Gå til sidens indhold

Digitale tilbud styrker elevernes læselyst

eReolen Go gør det lettere for skolerne at arbejde med læselyst. Alligevel er tiltaget langt fra etableret på alle folkeskoler.

Den seneste læsevaneundersøgelse fra 2017 viser et fald i børns fritidslæsning. I 2017 angiver 56 procent, at de læser flere gange om ugen, mod 61 procent i 2010.

Derfor skal bibliotekerne gøre sig mere synlige over for børnene og inspirere dem til fritidslæsning ved at markedsføre eReolen Go. Fordelen ved eReolen Go er, at det kan kobles til elevernes unilogin, som de i forvejen bruger i skoleregi, og at det formidler særskilt til børn med et design, der gør det let for børn at navigere på siden og finde litteratur efter emne og alder. Brugen er støt voksende, men det er dog kun 47 kommuner og altså cirka 800 skoler, der tilbyder eReolen Go via unilogin i dag. Barriererne er ifølge bibliotekerne kommunikationen med skolerne.

- Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man bedst når skolerne, fortæller Britt Skjoldborg, der er projektleder på projektet Frilæsning med eReolen Go.

- Vi vil meget gerne være synlige med vores bibliotekstilbud om e-bøger og lydbøger i skolerne, fordi det styrker tilbuddet at nå børnene gennem både skole og bibliotek, siger hun. Derfor er projektet med at fremme børns fritidslæsning på eReolen Go støttet af Danskernes Digitale Bibliotek. Opgaven er at udvikle koncepter, der gør det lettere for lærerne at bruge eReolen Go til at styrke børns fritidslæsning.

IDÉKATALOG SKAL FREMME LYSTLÆSNING
- Læsevaneundersøgelsen viser, at børn bliver inspireret af at høre, hvad andre børn læser. Så et af koncepterne i et inspirationskatalog til bibliotekerne er, at børnene anmelder bøger, fortæller om bogen eller laver trailers som små film, siger Britt Skjoldborg.

Et andet koncept er at lade børnene dyste i litterære quizzer, udformet som en kahoot (digitalt quiz-værktøj, red.), eller ved at flere klasser dyster mod hinanden i en quiz, eksempelvis på biblioteket.

Et tredje koncept inddrager lydbøger fra eReolen Go, som man kan lytte til, mens man spiser frokost eller er på tur. Desuden kan børnene indtale deres egen lydbog. Ideer er der nok af.
Om eReolen Go
Bibliotekernes e-bøger og lydbøger for børn og unge. Lanceret september 2016.
Findes som hjemmeside: www.ereolengo.dk og apps til iOS og Android.
Kan anvendes med lånernummer til biblioteket og unilogin for tilmeldte skoler.
Indeholder alle børnematerialer (0-14 år) fra eReolen.
I alt 10.345 titler - 8394 e-bøger/2711 lydbøger.
SVÆRT AT NÅ SKOLERNE
Men for nogle biblioteker strander tanken om at blive en aktiv spiller i forhold til børn og læselyst, ved at man ikke ved, hvordan man skal komme igennem til skolerne. Eller at skolerne ikke ønsker at være med til at finansiere, at børnene får adgang til eReolen Go via deres unilogin.

- Nogle biblioteker efterlyser en guide, som trinvis beskriver, hvordan man kommer i kontakt med skolerne. Andre steder er der etableret rigtig gode samarbejder, og er der først opstået tillid mellem parterne, fungerer samarbejdet godt, siger Britt Skjoldborg.

I Aarhus, hvor hun selv har base, har man fået lov til at informere om eReolen Go i de ugebreve, som skolelederne hver uge modtager fra Aarhus Kommunes Center for Læring, og byen har et af de højeste udlånstal på eReolen Go.

- Vi må konstatere, at det tager tid. Lærerne får mange tilbud i kraft af det åbne skolesamarbejde, og de vil gerne høre om andres gode erfaringer, før de tager noget nyt til sig. Derfor kan fagmøderne på skolerne også være fine steder at få det spredt, siger Britt Skjoldborg.
Kom i gang med samarbejdet
Idékataloget til skolerne er udarbejdet med deltagere fra fem kommuner, herunder læringsvejledere, lærere og bibliotekarer, og det kan findes på eReolenGo. dk under koncepter til biblioteker og skoler.

Du er velkommen til at kontakte Britt Skjoldborg på mail skbr@ aarhus.dk, der tilbyder konsulentbistand vedrørende etablering af et godt samarbejde mellem skolerne og anvendelse af frilæsningskoncepterne omkring eReolen Go.