Gå til sidens indhold

Aktuelt interview: Flere studerende skal involveres i BF

Rikke Blaabjerg er valgt som de studerendes repræsentant i BF’s hovedbestyrelse for de næste tre år.

Hvorfor stillede du op som studentermedlem af hovedbestyrelsen? 

- Jeg havde lyst til at lave fagrelevant arbejde, og jeg synes, BF er interessant som faglig organisation. Desuden mener jeg, at de studerende har manglet indflydelse i BF, så det område vil jeg gerne arbejde for og videreudvikle. 

Hvordan er BF interessant for dig som studerende? 

- BF er en fagforening, som kan være god at have i ryggen, også som studerende. Men særlig interessant er BF’s fokus og indsats for at formidle vigtigheden af vores fag og fortælle, hvorfor BF’s medlemmer er vigtige, og hvilken forskel de gør i samfundet. Jeg blev selv medlem for et år siden. Jeg havde overvejet det i længere tid, fordi jeg synes, det er godt at være medlem af en fagforening. Dét, der gjorde, at jeg fik det gjort, var, at jeg kunne få tre måneders gratis medlemsskab, billige forsikringer og at jeg kunne modtage Perspektiv og få indblik i faget og mulige arbejdsområder. 

Hvad bliver dine mærkesager i hovedbestyrelsen? 

- At få flere studerende involveret i BF, så flere udnytter BF’s tilbud, aktivt stiller op til udvalg og deltager i arrangementer. 

Hvorfor er det vigtigt? 

- Det er en del af en større diskussion om faget. Jeg oplever, at mange undres over mit studievalg og spørger, hvad jeg kan blive, og hvad uddannelsen kan bruges til. Det kræver fælles front blandt de studerende og BF. Ved at involvere sig i BF kan de studerende finde deres egen position i den debat, og omvendt kan deres virkelighed og synspunkter indgå i BF’s arbejde. På generalforsamlingen så vi en graf over alderssammensætningen hos BF’s medlemmer, der viser, at det er et spørgsmål om økonomi og overlevelse, at BF får flere yngre medlemmer ind. Der er ikke noget BF på sigt uden de studerende.


”Jeg oplever, at mange undres over mit studievalg og spørger, hvad jeg kan blive, og hvad uddannelsen kan bruges til. Det kræver fælles front blandt de studerende og BF. Ved at involvere sig i BF kan de studerende finde deres egen position i den debat.”


Hvordan kan BF involvere flere studerende? 

- Først og fremmest gennem mere synlighed. De studerende skal vide, at hvis de har lyst til at være aktive, så er det muligt. Jeg havde ikke tænkt over, hvad mine muligheder var i BF, før den tidligere studenterobservatør i hovedbestyrelsen skrev ud om muligheden for at være aktiv i fagforeningen. De studerende opsøger det ikke selv. Og det har en meget positiv betydning, at de studerende har fået stemmeret. Det er desuden vigtigt, at de studerende lettere kan se de tilbud, der er målrettet dem. Og i forhold til at fastholde de studerende efter studiet er det klogt, at kontingentet for dimittender er blevet nedsat i de første seks måneder efter endt uddannelse. 

Hvad kan BF gøre bedre for de studerende? 

- Flere faglige arrangementer med overordnede emner, hvor man kan møde folk med forskellige slags job, og flere arrangementer, der rammer de studerende dér, hvor de er. Konferencen Den Digitale Humanist var for eksempel en stor succes blandt de studerende, fordi den talte til alle - også dem, der ikke vidste, hvilken retning, de ville med deres fag. 

Hvad er udfordringerne i forhold til at tiltrække de studerende?

 - Mange af mine medstuderende oplever BF som den dominerende fagforening på INF, og der er en vis mæthed samtidig med, at der er konkurrence fra andre fagforeninger om de studerende. Konkurrence er sundt, fordi BF skal blive skarpe på, hvad de kan tilbyde og hvad de står for på et tidspunkt, hvor de vil hverve nye grupper af medlemmer og udvide fagområdet. Navnet er også en udfordring. Det skræmmer ikke mig, at vi hedder Bibliotekarforbundet, men jeg kan godt forstå dem, der ikke føler, at det rammer plet, når BF gerne vil inddrage nye medlemsgrupper med andre uddannelser. Udfordringen bliver samtidig at kunne inddrage flere uden at fjerne sig fra nuværende medlemmer, der kalder sig bibliotekarer.


Et flertal på BF’s generalforsamling i 2018 gav de studerende mere indflydelse. Studenterrepræsentanten i hovedbestyrelsen har fået stemmeret og ikke kun taleret, og de studerende kan nu stemme på BF’s gene-ralforsamling. Rikke Blaabjerg blev valgt som de studerendes repræsentant i bestyrelsen ved fredsvalg. Hun går på 5. semester på INF. Hun ser sig selv på et forskningsbibliotek efter sin uddannelse, og har lige nu et studiejob på VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.