Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Det er som at komme hjem

Nyt job

Navn Anita Bjerg Elleby 
Stilling Bibliotekar ved Vejle Bibliotekerne, Team Læring og CB (centralbiblioteker)
Uddannelse Bibliotekar fra 1988 (sektion I, folkebiblioteker). Master i biblioteks- og informationsvidenskab i 2008. Fag på IT-Universitet om læring og it, 2013. To diplommoduler i læreprocesser, didaktik og medier, 2014-2015.
Tidligere Center for Freds- og Konfliktforskning, Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder samt Forsvarets Bibliotekscenter.
Alder 52 år

Du er flyttet fra København til Vejle, hvor du har fået job som bibliotekar. Hvad gjorde, at du søgte netop det job?

- Mit navn stod henover stillingsopslaget. De søgte én, der skulle være opsøgende, nysgerrig og udvikle nye læringstilbud, én, som kunne lide at undervise og havde bud på formidling af digitale ressourcer til forskellige målgrupper. Det er lige det, jeg kan og gerne vil.

Da jeg i 1980’erne tog bibliotekaruddannelsen, valgte jeg sektion I, der var målrettet folkebiblioteket, men da jeg blev færdig i 1988, var der stor arbejdsløshed, og jeg brugte de første ti år på at etablere mig på arbejdsmarkedet. Siden har jeg haft 18 gode år i det statslige på mindre specialbiblioteker. Undervejs søgte jeg job på folkebiblioteker, men uden held. Derfor tog jeg efteruddannelse i didaktik, it og læring, fordi det kunne være nøglen ind til folkebiblioteket.

Desuden er jeg jyde, og jeg har altid drømt om at komme tilbage, så da min mand fik mulighed for at rykke sin arbejdsplads i Banedanmark til Fredericia på grund af de statslige udflytninger, blev vi enige om at flytte til Vejle.

Hvad var din oplevelse af jobsamtalen?

- Det føltes som at »komme hjem«, der var god kemi, og allerede 50 minutter efter samtalen fik jeg tilbudt jobbet. De ser min faglige profil som en fordel, fordi jeg kommer »udefra«, er uddannet bibliotekar og har en moden alder.

Jeg var også meget ærlig til samtalen og fortalte, at jeg i mit sidste job oplevede stress og var stoppet af den grund.

Hvad hjalp dig, da du oplevede stress?

- Gennem min erhvervsevneforsikring hos PFA via BF kunne jeg hurtigt få en psykolog. Efterfølgende har jeg brugt BF’s jobsøgningskurser og karriererådgiver. Han spurgte mig blandt andet: »Hvis du kan vælge frit på alle hylder, hvad vil du så?« Og jeg ville gerne på et folkebibliotek, så det gik jeg efter og arbejdede med mit CV og min ansøgning. Jeg var tro mod mig selv, men også lidt mere pågående og frisk, end jeg måske tidligere havde været. I jobopslaget stod for eksempel: »Har du et bud på formidling af digitale ressourcer?« Og jeg skrev: »Ja, det har jeg, invitér mig til jobsamtale, så præsenterer jeg det.«

Hvad bliver dine opgaver i Vejle?

- Jeg skal undervise i informationskompetence og medvirke til at nytænke og udvikle vores læringstilbud til alle aldre, så flest muligt bliver fortrolige med de digitale ressourcer. I forhold til Vejles CB-funktion skal jeg også være med i et ambassadørnetværk, hvor vi diskuterer, om det er de rigtige ressourcer, vi tilbyder borgerne. Derudover skal jeg have vagter i voksenudlånet.