Gå til sidens indhold

Enig bestyrelse vil skifte forbundsnavn

»Når BF’s hovedbestyrelse drøfter et navneskifte, er det for at finde et navn, der ikke afspejler en titel men derimod medlemmernes arbejdsområder.«.

- Hvis vi fortsat skal kunne varetage medlemmernes interesser, skal vi følge med den udvikling, vi ser på studierne og arbejdsmarkedet generelt, sagde Tine Segel.

Sådan indledte BF’s formand Tine Segel, da BF’s hovedbestyrelse gennemgik de overvejelser, der har ført til, at det er en enig hovedbestyrelse, der står bag beslutningen om, at forbundet skal have et nyt navn.

- Navnetænketanken har på en møderække hen over sommeren fastlagt en række kriterier for et nyt navn, hvoraf det vigtigste er, at navnet tydeligt afspejler flere fagligheder frem for én faglighed. For det er den virkelighed, vi står i. De studerende på vores traditionelle uddannelser spejler sig ikke længere i en fagtitel, men i interessefelterne information og kultur. Samtidig arbejder flere, der ikke er uddannet bibliotekarer, med information og kultur på eksempelvis bibliotekerne. Og de skal også føle sig hjemme i vores forbund, sagde Tine Segel, der vil signalere et rummeligt forbund med navneskiftet.

- Hvis vi fortsat skal kunne varetage medlemmernes interesser, skal vi følge med den udvikling, vi ser på studierne og arbejdsmarkedet generelt. Vi har allerede gennemført en række væsentlige vedtægtsændringer, der muliggør det. Blandt andet at vi vil organisere alle, der arbejder med viden, data, information eller kultur. Det vil et nyt navn signalere endnu tydeligere.

Navnetænketank har gjort forarbejdet

For at skabe et godt fundament for processen omkring et navneskifte, har BF i sommeren nedsat en navnetænketank, der er kommet med en række kriterier for et nyt navn. Blandt de vigtigste kriterier er:

• Navnet skal i højere grad signalere flere fagligheder frem for én faglighed

• Navnet skal appellere til potentielle medlemmer

• Navnet skal især ramme medlemmerne frem for at tale til eksterne interessenter

• Fagligheden skal udtrykkes direkte i navnet

Desuden har BF i september gennemført en række fokusinterviews med medlemmer og ikke-medlemmer fra både statslige, private og kommunale arbejdspladser samt studerende. Her forholdt interviewpersonerne sig til ord og titler for at undersøge, hvilke ord, der favnede bredest. Det viste sig, at ord som information og kultur favner bredt og giver positive associationer. Ordene informationsspecialist, kulturformidler og bibliotekar favner også bredt, dog har sidstnævnte flere negative associationer, der går på de klassiske fordomme som knold i nakken og det at være bag en skranke.

- Det er vigtigt, at man i sin søgen efter et nyt navn til forbundet ikke kun tager udgangspunkt i sig selv, men i de brede fællesnævnere i BF. Men vi skal også favne vores nuværende medlemmer i et nyt navn. Og så skal vi tydeligt signalere, at et nyt navn netop giver os muligheder for at styrke BF til gavn for vores nuværende medlemmer, sagde Jette Fugl.

Forkortelser, abstrakte navne eller mange ord

Bestyrelsen drøftede på mødet konkrete navneforslag i forskellige kategorier. Lige fra forkortelser til mere abstrakte begreber. Flere var skeptiske over for ideen om, at forbundets navn skulle bestå af en forkortelse. Lige som et abstrakt navn ville være svært at afkode, lød det.

- Et nyt navn skal stadig signalere, at vi er et forbund, mente Martin Schmidt Nielsen, mens Gitte Andersen pegede på, at et nyt navn ikke kan ramme alles nichefagligheder.

- Hvis vi prøver at få for mange ting med i et nyt navn, så vil medlemmerne og andre se efter det, der mangler. Hvis man remser mange ting op i et navn, vil man altid komme til at mangle noget. Jeg tror derfor, at navnet skal være overordnet, sagde hun. Der blev ikke truffet nogen endelig beslutning om et nyt navn på mødet i oktober.

- Det er vigtigt, at vi har ro i maven til at tage de her vanskelige drøftelser. Men mit håb, er at vi til næste møde kan træffe en endelig beslutning om at indstille et nyt navn, så vi hurtigt kan komme ud og drøfte vores tanker med medlemmerne, sagde Tine Segel. På bestyrelsesmødet i november drøfter BF’s bestyrelse igen et nyt navn.