Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Kreativ uden quick fixes

Der er ingen nem vej til et kreativt liv. Det kræver læring, erfaring og fordybelse pointerer psykologiprofessor Lene Tanggaard, der er aktuel med bogen Vanebrud.

Fra morgen til aften er vores liv fyldt med vaner, og mange af dem er ganske gunstige. Vi vasker hænder, og børster tænder uden at tænke videre over det, og på arbejdspladsen har vi også mange gode vaner – eller rutiner – der får os nemmere gennem dagens opgaver. Psykologiprofessor og kreativitetsforsker Lene Tanggaard er en varm fortaler for vanerne, rutinerne og erfaringen. Så det kan måske virke en smule poppet, at hendes nye bog Vanebrud handler om at bryde vanerne. Men vaner og vanebrud står ikke i modsætning til hinanden, de er nærmere hinandens forudsætning. For ligesom det er svært at tænke ud af boksen, hvis man ikke kender boksen, er det også svært – for ikke at sige umuligt – at bryde med vaner, hvis man ikke har nogen. - Bogen er på flere måder et forsvar for vanerne, for mange vaner er hensigtsmæssige. Vi skal kun bryde dem, hvor det giver mening, siger Lene Tanggaard. Formår vi til gengæld at opbygge vaner, holde dem ved lige og endelig finde modet til ind imellem at bryde dem, så har vi potentialet for kreativ tænkning og en mere kreativ hverdag. 

ALLE HAR POTENTIALET 

Og det er netop et mere kreativt (arbejds)liv, der er Lene Tanggaards kreative kæphest. Hun bryder sig ikke om begrebet »den kreative klasse« eller ideen om, at kreativitet er noget for få, udvalgte talenter. - Vi har alle et potentiale for at få mere kreativitet ind i hverdagen. Vi har hyldet store, hvide mænd, der har opfundet og udviklet. Men postbuddet, pædagogen og kokken kan også være kreative. Når pædagogen finder en ny og bedre måde at få børnene til at samarbejde på, er det også kreativt. Der er ingen tvivl om, at vi lever i et samfund, der hylder nytænkning, kreativitet og innovation. Men ifølge Lene Tanggaard glemmer vi ofte, at de holdbare ideer sjældent opstår ud af den blå luft. Kreativitet er i mange tilfælde kun toppen af isbjerget. Under overfladen gemmer sig masser af vaner, erfaring og øvelse. - Derfor skal vi have respekt for de rutineprægede opgaver, for håndværket og for fagligheden. Det er de gode vaner, der frigør energi til at være kreativ, mener hun. Der er altså masser af kreativt potentiale i vanerne, og i Vanebrud tager Lene Tanggaard udgangspunkt i syv vaner, der kan danne grobund for ny kreativitet, hvis man tør udfordre dem: - Det er vores vaner, der forklarer, hvad der sker i vores liv. Derfor skal vi kende dem og erkende dem, hvis vi skal finde ud af, hvilke, der er gode for os, og hvilke, der godt kunne trænge til et brud. 

”Når vi får mulighed for at bruge vores kreativitet på arbejdspladsen, giver det større arbejdsglæde”

NYT OG UNYTTIGT 

Den første af de syv vaner, Lene Tanggaard tager fat på i sin nye bog, handler om kunsten at spørge. For at spørge bedre kan blive et vanebrud, der fremmer kreativiteten. - Mange tror, at kreative processer handler om at få ideer. Men det starter faktisk oftest med gode spørgsmål. Derfor skal vi øve os på at spørge ind til tingene. En dårlig vane på arbejdspladsen kan være, at vi tager ting for givet og holder op med at være nysgerrige. Så lader vi måske være med at stille spørgsmål, siger Lene Tanggaard. Den danske arbejdspladskultur med en høj grad af tillid og et fladt hierarki er ellers et godt fundament for spørgelysten. At vi tør gå direkte til chefen med vores ideer er meget befordrende for kreativiteten. Men der er også udfordringer i form af et højt tempo og en nulfejlskultur på fremmarch, der kan give spørgelysten svære betingelser. Det oplever Lene Tanggaard blandt andet hos de studerende, hun underviser på psykologistudiet. - Jeg oplever de studerende som meget dygtige, men det er på bekostning af vildskaben. De går meget op i, at alt, hvad de laver, skal se godt og rigtigt ud på CV’et. Og det er ikke nødvendigvis godt for kreativiteten. For vejen til vanebrud og et mere kreativt liv kan nemlig også være at lære noget nyt eller noget unyttigt, som Dronningen også opfordrede til i den seneste nytårstale. Det er Steve Jobs, der er medstifter af Apple, et eksempel på. Efter at være droppet ud af high school tog han et kursus i kalligrafi, og det blev hans indgang til at forstå værdien af organisk design. 

ØGET ARBEJDSGLÆDE 

Men mindre end en Apple-succes kan også gøre det. For ny læring og vanebrud kan føre til øget arbejdsglæde. - Når vi får mulighed for at bruge vores kreativitet på arbejdspladsen, giver det større arbejdsglæde, fordi vi virkelig føler, at vi bidrager med noget væsentligt, siger Lene Tanggaard. - Jeg underviser stadig, selvom jeg ikke behøver at gøre det. Men de studerende giver mig gode ideer, som jeg ikke ville få alene på mit kontor. For arbejdspladserne er øget kreativitet selvfølgelig også en gevinst, når nye tiltag kan veksles til klingende mønt. Men af og til er der ifølge psykologiprofessoren faktisk også brug for en kreativitetsstopklods. - Måske er det vigtigste vanebrud faktisk at bryde med vanen om, at der hele tiden indføres nye ideer og tiltag. Mange forandringsinitiativer bliver bare til forstyrrelser af vores egentlige arbejdsopgaver. Derfor er det også et godt vanebrud at stoppe op og tænke sig om, inden man bevidstløst indfører nye arbejdsgange, fastslår Lene Tanggaard. 

EN TÅLMODIG INDSATS 

Med sin nye bog vil Lene Tanggaard med udgangspunkt i forskningen og sin egen lange erfaring med kreative processer give den enkelte inspiration til at arbejde konstruktivt med sine vaner til fordel for kreativiteten. - Vi kan bryde med uhensigtsmæssige vaner, men måske er løsningen ikke et smart kursus, men noget helt andet, siger hun. For eksempel fordybelse, der også er en af de syv vaner, Lene Tanggaard tager op i Vanebrud. Fordybelsen har svære kår i en tid, hvor mange bliver distraheret af smartphonen. Men ikke desto mindre kan fordybelse føre til et mere kreativt liv, hvis vi tør at »gå glip«. Men der er ingen let vej til et mere kreativt liv, understreger Lene Tanggaard. Varig kreativitet kræver en tålmodig og livslang indsats, hvor vi investerer os selv, vores tid, vores energi og vores hjernekapacitet.


Syv vaner - og vanebrud

1. Spørg
Stil spørgsmål til det eksisterende og spørg på nye måder. Brug tid på at spørge og gå ikke kun efter det endegyldige svar.

2. Lær
Lær noget nyt og måske endda noget unyttigt. Jo mere vi ved, des mere kan vi se og forstå. Et tomt hoved er ikke det samme som et åbent sind.

3. Se, mærk, smag, duft, lyt
Brug dine sanser og vær turist i egen by. Vi skal sanse verden på ny for at kunne genskabe og opfinde.

4. Leg
Gå i barndom. Børn har evnen til at kunne forestille sig en alternativ verden gennem leg. En evne, vi mister, hvis vi ikke genopdager legen. 

5. Tænk
Brug tid på at tænke dig om. Tænkning er i sig selv kreativt. 

6. Fordyb dig
Fordyb dig i det, der interesserer dig og betyder noget for dig. Sluk telefonen eller foretag et andet aktivt valg, der giver plads til fordybelsen.

7. Glem dig selv
Skru ned for selvpromoveringen og den store fokus på, hvordan du virker på andre. For meget selvbevidsthed kan dræbe kreativiteten.

Kilde: Vanebrud


Lene Tanggaard er professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet. Hun er forfatter til en lang række forskningsartikler og flere bøger om læring og kreativitet. Desuden rådgiver hun kommuner, regioner og virksomheder og sidder i flere bestyrelser og udvalg. I november 2017 modtog hun Højskolepædagogisk Pris for sit arbejde med kreativitet og dannelse. Vanebrud - Hvordan du veksler 7 gamle vaner til ny kreativitet udkom på Akademisk Forlag i juni 2018.