Gå til sidens indhold

Det er mit ansvar at fortolke Persondataloven

Nyt job. Fra Novo til Ferring som IT Alignment Manager.

Navn: Jeppe Guilford Manuel
Stilling: Fra 1. maj 2018 R&D (Research and Development) Personal Data Protection Specialist hos Novo Nordisk.
Karriere: IT Alignment Manager hos Ferring Pharmaceuticals, Advanced Business Consultant hos NNIT og Sr. Regulatory Business Manager hos Lundbeck. Ansat siden 2015 hos Novo Nordisk som specialist i Clinical Reporting.
Uddannelse: Cand.scient.bibl. 2006
Alder: 39 år


Hvad ligger der i stillingsbetegnelsen R&D Personal Data Protection Specialist hos Novo? 

- Jeg er overordnet ansvarlig for håndtering af persondata på hele forsknings- og udviklingsområdet (R&D) i Novo Nordisk, der tæller ca. 5.000 ansatte. Jeg skal koordinere vores indsats på tværs af funktioner og lande og sikre en konsistens i, hvordan vi håndterer persondata ved for eksempel kliniske studier. Jeg er eneste fuldtidsansatte i mit området, men arbejder sammen med lokale DPR (Data Protection Responsible) i hvert område af R&D. 

Hvad er de konkrete opgaver?

 - Jeg skal her i starten skabe bevidsthed hos medarbejderne omkring håndtering af persondata og udbrede kendskabet til, hvordan vi gør. Derfor har jeg lavet »road shows« i organisationen og holdt oplæg for alt fra fem til 300 mennesker. Vi kigger også på muligheder for privacy by design for eksempel via kryptering af mails, eller i implementering af et nyt dokumenthåndteringssystem. Jeg skal kunne svare på spørgsmål om stort og småt i forhold til, hvordan Novo Nordisk tolker GDPR lovgivningen. Der er endnu ikke kommet nogen domme på området, så det er stadig meget et spørgsmål om tolkning. Vi har sikret, at Novo Nordisk lever op til de basale regler, men derudover har vi en risikobaseret tilgang, hvor vi tager stilling til spørgsmålene case by case, fordi det er så nyt. Det er mit ansvar at hjælpe organisationen med fortolkningen og beslutte, hvad vi gør i cirka 80-90 procent af sagerne. Men hvis det drejer sig om konkrete juridiske spørgsmål for eksempel en kontrakt, er der jurister indover og så får jeg også en masse input fra mine kollegaer. Jeg har også en direkte linje til DPO kontoret, der har det øverste ansvar for persondata i Novo Nordisk for alle 43.000 medarbejdere. 

Hvad er det mest udfordrende? 

- Jeg har ansvar for at finde ud af, hvordan vi skal gøre konkret. Novo Nordisk har selvfølgelig arbejdet med persondata i mange år, men efter den nye persondataforordning i maj 2018, er der mange nye ting, vi skal forholde os til. Det kræver et andet mindset og som nævnt en privacy by design tilgang, hvor privacy tænkes automatisk ind i vores systemer/ processer. Jeg har sat mig ind i persondataforordningen blandt andet gennem kurser i BF og ellers kastet mig ud på dybt vand, men har også +ti års erfaring fra pharma-industrien, så jeg kender området. 

Hvad er det mest spændende? 

- En stor del af mit arbejde er at argumentere for, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi diskuterer for eksempel med sundhedsmyndighederne i Tyskland og England om retten til at få slettet sine oplysninger. Det mener vi ikke er muligt, når det kommer til kliniske forsøg, for sletter vi en persons data, kan vi jo ikke dokumentere resultatet og så mister vores forskning dataintegriteten. Så det er ikke sort/hvidt, der er mange dilemmaer. 

Hvorfor søgte du jobbet? 

- Det er et langt større ansvarsområde, og jeg får indgangsvinkler til hele R&D organisationen og ser konkrete problemstillinger i forhold til håndtering af data fra den tidlige grundforskning, gennem vores kliniske forsøg og til ansøgninger til myndighederne. Tidligere sad jeg som specialist for skrivning og publicering af vores kliniske rapporter. Nu har jeg en mere rådgivende funktion. Derudover er det mit håb, at håndtering af persondata kan være en løftestang til, at man på tværs af hele virksomheden kommer til at arbejde mere systematisk og hensigtsmæssigt med informations- og dokumenthåndtering.