialer og brugerne.

Formidling i det selvbetjente folkebibliotek

Jeg kunne også ønske mig, at faggruppen adresserede udfordringerne med formidling i det selvbetjente bibliotek. Det stiller store krav til vores formidlingsevner at lave inspirerende opstillinger, der ikke blot er udstillinger, men rent faktisk formidler noget, når der ikke er en biblioteksmedarbejder til stede, som kan præsentere og forklare.

Herunder kunne det være interessant at diskutere, hvordan vi får den digitale formidling sat i spil i det fysiske rum, og hvordan vi anvender ikke blot vores egne digitale produktioner, men også eksterne aktørers digitale tilbud i form af hjemmesider videoer, apps og så videre som folkebibliotekerne kan gavne borgerne ved at rette opmærksomhed mod. Dette trækker naturligvis tråde til opgaven med den demokratiske dannelse, der ofte kan inddrages, hvis vi er opmærksomme og innovative.

Det er med andre ord mit håb, at faggruppen bliver den medspiller, der bringer folkebibliotekerne et skridt videre i måden at tænke formidling på, hvor fokus ikke i så høj grad er på udlån af egne materialer, men nærmere oplysning generelt.

Grib muligheden og giv den videre

I folkebibliotekerne har vi i mange år haft et forbilledligt samarbejde, hvor vi har inspireret hinanden. Nu får vi også en stærk og aktiv faggruppe på formidlingsområdet, der favner bredt og kan være vært for både temadage, hvor medlemmerne selv sætter dagsordenen, og som giver mulighed for løbende online debat.

Som afslutning vil jeg opfordre til, at vi bibliotekarer fortæller vores akademikerkolleger om den nye faggruppe. Det kan være en god anledning for dem til at overveje et medlemskab hos Bibliotekarforbundet, hvilket vil komme akademikerne til gode og samtidig styrke fagforeningen på arbejdspladsen. Vi har noget godt, som vores kolleger med andre uddannelser hjertens gerne må bidrage til og naturligvis selv nyde godt af. Lad os præsentere dem for muligheden.

Jeg ser frem til at følge Faggruppen for Formidling og forhåbentlig møde dig i det regi.

Stiftende generalforsamling

Vær med til at danne BF's nye Faggruppe for Formidling, hvor du kan dyrke og opkvalificere formidling som en kernekompetence.

> Læs mere og tilmeld dig her.