Gå til sidens indhold

Medlemmerne har de gode spørgsmål

Op til BF’s generalforsamling skal alle deltagere stille et spørgsmål til en anden deltager via spørgsmålsstafetten Qvest. Det skal kvalificere debatten på generalforsamlingen om BF’s fremtid ved at inddrage medlemmernes spørgsmål, idéer og overvejelser, forklarer konsulent Kenneth Agerholm.

Hvorfor skal deltagerne stille hinanden spørgsmål før BF’s generalforsamling?
- Det skal de for at kvalificere debatten om udviklingen af BF og BF’s fremtid. Når mennesker mødes for at tale visioner, strategi og løsninger til for eksempel en generalforsamling, går der ofte meget tid med først at forstå, hvad det hele handler om. Ved at give deltagerne mulighed for at stille spørgsmål forud for processen og analysere de hundredevis af spørgsmål og svar, som deltagerne giver hinanden, får vi et billede af det, der optager, bekymrer eller motiverer folk – og vi får tid til at arbejde med det.

Hvordan skal det så bruges efterfølgende?
- På baggrund af alle deltagernes input via Qvest danner vi fem til syv temaer, som bliver debatteret i mindre grupper. Det er altså deltagerne, der kommer til at bestemme temaerne. Det interessante er, at vi netop med denne metode finder de temaer, der optager medlemmerne i øjeblikket - og vi hverken kan eller skal forudsige, hvad de temaer bliver. På dagen vil der derfor allerede være en række input, spørgsmål og ideer at tale ud fra.

Hvordan foregår Qvesten konkret?
- Nogle uger før generalforsamlingen får alle deltagere en mail med et link, hvor de kan stille et spørgsmål til en anden deltager efter eget valg. Folks stiller spørgsmål, der er relevante for Qvestens tema og som opleves som vigtigt for den, der spørger. Alle deltagere på GF får spørgeretten til ét spørgsmål, og så er vi i gang. Og dem, der bliver stillet et spørgsmål, kan så, når de har svaret, stille nyt spørgsmål - som i en stafet.

Hvad skal der komme ud af temadrøftelserne på GF?
- BF er en medlemsorganisation. Så svaret på i hvilken retning BF skal, de nye løsninger og de nødvendige beslutninger er ikke noget, der bare sker bag skrivebordet. Det sker sammen med medlemmerne, og det er den her proces en del af. Derfor er der heller ikke fra BF’s hovedbestyrelse et facit på, hvad der skal komme ud af processen. Det er op til medlemmerne. Men efter drøftelserne vil vi have afdækket bekymringer, overvejelser, idéer og forslag med en ret høj detaljeringsgrad, som hovedbestyrelsen kan arbejde videre med.

Er det ikke ofte de samme, der får stillet spørgsmål?
- Det er ret forskelligt. Nogle stiller spørgsmål til folk, der ligner dem selv, mens andre har lyst til at høre et svar fra medlemmer, der laver noget helt andet. Og andre igen vil adressere deres spørgsmål til ledelsen. Det er meget forskelligt, og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det hele siger noget interessant om organisationen og de overvejelser, der er gang i. For eksempel kan man nogle gange få øje på uformelle samlingspunkter eller positioner, og det kan være interessant at undersøge, hvad der ligger bag det.

Hvad er udfordringerne ved sådanne en proces?
- Det er kampen om folks opmærksomhed. En Qvest virker kun, hvis der er mange, der deltager i de tre-fire dage, Qvesten varer, - leger med og får spurgt og svaret hinanden, så stafetten ikke går i stå.
Om Qvest
Spørgsmålsstafetten Qvest er udviklet af Pia Lauritzen, ph.d. i filosofi og forsker i spørgsmål. Når ledelsen stiller spørgsmål, er der samtidig en masse spørgsmål, den ikke stiller. Gennem en Qvest stilles spørgeretten fri - og alle får mulighed for at stille de spørgsmål, de mener, er de vigtigste. Når Qvesten slutter, får alle blandt andet tilsendt et link til en ordsky, hvor man kan se, hvilke ord, der er mest brugt, og hvad der er blevet sagt om dem.

Læs mere om stafetanalyse i bogen De udenforstående – om kunsten at få alle i tale af Pia Lauritzen.