Gå til sidens indhold

Hvilken fagforening skal BF være?

Generalforsamlingen er lige om hjørnet, nemlig i Aarhus den 10.-11. november 2018. Sidste gang vi mødtes, havde vi en engageret, bred og aktiv debat om fokusområderne i BF’s politiske strategi med baggrund i den forandring og udvikling, man oplever som BF’er – på arbejdspladsen og i forhold til nye krav til kompetencer og fagligheden.

Gennem arbejdet med den nuværende politiske strategi har vi lagt nogle vigtige grundsten og arbejdet med blandt andet en medlemsundersøgelse, fremtidens arbejdsmarked og kompetencebehov og skruet op for BF’s interessevaretagelse. Det skal vi nu bygge videre på for at imødekomme de forandringer, vi står overfor såvel internt som eksternt. Siden marts har vi i BF’s hovedbestyrelse arbejdet på at formulere den nye strategi baseret på en bearbejdning af de eksisterende fokusområder. Fokusområderne i den næste periodes strategi kalder vi Stærk faglig stemme, Karriere, kompetencer og arbejdsliv og BF’ere i en ny tid.

Parallelt med arbejdet omkring den politiske strategi har vi i indeværende periode konstateret, at der er behov for at tage fat om nogle mere grundlæggende spørgsmål. For når medlemstallet fortsat falder grundet aldersfordelingen, og når uddannelses- og arbejdsmarkedet forandrer sig, skal vi tage en vigtig drøftelse af, hvordan vi skal agere som et mindre forbund.

Derfor skal vi også til generalforsamlingen drøfte – men ikke beslutte – de mulige retninger for BF’s fremtid. Hvilke medlemmer skal vi organisere og rekruttere? Hvad er kernen i BF’s arbejde i fremtiden? Hvad er vilkårene for små organisationer som BF i fremtiden? Skal BF fortsat primært arbejde alene, eller skal BF samarbejde med andre organisationer?

I processen med at finde svar på disse og andre store spørgsmål lægger hovedbestyrelsen og jeg stor vægt på medlemsinddragelse. Vores fælles drøftelse på generalforsamlingen vil den kommende hovedbestyrelse arbejde videre med i de kommende år og fremlægge konkrete forslag på enten næste generalforsamling, eller – hvis det ikke kan vente – på en ekstraordinær generalforsamling.

Traditionen tro vil der på generalforsamlingen også være lagt op til en masse konkrete beslutninger. Ikke mindst som resultat af den vedtægtsarbejdsgruppe, der har haft til opgave at revidere og drøfte de nuværende vedtægter, så hovedbestyrelsen kan fremlægge en række forslag til vedtægtsændringer. Det drejer sig både om en række mindre ændringer, men også større ændringsforslag vil blive fremlagt - blandt andet om formål, generalforsamlingsperiodens længde, stemmeret til studerende og etablering af et lederforum.

Det bliver to spændende dage. Hvis du ikke allerede er tilmeldt så skynd dig, og deltag i en weekend med fokus på faglighed og netværk og få indflydelse på, hvilken fagforening BF skal være.