Gå til sidens indhold

BOBCATSSS-konferencen i Riga 2018

Syv studerende fra Institut for Informationsstudier besøgte i januar konferencen BOBCATSSS, som hvert år arrangeres af studerende ved biblioteks- og informationsvidenskab i regi af mindst to universiteter. I år bestod samarbejdspartnerne af Letlands Universitet og Eötvos Loránd Universitet i Budapest. Årets tema var »The Power of Reading«, en metaforisk overskrift, som forenede de deltagendes opmærksomhed over en tre dage lang konference i Riga, Letland, om at bidrage med at udvide den superkraft, som læsning udgør.

Eftersom der er tale om en biblioteks- og informationsvidenskabelig konference, kom mange af de deltagende udpræget for at dele viden, som man også traditionelt forbinder med bibliotekssektoren, men mistanken om den forandring, der er på vej, var hele tiden til stede. Forandringer undervejs i bibliotekssektoren leder jævnligt til surmuleri, også i Riga, men det virker til at være på bevidsthedens tærskel, at den viden, som typisk regnes for at være forbeholdt LIS-feltet, ikke kun bør være reserveret til fagfællerne i biblioteksverdenen, men forhåbentlig i stigende grad kan præges af interdisciplinær tænkning, ved blandt andet at se efter ligheder med andre fagligheder og desuden tænke informationsvidenskab som en multikulturel aktivitet.

Det er imidlertid ikke helt imod den officielle troslære at italesætte behovet for at organisere sig anderledes i fremtiden, hvad arrangørgruppen og indholdsproducenter også havde omfavnet. Undertemaer som kommunikation, teknologi og »Memory Institutions« tiltrak også studerende og praktikere, som normalt ikke er begrænset til at tænke informationsvidenskab rent og skært inde for bibliotekssektoren.

Som ikke-bidragende deltagere var der for alle i den københavnske delegation imidlertid også megen inspiration at hente i mange af de vigtige og rettidige research-aktiviteter, bidragsyderne præsenterede, og de nye veje, de kunne pege på. Mange af aktiviteterne på konferencen berørte literacy (evnen til at kunne læse, forstå og benytte information), AI (kunstig intelligens), Big Data, kommunikation og design som bæredygtige veje til fremtiden, som nok i det usagte var det store tema. Det blev igen og igen diskuteret, hvor vigtigt det er at designe løsninger, der er samfundsmæssigt bæredygtige, går aktivt imod social eksklusion og er etiske. Det at agere aktivistisk og facillitere forandring med udgangspunkt i humanistiske og demokratiske idealer, således at man undgår faldgruber og maksimerer de samfundsmæssige udbytter, blev også diskuteret.

Grundlæggeren af BOBCATSSS Ruud Bruyn sagde ved den afsluttende ceremoni, at en af begrænsningerne for at lade biblioteks- og informationsvidenskab blive fertiliseret udefra blandt andet består i biblioteksverdenens selvforståelse, som værende sig selv nok. De kundskaber og praksisser, der findes i bibliotekernes og hele ABM-sektorens verden, skal inspireres på ny, og man bør derfor gøde grunden for at tænke nye, eksperimenterende tanker, nye netværk og samarbejdspartnere, blandt andet ved at invitere andre og lignende felter fra kunst- og kulturverdenen, men også for eksempel informatik og information management med ind i ens fremtidsplaner.

I juni, august og september kan man sende artikler, plakater, pechakucha (eller »20x20«. Kommer af det japanske chitchat, hvor man har 20 sekunder pr. slide i en 20 slides-præsentation) og forslag til workshops ind, som arrangørgruppen efterfølgende vil udvælge til næste års konference i Osijek, Kroatien. Størstedelen af bidragsyderne var kandidatstuderende. Det er også en oplagt mulighed for at få inspiration, prøve idéer eller prototyper af i dialog med fagfæller eller få perspektiver på igangværende studier i en international sammenhæng.

Udvekslingsstuderende fra INF Melanie Weische bidrog med sine kolleger fra Hanze University Of Applied Sciences i Holland med en workshop om notetagningsadfærd og dets fremtidsperspektiver i digitale læringsmiljøer på baggrund af et undervisningsforløb.

Udover det formaliserede akademiske forum er konferencen også kendetegnet ved at være et symposium (fra græsk og betyder noget i retningen af party + diskussion) med et stort socialt program, hvor vi blandt andet besøgte nationalgalleriet, fik rundvisninger på nationalbiblioteket, var på byvandring, spiste middage og fik mange nye bekendtskaber.
Instituttets studiemiljøudvalg STEP arbejder lige nu, med støtte fra undervisere, på at udvikle målrettede forløb med henblik på at få flere studerende fra INF til at præsentere deres projekter på symposiet. Fra Institut for Informationsstudier var de deltagende: Heidi Lindberg (stud.cand, IA & UX studies), Michelle Mangione (stud.cand, IA & UX studies), Pernille Helene Kjeldsen (stud.cand, IA & UX studies), Ida Winther (stud.bsc, informationsvidenskab og kulturformidling), Christian Runge (stud.bsc, informationsvidenskab og kulturformidling) og Thore Davies (stud.bsc informationsvidenskab og kulturformidling).

Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere eller deltage med de studerende fra INF næste år, er du velkommen til at tage kontakt på mail pjh889@alumni.ku.dk