Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

DFFU-årsmøde med fokus på branding og forandringer

Den 20. og 21. september mødtes medarbejdere og ledere fra Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker til årsmøde med fokus på branding og de mange forandringer, der sker på DFFU-området.

Vi skal ikke overbevise folk om, at biblioteker er gode. Vi skal have folk til at ændre adfærd, og det er en stor ting, sagde Ned Potter fra Academic Liaison Librarian på University of York. Han indledte Danske Fag-, Forsknings, og Uddannelsesbibliotekers (DFFU) årsmøde med sit bud på, hvordan bibliotekerne styrker deres brand.

Ned Potter mener, at bibliotekerne skal være langt bedre til at identificere brugernes ønsker og adfærd og handle på den viden. Marketing skal være målrettet specifikke målgrupper, og den skal gentages flere gange over for målgruppen for at virke, sagde han blandt andet. - Og husk, hvis din marketing ikke generer nogen, så gør du det ikke godt nok. Vi skal være modige og have personlighed i vores markedsføring, sagde Ned Potter.

PANELDEBAT OM KOMPETENCER
Efter en morgen med fokus på branding og marketing inviterede DFFU til paneldebat om FFU-bibliotekernes behov, roller og markedsføring med vicedirektør ved Det Kgl. Bibliotek, Kira Stine Hansen, formand for BF Tine Segel og bibliotekschef ved VIA Bibliotekerne Per Steen Hansen. Per Steen Hansen indledte med at understrege, at den vigtigste kompetence på bibliotekerne er medarbejderne.

- Det er i det personlige møde med brugerne, at de oplever vores engagement, viden og faglighed. Det er grunden til, at brugerne kommer igen. Men vi skal blive modigere og bedre til at være samskabende, sagde han.

NÆRHED ER VIGTIGT
Kira Stine Hansen indledte med at sige, at hun ikke ser en modsætning mellem centralisering og specialisering og adresserede dermed det uudtalte spørgsmål blandt tilhørerne om, hvad arbejdsgruppen, der skal se på forskningsbibliotekernes fremtid (nedsat af Forsknings- og uddannelsesministeriet og Kulturministeriet) vil føre til. Hun er nemlig udpeget som sekretær for arbejdsgruppen.

- Vi skal pulje vores kompetencer og ressourcer sammen dér, hvor det giver mening. Men vi skal huske, at vores brugere vil have nærhed. Det skal vi have fokus på. Dét, vi ikke skal have fokus på, er det, der kan køre i en stor butik, sagde hun. Kira Stine Hansen ser et udviklingspotentiale for bibliotekerne i ikke kun at arbejde med publikationer, men med hele dataområdet.

- Det er også her, universiteterne ser os og vores potentialer, sagde Kira Stine Hansen, der mener, at der ikke er grund til bekymring over, om forskningsbibliotekernes medarbejdere har de rette kompetencer til det. Hun ser, at universiteterne gerne vil i dialog med bibliotekerne, fordi bibliotekerne står for kvalitet.

HUSK BESLUTNINGSTAGERNE
Tine Segel pegede på, at når bibliotekerne arbejder med markedsføring skal de huske, at målgruppen ikke kun er brugerne, men også beslutningstagerne. - Jeg kunne godt ønske mig, at ministeren for uddannelsesområdet er inviteret med næste gang, der er DFFU-årsmøde, så vi kan lytte til, hvad ministeren vil og efterspørger på området. Panelet drøftede også, om man skal se medarbejderne på FFU-bibliotekerne som specialister eller generalister.

- Vi er specialister i en biblioteksfaglighed. Det er en grundevne, vi altid har haft, men vi skal være mere stolte af det og mere åbenmundede omkring det, sagde Kira Stine Hansen. BF’s formand Tine Segel var enig. - Vi går mod at være mere og mere specialiserede. Det er data science – som er et af de nyere biblioteksfaglige arbejdsfelter – et eksempel på, selvom der også er lag af generelle kompetencer, sagde hun og pegede på, at der er et behov for, at man sætter sig mere ind i modtagerens sprog og finde det fælles mål og den fælles kontekst.