Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Min vision er et bæredygtigt bibliotek

16 år i Københavns Biblioteker, blandt andet som afdelingsleder, og en diplomuddannelse i Kunst og Kultur-ledelse førte i foråret 2017 Marie-Louise Fischer Hoffmann til en stilling som bibliotekschef på Albertslund Bibliotek, og det passer hende godt at kunne følge sine ideer til dørs.

Københavns Biblioteker valgte en meget målrettet strategi og struktur, og da mit syn på ledelse og mine visioner for, hvad et bibliotek skal kunne, er lidt anderledes, stak jeg helt klart ud. Jeg begyndte derfor at kigge mig omkring. Jeg har taget en diplomuddannelse i Kunst og Kulturledelse, og min ledelsesstil er dialogbaseret og eksperimenterende. Så da jeg sidste forår så flere spændende bibliotekschefstillinger, begyndte jeg at søge.

Da jeg læste stillingsopslaget fra Albertslund Bibliotek, kunne jeg se mig selv. Visioner om borgerinddragelse, kvalitet frem for kvantitet, bæredygtighed, en grøn profil og en politisk ambition om at være Vestegnens kulturhovedstad. Til samtalen mærkede jeg med det samme, at her var plads til mine idéer og min måde at lede på. Det var (fra min side) kærlighed ved første blik. I Albertslund så jeg en mulighed for at arbejde med bæredygtig biblioteksudvikling og ledelse.

Det er min første tur ind i det kommunale politiske system. Jeg har indtil nu gjort god brug af min situationsfornemmelse og politiske intuition. Da jeg kom væk fra Københavns Biblioteker, opdagede jeg, at jeg som mellemleder havde opereret i et meget lukket system. Jeg vidste i grunden ikke ret meget om, hvad der foregik på andre biblioteker eller i andre kommuners bibliotekspolitiske bevidsthed. Jeg har i København arbejdet fagligt med børnekultur, festivalen Kbh Læser, arrangementer, klubber, borgerinddragelse og partnerskaber med andre kulturinstitutioner – og nok lavet mere kultur end bibliotek.

Kultur- og fritidschefen i Albertslund sagde op, lige da jeg var startet
, hvilket betød, at der omtrent var en lige linje fra mig til kommunaldirektøren og borgmesteren. Jeg refererede i den første tid til en chef for skoleområdet, som var konstitueret kultur- og fritidschef. Jeg har manglet en chef, der var optaget af mit område, men jeg var til gengæld med til at ansætte min nuværende chef (René Birkemark Olesen, tidl. bibliotekschef i Slagelse, red.). Til trods for det har jeg dog kun oplevet fuld af opbakning lige fra starten.

Det har været nyt for mig at tale det politiske sprog. Det er rigtigt godt – når man kommer fra et stort kringlet system og en kæmpe forvaltning i København – at komme til en mindre kommune, hvor der er ikke er så langt fra handling til beslutningstagere. Det er en vigtig opgave at klæde folkevalgte politikere på til fagligt at have en holdning til biblioteksområdet. Jeg har skullet blive dygtig til at være en troværdig embedsmand, der oplyser det politiske niveau, samtidig med at jeg skal motivere og inspirere medarbejdere til at løfte bundne opgaver, som de ikke nødvendigvis synes, er den bedste idé.

Der er også kort fra tanke til handling et mindre sted
. Det er godt for sådan en som mig, der får mange ideer og er meget resultatorienteret. Nu har jeg mulighed for at føre ideerne ud i livet.

Der er en forventning om, at biblioteket, som er Albertslunds største kulturinstitution, går forrest, og at vi bruger vores styrke til at hjælpe andre kulturinstitutioner i byen. Det skal vi blive endnu bedre til. Vi har brug for øget nysgerrighed, så vi finder de rette løsninger, både digitalt og fysisk. Der er en stolt kamp for bogen i Albertslund, og det skal der også være plads til, men vi er nødt til at åbne op og være endnu mere nysgerrige. Vi skal have flere projekter i gang i samarbejde med brugerne, og vi skal have flere »forstyrrelser« i bibliotekslivet.

Jeg vil gerne tænde lyset i medarbejdernes øjne, så vi arbejder på en mission og finder tilbage til det, der gjorde, at vi valgte at arbejde på et bibliotek. Jeg synes godt, at man må have ambitioner, og ordet karriere må ikke være et fyord, men noget, vi snakker åbent om.

Min vision er at skabe det bæredygtige bibliotek.
Jeg er optaget af, hvorfor vi har brug for biblioteket i dag. Og udover at udfylde de behov, der er i dag, skal vi ud i verden for at afdække de behov, der kommer i morgen. Det er medarbejderne nøglen til, de skal være glade, men også ambitiøse, og de skal have mandat til selv at tage beslutninger i det, de er involverede i. Vi skal turde eksperimentere og være sårbare.

Forandringsspøgelset skal væk, så forandringer afmystificeres. Jeg ser forandringer som udvikling af det, vi allerede gør godt, og det, vi gerne vil gøre bedre. Vi skal tage de svære snakke. Hvorfor gør vi, som vi gør, og hvad kan vi gøre anderledes? Vi arbejder for eksempel med »refleksiv praksis«, hvor vi reflekterer over det, vi gør i praksis, fra borgerbetjening og kulturformidling til det digitale og lærende, for at kunne understøtte nødvendige forandringsprocesser. Det gør vi sammen med fem andre biblioteker, fordi det er de samme ting, de står med, og vi kan inspirere hinanden.

En konkret udfordring for os lige nu er, at vi skal overtage en ekstra myndighedsopgave fra rådhuset, nemlig kørekort. Den opgave kræver mere sagsbehandling. Det er ikke desto mindre en opgave, der har været holdt i en armslængde fra biblioteket i mange år, men med lederskiftet er der opstået et momentum til at få den flyttet. Jeg ser det som en stor opgave at få bibliotek og borgerservice flettet sammen på en god måde. Der er bekymringer og udfordringer for eksempel i forhold til indretning – oplevelsesrummet kontra diskretionslinjer. Men vi griber selvfølgelig udfordringen og gør os umage med den opgave også.