Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

De offentligt ansatte skal anerkendes for deres indsats

Sammenbrud, strejke og lockout. OK18-forhandlingerne har vist, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne står historisk langt fra hinanden. BF's formand Tine Segel gav status på forhandlingerne kort før Perspektiv gik i trykken 7. marts.

Hvad kæmper BF og den samlede fagbevægelse for?

- Konkret er det lønrammen for de næste tre år. Den danske økonomi er i opsving, og det er på tide, at de offentlige ansatte oplever en reallønsfremgang. Samtidig handler forhandlingerne også om den betalte frokostpause samt lærernes arbejdstidsregler. I et større perspektiv bliver det mere og mere tydeligt, at det er den danske model, vi kæmper for. Frygten er, at arbejdsgiverne vælger at lade det ende i et lovindgreb og dermed tilsidesætter den danske model, hvor vi forhandler os frem til en aftale på arbejdsmarkedet. Ved at tage kampen vil vi sikre, at det også i de kommende år er ved centrale forhandlinger, vi fastlægger rammerne for medarbejdernes arbejdsvilkår. Vi arbejder for en løsning for alle – altså en aftale for alle de offentlige ansatte.

Hvorfor fylder lærernes arbejdstid og retten til den betalte frokostpause så relativt meget i disse forhandlinger?

 - Nye forhandlinger om lærernes arbejdstid er et centralt krav, fordi den efter konflikten i 2013 på lærerområdet blev fastsat ved et lovindgreb. Vi mener, at arbejdstidsaftalen skal forhandles mellem parterne. Forhandlingerne om den betalte frokostpause udspringer af et behov for at få sikret den rettighed. Det er ikke et krav, der koster arbejdsgiverne noget, da det er en ret, akademikerne i staten har haft siden 1921. Men vi er nødt til at rejse kravet som en fælles overenskomstmæssig ret, fordi vi oplever statslige arbejdsgivere, der forsøger at fjerne den rettighed lokalt.

Hvorfor udtog fagbevægelsen en række arbejdspladser til konflikt i begyndelsen af marts?

- I al den tid vi har forsøgt at forhandle os frem til et forlig, er det blevet mere og mere tydeligt, at arbejdsgiverne hverken vil forstå eller anerkende vores krav. En forhandling forudsætter, at man giver og tager på begge sider af bordet, men de udspil, der har været fra arbejdsgiverne, har været meget lave, i forhold til at vi har en dansk økonomi i vækst. Derfor nåede vi et punkt i slutningen af februar, hvor vi måtte erkende et sammenbrud i forhandlingerne. At varsle konflikt er en måde, hvor fagbevægelsen kan lægge pres på arbejdsgiverne for at opnå et resultat, som medlemmerne kan stemme ja til. En konflikt skal varsles med 30 dage, så det er tidligst 4. april, konflikten kan bryde ud. Desværre har arbejdsgiverne nu valgt at varsle lockout, og det gør, at endnu flere medlemmer vil blive berørt, og frygten er, at arbejdsgiverne vil gøre konflikten så voldsom, at regeringen griber hurtigt ind og tilsidesætter den danske model.

I øjeblikket mødes parterne i Forligsinstitutionen. Hvad betyder det?

- Nu har vi varslet konflikt, og arbejdsgiverne har varslet en lockout, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi kommer til at opleve en reel konflikt til april. Lige nu har vi knap 30 dage, hvor parterne mødes i Forligsinstitutionen, hvor forligskvinden kan løsne op for den svære situation, vi står i. Hun kan også udskyde konflikten yderligere to gange 14 dage. Hun kan dog også nå frem til, at parterne er så langt fra hinanden, at det må ende i en konflikt.

Hvad betyder det, at det er knap 800.000 offentligte ansatte, der står sammen?

- Det er historisk, at det er 800.000 offentlige ansatte, der står sammen i disse forhandlinger. »Nok er nok«, og vi må kæmpe for at få en lønstigning, der matcher lønudviklingen i den private sektor og sikrer basale rettigheder som fridage og spisepause. Vi har for længe oplevet en offentlig sektor, der bliver sparet på, hvor de ansatte skal løbe hurtigere, og hvor der er færre hænder til at løse opgaverne. Retorikken fra arbejdsgiverne viser, at de ikke anerkender den indsats. Derfor handler denne konflikt også om, at de offentlige ansatte skal anerkendes for det store arbejde, de hver dag yder for samfundet.