Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Konflikten er varslet

Formandens leder

»Vi har nu varslet konflikt på det kommunale, regionale og statslige område.«

Sådan lød ordene fredag den 2. marts på stormøde i fagbevægelsen, hvor over 70 faglige organisationer, der tilsammen repræsenterer knap 800.000 offentlige ansatte, var samlet. Uanset hvor lidt vi ønsker at varsle konflikt, må vi konstatere efter flere ugers forhandlinger og forhandlingssammenbrud, at konflikten er det værktøj, vi har for at lægge et ultimativt pres på arbejdsgiverne.

Hvis det ender i en konflikt, vil det blive omfattende. Pædagoger, plejepersonale, sygeplejersker og skolelærere er udtaget, og i Akademikerne (AC) er der udtaget bredt, hvilket betyder, at udover bibliotekarer og informationsspecialister vil eksempelvis præster, gymnasielærere, læger, dyrlæger, fuldmægtige og sagsbehandlere være omfattet af konflikt. De BF’ere, der er udtaget, har fået direkte besked, og tillidsrepræsentanterne bliver også klædt på med information til det videre forløb, der kan have mange udfald. Selv om vi på arbejdstagersiden knokler for en løsning for alle, så må vi forberede os på en eventuel konflikt eller lockout.

Hvordan nåede vi hertil? Det har fra start været et udfordret forhandlingsforløb, hvor fagbevægelsen har stået sammen overfor modparten for at sikre, at alle organisationer får en aftale. Men vi stod overfor en arbejdsgiverside, der ønsker at bruge overenskomstforhandlingerne til skære i den offentlige sektor ved at forringe offentlige ansattes vilkår. Samtidig trues den danske model. For den indebærer, at den statslige arbejdsgiver skelner mellem det at være arbejdsgiver og lovgivende magt, men nu ser det ud til, at man vil bruge OK18 som en løftestang for et totalt opgør med den danske model, fordi man vil gøre de offentlige ansattes løn til et middel til besparelser og skattelettelser.

Faktum er, at dansk økonomi er i fremgang, og det er kun rimeligt, at alle jer, der hver dag knokler rundt omkring på landets biblioteker, universiteter, styrelser og professionshøjskoler, får en løn, der følger den generelle lønudvikling på arbejdsmarkedet. Det er ikke en lønfest og urimelige krav om arbejdsvilkår, fagbevægelsen lægger op til – det handler om at få den offentlige sektor til at fungere, når hænderne bliver færre, og vilkårene forringes.

De centrale forhandlere knokler i skrivende stund i Forligsinstitutionen for at finde en løsning og et resultat. Jeg er ikke i tvivl om, at I alle har en kæmpe faglig stolthed for det arbejde, I udfører hver dag, hvilket et medlem også har givet udtryk for på Facebook:

»I min dagligdag som bibliotekar er jeg ofte begejstret over at mærke borgernes øgede krav til, hvad et bibliotek skal kunne tilbyde, fordi det gør mit job endnu mere spændende, vigtigt og udfordrende for min faglighed. Men hvis staten og kommunerne, som jeg stolt kalder min arbejdsgiver, ikke står bag mig og mit fag... Så har min begejstring svært ved at finde et godt afsæt.«

Den stolthed skal I bruge, hvis det ikke lykkes at nå frem til et forlig, og konflikten bliver en realitet, og I skal sige fra og stå op for de værdier, som den danske model bygger på. 

God kamp!

 

#enløsningforalle

#nokernokOK18


BF samler op på information og seneste status her

http://bf.dk/ok18

Giv din mening til kende her

https://www.facebook.com/Bibliotekarforbundet/
https://twitter.com/bibliotekarerne
https://www.facebook.com/bf.formand.tine/
https://twitter.com/TineSegel