Gå til sidens indhold

Nyt job: Bibliotekar tæt på magten

Sofie Lindberg Wodschow
Navn: Sofie Lindberg Wodschow
Stilling: Bibliotekar, Folketingets Bibliotek fra december 2018
Uddannelse: cand.scient.bibl. 2007 på den daværende Danmarks Biblioteksskole
Tidligere: Bibliotekar på Det Administrative Bibliotek
Alder: 36 år

Hvorfor søgte du stillingen på Folketingets Bibliotek?
- Jeg synes, det er spændende at have et arbejde tæt på det politiske liv. Jeg kommer fra en stilling på Det Administrative Bibliotek (DAB), som er den anden ende af det politiske maskinrum, da det betjener embedsmænd, og nu skal jeg betjene politikerne. Der skete en del forandringer med DAB, da det i 2017 fusionerede med Det Kgl. Bibliotek, og fordi jeg havde været der i 11 år, var det en god anledning til et skift.

Hvad bliver dine primære opgaver?
- Mine hovedopgaver bliver administrationen af bibliotekets e-ressourcer, licenser og tidsskrifter. Jeg skal have overblik over vores portefølje af tidsskrifter, vedligeholde de digitale ressourcer og forhandle nye licenser samt formidle vores materialer og services til brugerne, så de for eksempel bliver opmærksomme på vores service »Book en bibliotekar«. Det er Folketingets medlemmer, de ansatte på Christiansborg og de ansatte i partierne, der kan booke os og få hjælp til, hvilke ressourcer det er relevant for dem at abonnere på, hvordan de bruger bibliotekets samling, søger i databaserne eller får adgang til nyhedstjenesterne - altså klassisk biblioteksformidling.

Derudover skal jeg indgå i en vagtdækning, hvor vi er tilknyttet Folketingets udvalg og udarbejder baggrundsmaterialer til lov- og beslutningsforslag. Jeg er blevet tilknyttet skatteudvalget og skal researche på tidligere debat på et område, relevante artikler og bøger. Desuden gennemgår vi de kilder, der henvises til i lovforslag med mere for at tjekke, at kilderne findes og er valide.

Hvad bliver det nye for dig i det her job?
- Jeg har haft mange af de samme opgaver med administration af tidsskrifter og licenser i mit tidligere job, men Folketinget har et andet opdrag. Her er der meget fokus på at sikre alting for eftertiden, hvilket stiller store krav til dokumentation og formalia. Det er vigtigt, at man kan genfinde ting og kan rekonstruere på hvilke grundlag, beslutninger blev truffet, og love blev vedtaget.

Lighedspunkterne er, at det er nødvendigt med faglig høj kvalitet og et højt serviceniveau for brugerne. Det er ikke vores opgave at gøre dem selvhjulpne. Det er vores opgave at finde tingene til dem.

Du er lige startet, hvad glæder du dig til?
- At lande og få overblik og ikke føle mig ny, selvom mine kolleger siger, at det godt kan tage ti år, fordi det er et stort hus. Hvor vi i DAB var en lille selvstændig institution med i alt ti ansatte, så er vi i Folketingets Bibliotek tyve og en del af et stort hus, men det er også det sjove. Jeg glæder mig til at få et tættere forhold til mine primære brugere, fordi jeg rent faktisk møder dem på gangene.