Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Klar til konflikt

Formandens leder

Overskriften dækker over, hvad der i skrivende stund fylder på mit bord, hvor vi i BF er ved at gøre os og jer medlemmer klar til, at OK18-forhandlingerne kan ende i en storkonflikt på det offentlige område.

BF er ikke alene. Alle de faglige organisationer er i gang med at ruste sig til konflikt, og en samlet fagbevægelse har afgivet erklæring om at stå sammen. Både i forhold til generelle lønstigninger, ligeløn, arbejdstid og frokostpause. Vi vil bakke hinanden op, også selvom det ikke nødvendigvis er alle, der bliver ramt. Den nuværende situation er en reminder om, hvad fagbevægelsen egentlig står for. Både i forhold til vores rettigheder og det at stå sammen.

De spilleregler, vi har på arbejdsmarkedet, blev fastlagt i 1899 med Septemberforliget og handler om parternes gensidige anerkendelse af arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet og arbejdernes ret til at organisere sig. På den måde anerkendte parterne hinanden som ligeværdige i forhold til løsning af konflikter på arbejdsmarkedet, og anerkendte også hinandens ret til henholdsvis at strejke og lockoute. 

Det er det forlig, vi i dag står på skuldrene af. I mange år har den danske models evne til at balancere samarbejde, forhandling og aftaler i et partssystem betydet, at det danske arbejdsmarked har været langt mindre konfliktfyldt end sammenlignelige europæiske arbejdsmarkeder. Det har begge parter tidligere værdsat, og fagbevægelsen har i årene under finanskrisen accepteret løntilbageholdenhed for på den måde at sikre en fortsat effektiv offentlig sektor. Men nu lysner det i dansk økonomi, og så skal der være plads til lønfremgang, samtidig med at det er vigtigt, at begge parter opfører sig respektfuldt overfor hinanden.

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan Moderniseringsstyrelsen adresserer hver 10. medarbejder som doven, og hvordan man i staten er tilbageholdende med lønoplysninger til TR’ere og lokalt inddrager fridage uden lønkompensation. Ikke just en respektfuld adfærd fra arbejdsgiverside. Det er værd at huske på, at den gode forhandlingssituation er den, hvor begge parter er ligeværdige. Når man går til forhandling, er det vigtigt, at begge parter kan se sig selv i resultatet – og det bedste resultat ligger oftest netop i kompromiset.

Jeg afsluttede min sidste leder med et håb om, at det ikke ville blive svære forhandlinger. Det tyder alt dog nu på, at det alligevel gør, og derfor gør vi klar til konflikt. BF’s tillidsrepræsentanter orienteres løbende via nyhedsbreve, og hovedbestyrelsen har netop besluttet særlige optagelsesbetingelser i en periode for personer, der ikke er medlemmer i dag. Hovedbestyrelsens midlertidige kriterier for konfliktunderstøttelse og indmeldelse er offentliggjort i uge 2. Du kan også læse mere om det, få svar på spørgsmål omkring konflikt og seneste status på bf.dk/ok18.

Så kære medlemmer, lad os huske på, hvordan vi har opnået vores rettigheder på arbejdsmarkedet, og hvorfor vi er i en fagforening – og lad os så stå sammen om både at beskytte den forhandlingsmodel, der har bragt os så langt, og modstå angrebene på vores rettigheder.