Gå til sidens indhold

BF’s vej mod et nyt navn

I april besluttede BF’s hovedbestyrelse at undersøge, om forbundet skulle skifte navn for at signalere, at det ikke er én titel, men det faglige krydsfelt mellem data, information, kultur og viden, der er forbundets omdrejningspunkt. Perspektiv samler op på processen.

I april 2019 besluttede en enig hovedbestyrelse at igangsætte en proces for et muligt navneskifte. Medlemmerne skulle inddrages åbent i processen, så som det første blev der nedsat en navnetænketank, der repræsenterede bredden i medlemsskaren. I løbet af sommeren har debatten om navn og identitet været i gang på sociale medier og gengivet i Perspektivs spalter, og i efteråret har BF gennemført en række fokusinterviews for at identificere de faglige termer, der favner medlemmerne bedst muligt.

Over 600 fulgte debatten på Facebook

BF har i sommeren 2019 haft debat på Facebook i gruppen »BF i en ny tid – navnedebat«. Den var åben for medlemmer og ikke-medlemmer, der arbejder i krydsfeltet mellem viden, data, kultur og information. Over 600 fulgte debatten, hvor især to synspunkter gik igen.

1. Et nyt navn vil styrke BF, fordi det kan give grundlag for en bredere rekruttering. Dette synspunkt har for eksempel studerende, der ikke ser sig selv som bibliotekarer og som betoner vigtigheden af et navn, der er up to date med uddannelsen og arbejdsmarkedet.

2. Det nuværende navn er et godt brand, og et navneskifte hjælper ikke på BF’s udfordringer med blandt andet faldende medlemstal. I denne gruppe findes for eksempel personer, der argumenterer for, at BF bør overveje en fusion i stedet.

Udpluk af navneforslag fra gruppen

• Forbundet for kultur, data og informationsspecialister

• Forbundet for bibliotekarer, formidlere og informationsspecialister

• Forbundet for informations- og kulturspecialister

• Videns- og Kulturforbundet

• Danmarks videns- og kulturprofessionelle

• Danmarks kultur- og informationsprofessionelle

• Informations- og kulturforbundet

Med andre ord

1. Navnet skal ikke signalere én faglighed, men rumme flere fagligheder
2. Navnet skal afspejle de værdier, BF er garant for
3. Et nyt navn skal også appellere til potentielle medlemmer
4. Det er vigtigst, at medlemmerne kan se sig i navnet. Det er mindre vigtigt, om navnet taler til andre interessenter.
5. Fagligheden skal udtrykkes direkte med ord, der giver mening for medlemmerne.
6. Navnet skal afspejle faglige fællesnævnere frem for enkelte medlemmers specifikke faglighed, opgaver og titler.
7. Det er medlemmernes arbejdsområder (og ikke deres uddannelsesbaggrund), der skal afspejles i et navn.
8. Navnet skal tydeligt afspejle medlemmernes funktioner
9. Det er vigtigere at signalere det faglige arbejdsindhold i navnet, end at man er en faglig organisation.

Navnetænketankens medlemmer

• Ida Allesø Møller, tillidsrepræsentant på Frederiksberg Bibliotek
• Jesper Tobias Albrechtsen, tillidsrepræsentant på Koldingbibliotekerne
• Anders Nørgaard Didriksen, formand for BF’s Privatgruppe
• Lis Nielsen, formand for BF’s Statsgruppe
• Rikke Blaabjerg, studerende på Københavns Universitet og studenterrepræsentant i hovedbestyrelsen
• Torben Kastbjerg, studerende på Syddansk Universitet
• Martin Schmidt-Nielsen, medlem af BF’s hovedbestyrelse
• Sarah Elizabeth Hvidberg, medlem af BF’s hovedbestyrelse