Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Hvis jeg ikke skabte værdi, ville jeg ikke være her

Hvis Rockwool-koncernen skal beskytte sin position som verdensførende inden for sit felt, er beskyttelse af dens viden helt afgørende. Her kommer informationsspecialist Henrik Stefan Larsen ind i billedet.

Henrik Stefan Larsen er den eneste informationsspecialist inden for sit område blandt Rockwool-koncernens 11.000 medarbejdere. Mange af kollegerne i ind- og udland er på fornavn med ham. De ved, at det er ham, man skriver til, eksempelvis når en maskindel på en fabrik er slidt ned, og tegningen skal findes frem for at kunne reparere den, eller når man vil se historikken om en maskine, man vil videreudvikle.

- Men det er ikke altid, at dem, der beder om en tegning, kan få lov til det. Vi har nogle skrappe sikkerhedsregler, også ude på vores fabrikker, hvor kun Maintenance Managers har adgang til dokumentation i særlige tilfælde, siger Henrik Stefan Larsen.

Han tager imod Perspektiv i Rockwool-koncernens hovedkvarter i Hedehusene vest for København og inviterer ind i koncernens besøgscenter, hvor isoleringsprøver bag halvt opmurede mure og lydisolerende lofter viser, hvorfor Rockwoolkoncernen er verdensførende, når det gælder produktion af stenuldsisolering.

- Det er jo faktisk en proces, der sker naturligt i vulkaner på Hawaii, hvor sten fra vulkanens indre bliver udsat for kraftig varme, smelter og slynges op i luften. Når stenmassen rammer jorden, har luftens afkøling forvandlet stenene til uld, og jeg er stadig fascineret af, at man kan smelte sten til uld og efterfølgende bruge det til isolering, akustik eller dyrkning af grøntsager, siger Henrik Stefan Larsen.


Rockwool-koncernen er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld og leverer blandt andet isolering, akustiklofter og facadeplader til byggesektoren. Rockwool har 45 produktionsanlæg og et verdensomspændende net af salgskontorer, distributører og partnere. I alt er der mere end 11.000 medarbejdere i hele verden.


VIDENBESKYTTELSE

Da Henrik Stefan Larsen blev uddannet bibliotekar DB i 1988, var arbejdsløsheden høj, og rektoren fra biblioteksskolens bedste råd til de nyuddannede bibliotekarer var at søge job i Nordnorge. Henrik Stefan Larsens første arbejdsår bestod derfor af vikariater på en række folkebiblioteker. I 1992 fik han sit første vikariat i Rockwool af et halvt års varighed, og i 1993 blev han igen tilbudt et vikariat i virksomheden, men inden kontrakten var klar, blev han tilbudt en fast stilling i Dansk Sygeplejeråd, som han sagde ja til.

- Men da Rockwool kontaktede mig igen i 1994 og tilbød mig et fast job, sagde jeg straks ja, for det er et godt sted at være, og da jeg første gang var vikar her, tænkte jeg, at her ville jeg gerne tilbage til, siger Henrik Stefan Larsen.

For ham betyder det noget at være en del af et firma, der er ordenlig i forhold til sin tilgang til de ansatte, sin håndtering af viden, systemer og lovkrav samt miljø og klima.

- Vores produkter er med til at begrænse stigningen i udledning af CO2 og dermed global opvarmning. Hvis der er regler på et område, så følger vi dem samvittighedsfuldt, og den ordentlighed kan jeg godt lide.

Jobbet bestod oprindeligt af det, Henrik Stefan Larsen kalder traditionelle biblioteksopgaver såsom indkøb af bøger og bestilling af tidsskrifter og artikler. Men også standarder og dokumentation af tegninger fyldte i jobbet, og i 2002 etablerede Henrik Stefan Larsen tre satellitbiblioteker i Holland, Tyskland og Polen, som dog er nedlagt i dag.

- Lige fra starten har jeg også siddet med området »videnbeskyttelse og dokumentation «, og det er kommet til at fylde mere og mere.

Rockwool har i hundredetusindvis af tegninger fra 1950’erne og frem til i dag – og nye kommer hele tiden til. Tegningerne indeholder viden om produktionen af stenuldsisolering, som skal beskyttes fra konkurrenterne, da mange af maskinerne i produktionen er udviklet af Rockwool selv.

SYSTEMER OG STRUKTUR

I starten af 90’erne, da Henrik Stefan Larsen var nyansat, fik hver eneste tegning en stregkode, et tegningsnummer og en oplysning om, hvem der havde tegningen, inden den blev lagt ind i bibliotekssystemet som mikrofilm. På den måde vidste man altid præcis, hvilke leverandører der havde tegninger liggende. I dag er tegningerne i 3D, men behovet for at kunne opbevare dem og overholde de skrappe krav til videnbeskyttelse er de samme. Henrik Stefan Larsen har gennem årene lavet et nyt tegningsnummersystem og lavet bibliotekssystemet om flere gange.

- En baggrund som min er fremragende til netop det arbejde. Hvis du er uddannet som informationsspecialist og, som jeg er, lært op i DK5 og katalogiseringsregler og kan forstå, hvad de systemer handler om, så kan du også arbejde systematisk og strukturere andre dokumenter i andre systemer. Den tekniske viden behøver du ikke have på samme måde, bare du forstår at strukturere dokumenterne og inddele dem i hoved- og underkategorier.


Stenuld er baseret på en af naturens mest uudtømmelige ressourcer – vulkansk sten. Den første Rockwoolfabrik startede i Hedehusene i 1937, hvor Rockwool-koncernens hovedkvarter også ligger. Her er omkring 360 ansatte.


I løbet af årene har Henrik Stefan Larsen fået et større og større kendskab til virksomheden og dens arbejdsgange. Det er en kæmpe fordel, at han har overblik over koncernens forskellige systemer og kan søge på tværs, for det er ikke altid, at spørgsmålene fra kollegerne er præcise. Det kan reelt set bare være et foto af en maskine, de har brug for en tegning af, eller det kan være oplysninger fra et projekt, der ligger flere år tilbage. Endelig skal man også have pondus nok til at kunne sige nej til leverandører eller kolleger, der ikke bare kan få alt udleveret, hvis de ikke opfylder kravene til sikkerheden.

- Hvis man er nyansat og grøn, kan det godt være svært at skulle sige nej til at udlevere funktionsbeskrivelse eller en tegning til en i organisationen, det ikke bør udleveres til, især hvis vedkommende er chef. Men alle tegninger, der er stemplet som »secret«, skal igennem mig, og jeg sender det kun til leverandører, der har lavet en aftale med os, så vi sikrer, at de håndterer tegningerne efter vores sikkerhedsprocedurer.

ARKIVER OG LOVGIVNING

Henrik Stefan Larsen er også ansvarlig for Rockwools uofficielle arkivsystem. Det er det system, hvor filer og dokumenter, der hører til et igangværende projekt, opbevares.

- Det kan eksempelvis være filer, der er for store til at placere i det almindelige arkiv, eller dokumenter, der hele tiden revideres, fordi de sendes frem og tilbage mellem flere. Jeg sikrer så, at filerne enten slettes eller føres ind i det rigtige arkiv, når et projekt er afsluttet. Helt generelt har vi store krav til dokumentationen, både i forhold til lovgivning og i forhold til at beskytte vores tekniske viden.

Indkøb af standarder – altså de fælles regelsæt, der beskriver kravene til et bestemt produkt – er også Henrik Stefan Larsens bord, og også her har opgaverne udviklet sig.

- I gamle dage købte vi tonsvis af standarder på papir. I dag har vi det elektronisk, og jeg er administrator og sikrer, at alle, der har brug for det, kan tilgå filerne. Det er en kæmpe fordel, at kollegerne kan tilgå dem, også selv om de er i udlandet.

At overgå til elektroniske standarder gav desuden en besparelse, og helt generelt er Henrik Stefan Larsen ikke i tvivl om, at han tilfører Rockwool værdi.

- Ellers var jeg her slet ikke. Så enkelt er det, konstaterer han og forklarer:

- Det er jo vigtigt for Rockwool, at jeg – når jeg fremskaffer en ingeniør en standard og kan se, at den vil blive ophævet – sikrer mig, at vi får informationer om forslaget til en ny standard, fordi den viden kan stoppe ingeniøren i at gå i en forkert retning og bruge penge på at udvikle noget, der så ikke opfylder standarden. Eller hvis jeg finder en tegning af en del til en maskine, der sparer ingeniøren tid eller sikrer, at en fabrik ikke får driftsstop. Det kan være svært at sætte kroner og øre på, men det gør en stor forskel.

Henrik Stefan Larsen er også bevidst om, at han selv har medansvar for at udvikle sin faglighed og udvide sit felt i virksomheden. Derfor har jeg taget en master i Biblioteksledelse og Videnstyring samt kurser inden for BDI-området, senest Records Management-uddannelsen. Derudover opsøger jeg faglige netværk, der kan give mig inspiration.

- Men jeg er da meget bevidst om, hvordan jeg sælger mine ideer, når jeg så kommer tilbage til min chef og kolleger. Det virker meget bedre at komme og sige »ville det ikke være en fordel for os, hvis vi gjorde…«, og få folk til at lytte til dit forslag, end at sige »fra og med på tirsdag skal vi gøre sådan og sådan…«, for så dør ideen med det samme. Men helt generelt er folk meget lydhøre over for det, jeg kommer med, hvis det giver mening rent forretningsmæssigt. Selv om jeg kan synes, at noget af det, jeg gør omkring arkiver og videnbeskyttelse, er basis, så er det jo en del af det fundament, der får 45 produktionsanlæg i hele verden til at fungere. Alle ved, hvor de kan få tegninger og hjælp, hvis der er problemer.