Gå til sidens indhold

Leder: Nyt år og godt i gang!

Stedfortrædende formand Jette Fugl giver en status for 2018.

Stedfortrædende formand Jette Fugl

Et nyt år giver altid anledning til refleksion over det forgangne år – hvad vi vil huske året for, og hvad vi skal tage med os videre.

I BF har vi meget godt at tage med fra det forgangne år. Jeg er først og fremmest rigtig glad for, at vi er et forbund af fagligt engagerede medlemmer, der lægger vægt på at skabe rum for faglige drøftelser, videndeling og sparring inden for den enkeltes faglige interesseområde. Fag- og ansættelsesgrupperne har igen, på trods af den store travlhed på arbejdspladserne, givet et stort fagligt bidrag til det faglige fælleskab. Ikke mindst er det positivt at se, at faggruppen for Data Science er kommet så godt i gang, og det bliver ligeledes spændende at følge det nye netværk for læring og undervisning.

De nye initiativer afspejler fagligt engagement omkring den udvikling, medlemmernes arbejdsområde gennemgår i disse år. At BF sammen med medlemmerne kan etablere og videreudvikle aktuelle faglige fora, ligesom vi kan udbyde kurser og miniuddannelser inden for den enkelte niche, er nogle af de fordele, der knytter sig til det at være en mindre fagforening. Vi skal fortsat arbejde for at styrke og udvikle disse fora og netværk yderligere.

Et andet opløftende minde fra året, der gik, er vores generalforsamling i november, hvor vi tog hul på nogle af de vigtige drøftelser, som vi er nødt til at tage, for at vi fortsat kan være en attraktiv fagforening for jer som medlemmer. På generalforsamlingen blev vi enige om at gennemføre ændringer af forbundets vedtægter, så det blandt andet står klart, at BF skal kunne optage personer, der beskæftiger sig med data, information, viden og kultur uanset uddannelse eller stillingsbetegnelse. Deri ligger også implicit, at vi som forbund skal forsøge at favne en lidt bredere medlemsskare, end det hidtil har været tilfældet, ligesom vi fortsat skal forsøge at få stærkere relevans for medarbejdere i den private sektor.

Vi vedtog også, at studerende fremadrettet skal have en fuldgyldig plads i hovedbestyrelsen, og at de skal have stemmeret på generalforsamlingen og ved urafstemninger. Det er et vigtigt tiltag for at sikre de studerende en reel stemme i forbundet. En anden markant ændring gik på en udvidelse af vores forbunds formålsparagraf, så det fremgår, at vi som forbund skal arbejde for at bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet. De gode drøftelser om og opbakningen på generalforsamlingen til de nævnte ændringer giver et rigtig godt grundlag for det politiske udviklingsarbejde, som ligger foran os i hovedbestyrelsen.

Vi tager hul på det nye år som ny hovedbestyrelse med mange nye ansigter fra mange forskellige egne af landet. Det er stærkt, at vi i BF har haft kampvalg om bestyrelsesposterne og en høj stemmeprocent. Det store engagement giver bestyrelsen et solidt fundament at træffe vigtige beslutninger ud fra. De mange nye ansigter i bestyrelsen giver desuden gode muligheder for at få nye perspektiver på og kvalificere den udvikling, vi i BF har sat gang i. Via en række politiske udvalg og igangsættelsen af konkrete projekter, skal vi nu udmønte den vedtagne politiske strategi under de tre underoverskrifter »Stærk faglig stemme«, »Karriere, kompetencer og arbejdsliv« og »BF’ere i en ny tid«. Det arbejde kan I løbende følge på BF’s hjemmeside.

Samtidig vil I som altid fortsat kunne kontakte BF for at få råd og vejledning, deltage i spændende arrangementer og holde jer opdaterede via nyhedsbreve og Perspektiv. Vi har allerede holdt det første møde i hovedbestyrelsen, og jeg glæder mig til at komme videre med arbejdet.

Godt nytår!

Jette Fugl
Stedfortrædende formand