Gå til sidens indhold

For to minutter siden rundede vi medlem nummer 500

Det faglige fællesskab er værdifuldt – også som pensionist, fortæller seniorgruppens formand Kirsten Waneck. BF’s Seniorgruppe er nu oppe på 500 medlemmer.

Det faglige fællesskab er værdifuldt – også som pensionist, fortæller seniorgruppens formand Kirsten Waneck. BF’s Seniorgruppe er nu oppe på 500 medlemmer.
Hvorfor vil BF’ere gerne forblive i det faglige fællesskab, når de er gået på pension?
- Vores medlemmer er bibliotekarer, der har været engagerede i deres fag hele livet, og når de går på pension og er pensionistmedlemmer af BF, kan de blive medlemmer af Seniorgruppen uden at betale ekstra. Seniorgruppen giver mulighed for at mødes med gamle kolleger til arrangementer otte til ti gange om året og en sensommertur. Vi tilstræber, at der er et fagligt eller kulturelt indslag, så vi følger med i, hvad der foregår i vores fag. I det nye år skal vi blandt andet høre om den nye uddannelse på INF.

Hvad betyder det at have et fagligt fælleskab, når man er holdt op med at arbejde?
- Vi har jo en fælles baggrund. Flertallet af os kommer fra folkebibliotekerne, men vi har også medlemmer fra både den private og statslige sektor. I Seniorgruppen mødes man med kolleger fra hele landet, og der er ofte venteliste på vores arrangementer. Vi har aktive medlemmer i et aldersspænd fra midten af 60’erne til op i 80’erne.

Kommer det stigende medlemstal til at ændre noget for, hvordan Seniorgruppen arbejder?
- Vi har svært ved at udbygge antallet af arrangementer - vi har allerede cirka et om måneden. Men vi har lavet et nyhedsbrev, så folk får en hilsen fra foreningen og viden om, hvad der er på vej. Vi forsøger også at lave arrangementer, hvor der kan komme så mange med som muligt. Men kvaliteten er vigtig. Eksempelvis har vi altid guidede rundvisninger på vores ture. Og så overvejer vi at arrangere ture til udlandet. Eksempelvis biblioteksbesøg i Helsinki. Men der skal være et bibliotekarfagligt islæt i alt, hvad vi gør. Vi skal ikke konkurrere med AOF eller Ældresagen.

Hvordan sikrer I, at I har arrangementer i hele landet?
- Vi har lige gjort op, at to tredjedele af vores medlemmer bor øst for Storebælt og en tredjedel bor vest for Storebælt, så tyngden ligger omkring København. Men vi har en Aarhusgruppe, og vi kunne ikke opretholde vores aktivitetsniveau uden dem.

Hvordan ser I fagets og bibliotekernes udvikling?
- Det taler vi naturligvis om, fordi vi på nogle områder kan have svært ved at genkende den faglighed, vi stod for, i bibliotekerne i dag. Det skyldes nok manglen på tid og for få ressourcer. Personligt synes jeg eksempelvis, at det er skidt, at man fjerner bemandingen. Det er vejen nedad for bibliotekerne, at man kan lukke sig ind på et bibliotek alle tider af døgnet uden at kunne få faglig betjening. Den ubetjente åbningstid er kun god, hvis den er et supplement til den betjente. Men det er let at begræde, at det ikke er som i gamle dage. Det kan man ikke bruge til så meget. Det er mere interessant at se på, hvad der sker i dag, og hvor biblioteksvæsenet er på vej hen.