Gå til sidens indhold

Medarbejderne skal gå på arbejde med en god fornemmelse i maven

Nyt job. Fra chefstilling i biblioteksverdenen til chefstilling i kommunen.

Navn: Christian Lauersen
Stilling: Biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde Kommune fra 1. september 2018. Roskilde Bibliotekerne består af 6 biblioteker, borgerservice, lokalarkiver, en bogbus, er centralbibliotek for Region Sjælland og Bornholm og har ca. 140 medarbejdere.
Tidligere: Chef for Roskilde Universitetsbibliotek, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og Det Administrative Bibliotek (ved Københavns Universitetsbibliotek / Det Kgl. Bibliotek)
Uddannet: Cand.scient.bibl i 2007
Alder: 38 år

Hvorfor søgte du stillingen som biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde?
- Først og fremmest fordi det er et mega fedt job. Og så havde jeg i nogen tid tænkt, at hvis jeg fortsat skulle vokse, både i mit lederskab, men også som menneske, så skulle jeg udfordres og søge et helt nyt sted hen. Jeg har været ved Det Kgl. Bibliotek i otte år og har kulturen helt inde under huden, mens jeg kun har 10 måneders erfaring fra et folkebibliotek for 10 år tilbage. Det er også et naturligt ledelsesmæssigt ryk. Jeg bliver øverste ansvarlig for området, og det er en meget større og mere kompleks butik, jeg kommer til at stå på mål for.

Hvilke overvejelser gjorde du dig om det at skifte sektor?
- Jeg har selv tit råbt op om, at der er ringe sektormobilitet i vores fag. Vi er meget låste enten i folke- og forskningsbiblioteker. Jeg håber, at flere tør tage springet, og at bibliotekerne tør tage imod folk fra en anden sektor, for de værdier, der er knyttet til at drive og udvikle et bibliotek, er de samme, og vi kan lære meget af hinanden. Og så har folkebiblioteket altid stået mit hjerte nært. Det var derfor, jeg søgte ind på Biblioteksskolen i sin tid.

Hvad kommer du til at savne fagligt?
- At arbejde med de studerende og tænke i redskaber, kompetencer og steder til at forbedre deres læring og give dem succes i deres uddannelse.

Hvad glæder du dig til i det nye job?
- Først og fremmest til at møde en masse nye mennesker og lære dem, institutionen og kommunen at kende. Og at se verden fra en anden stol end den jeg sidder på nu. At skulle tænke ledelse og organisation på en anden måde og opnå resultater på nye måder. - Jeg glæder mig også til at bidrage til den offentlige debat om folkebibliotekerne. De er i den grad på dagsordenen, og der bliver ofte stillet spørgsmålstegn ved deres værdi og eksistensberettigelse. Det er i grunden positivt, det ville være skidt, hvis der ikke var nogen, der ville snakke om folkebiblioteker, for så var vi blevet ligegyldige, men det er altafgørende, at vi selv er med til at tegne debatten, så det ikke kun er andres budskaber om bibliotekerne, der står tilbage. På mange parametre er biblioteket så vigtig en institution. Jeg kommer lige fra morgensang på Københavns Hovedbibliotek og det at have et sted, der kan samle og rumme alle samfundslag i en ikke-kommerciel arena er meget vigtigt og værdifuldt. Det giver lokal identitet og fælleskab, hvilket er udfordret i en globaliseret og polariseret verden.

Hvad bliver udfordrende for dig?
- Der er jo helt sikkert nogle lærerpenge, der skal betales det første stykke tid, for ret beset ved jeg meget lidt om både folkebiblioteker, borgerservice og det kommunale område. Men det var jo heller ikke for min store kommunale erfaring, at de valgte mig, så det er nok mere en præmis end en udfordring.

Hvad er din vision for Roskilde Bibliotekerne?
- Kort fortalt at vi aktivt er med til at gøre Roskilde Kommune til et bedre sted at leve og bo. At vi tager medansvar for den nationale og globale biblioteksudvikling. Og sikrer at det er en god arbejdsplads. Det skal være et godt sted at være, hvor man går på arbejde med en god fornemmelse i maven.