Gå til sidens indhold

Som chef skal jeg vende blikket udad

En stilling som konstitueret bibliotekschef i Ballerup gav Maria Nielsen Westbrook blod på tanden til at træde et niveau op med ansvar for de endelige beslutninger, økonomi og strategi. I dag er hun bibliotekschef på Rudersdal Bibliotekerne.

Da jeg sagde ja til at blive konstitueret bibliotekschef, var min bekymring, at det nu var mig, der skulle sige ja eller nej. I en ledergruppe er der mange faglige synspunkter, der kan gå i forskellige retninger. Som mellemleder »fylder« man sin viden på lederen og har tillid til, at chefen træffer den endelige beslutning.

Men jeg stoler på, at de beslutninger jeg træffer, er gode nok. Det er sjovt og spændende at komme et ledelsesniveau op og få ansvaret for den strategiske, politiske og økonomiske del.

Som afdelingsleder stod jeg for den daglige drift, vagtskemaer og så videre. Nu har jeg tillid til, at andre klarer det, mens jeg har ansvaret for at kigge udad og opad. Det blev helt tydeligt for mig, da jeg var konstitueret bibliotekschef, at jeg ikke skulle tilbage og være mellemleder.

Bibliotekerne spiller ind i den kommunale struktur. I Rudersdal Kommune er der en klar forpligtigelse til og forventning om, at man arbejder på tværs af kommunens institutioner. Det betyder for eksempel, at jeg sidder med i en gruppe, der diskuterer, hvad det kræver, at vi bliver en digital kommune på alle niveauer også på områder langt fra biblioteket.
 
Det netværk, jeg møder, er med til at åbne for nye samarbejder og udvikle biblioteksopgaven. Nogle gange afgiver vi som bibliotek noget, andre gange får vi. Jeg kan godt lide idéen om, at vi er én samlet institution, der i fællesskab skal gøre det bedste for borgerne.
 
Vi samarbejder eksempelvis med jobcenteret for at nå de svageste borgere, der er uden it-kompetencer, men som ikke selv opsøger bibliotekets kurser. Og vi er med på en årlig konference med daginstitutionerne, hvor vi får talt om, hvordan vi understøtter hinandens arbejde for eksempel i forhold til early literacy.
"Bibliotekerne skal være bedre til at tage ordet og for eksempel skrive en kronik eller et modindlæg, når Cepos eller andre kommer med fejlagtige indlæg om bibliotekerne."
Forandringsledelse er svært, men nødvendigt. De opgaver, vi løste i bibliotekerne for bare to år siden, kan have ændret sig i dag. Det er ikke en kritik af det arbejde, der er blevet udført hidtil, det betyder bare, at verden har ændret sig. Bibliotekernes medarbejdere er nødt til at være mere klar på forandring og samarbejde end tidligere. Man ejer for eksempel ikke en opgave, det kan være den løses bedst i samarbejde med andre eller på nye måder. Bibliotekerne skal være bedre til at tage ordet og for eksempel skrive en kronik eller et modindlæg, når Cepos eller andre kommer med fejlagtige indlæg om bibliotekerne.
 
Før kommunalvalget i 2016 var der i Rudersdal debat om biblioteket. Det har medført et krav om, at bibliotekets tilbud skal være unikke, og ikke træde ind over det, andre kulturinstitutioner tilbyder.
 
Så vi skal være knivskarpe på de biblioteksfaglige kernetilbud. Det har krævet en intern diskussion, hvor vi er landet på: Børn og læsning, litteratur, formidling og voksnes læsekompetencer, ledelse og forskningsformidling (da vi har to gymnasier i kommunen), livslang læring og informationskompetencer, herunder digital dannelse, hvor vi gerne vil være en videnspartner omkring for eksempel big data, fake news og så videre.

Det betyder, at vi skal vurdere nye opgaver og ideer ud fra de områder. Hvorfor og hvordan er det her en biblioteksopgave? Kan vi ikke argumentere for det, skal vi ikke gøre det. Når vi eksempelvis er en partner i kulturfestivalen Golden Days skal vores vinkel være på litteratur. Vi skal prioritere mere, gøre færre ting, men gøre dem bedre.
 
Vi har været gode til at lave bibliotek, men dårlige til at få formidlet det, vi gør, og hvorfor vi gør det. Det er for eksempel relevant at lave børneyoga på biblioteket, fordi forskning viser, at motion og bevægelse hænger sammen med evnen til at læse, men det skal vi forklare.

Jeg er tilfreds med bibliotekslovens formålsparagraf. Der er mange måder at indfri formålet på, og jeg synes, at bibliotekerne allerede sætter indholdet i spil på mange måder. Information, viden og læring er meget mere end materialer. På biblioteket faciliterer vi læring gennem materialer, møder mellem mennesker, debat og så videre. Jeg kan godt lide idéen om, at bibliotekerne bidrager til mere debat i samfundet end til underholdning.