Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Medlemmerne skal inddrages i BF’s udviklingsprojekt

BF's hovedbestyrelse satte i efteråret 2017 gang i et udviklingsprojekt for BF, der skal afklare, hvilken organisation BF skal være fremadrettet. Ikke mindst hvilke medlemmer BF skal organisere, siger BF's formand Tine Segel. Til generalforsamlingen i november skal medlemmerne inddrages.

Hvad er formålet med BF’s udviklingsprojekt? 

- Vi har en række udfordringer i forhold til medlemsdemografien. Mange går på pension, mens der optages færre på de studier, vi normalt optager nye medlemmer fra. Så udviklingsprojektet skal afklare, hvem BF skal organisere om fem til ti år. Og det medfører en række underspørgsmål såsom: Hvilken organisation skal BF være for at rumme de medlemmer? Og hvordan kan vi gennemføre de nødvendige organisatoriske ændringer, der sikrer medlemmerne et relevant og godt BF i fremtiden? 

Er der så brug for BF i fremtiden? 

- Der er bestemt brug for BF i fremtiden. Vi har for det første også om fem til ti år en stor gruppe medlemmer, der arbejder med information, uddannelse og kultur på vores traditionelle arbejdsmarkeder. Og vi kan se, at vores medlemmer beskæftiger sig med nye områder, hvor fællenævneren er, at de bygger bro mellem teknologi, information og data. Derfor vil der også i fremtiden være behov for et fagligt fællesskab omkring den faglige identitet. Fællesskaber er ekstremt vigtige både i forhold til det samfund, som vi lever i og det arbejdsmarked, som vi ser. Tendensen er, at man med sin uddannelse skal dække mange forskellige typer job, at man ikke nødvendigvis bliver fastansat, at man skifter karriere undervejs, at man skal videreuddanne sig og så videre. Og i det sammensurium har man brug for et ankerpunkt i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelse, kompetence og netværk, og det ankerpunkt er fagforeningen. 

Hvem mener du, BF skal organisere om fem til ti år? 

- BF har en stor gruppe medlemmer, hvor BF er det naturlige fagforeningsvalg, og det skal vi også være i fremtiden. Men vi skal samtidig organisere bredere. Vi har som en del af udviklingsprojektet indsamlet ny viden. Blandt andet har vi foretaget en arbejdsmarkedsanalyse, der viser, at der vil være et stigende behov for medarbejdere inden for BF’ernes fagområder på det private arbejdsmarked. Den udvikling spiller BF med på allerede nu med vores modulkurser for eksempel inden for records management, og der er et potentiale inden for områder som dokumentation, compliance og risikostyring, hvor der er behov for faglige netværk. Andre potentielle medlemmer er de »nye« fagligheder, man ansætter på bibliotekerne, som for eksempel kandidater i i litteraturvidenskab eller kommunikation. De skal se et naturligt fagligt fællesskab hos os, fordi BF har en stor viden om deres arbejdsmarked. 

Hvorfor skulle privatansatte, der ikke har overenskomst, ønske at være en del af BF? 

- Det har vi jo heldigvis allerede en del medlemmer, der ser en fordel i. Mange privatansatte er alene med faglige udfordringer og opgaver og har brug for faglig sparring. De bruger også vores almindelige tilbud som arrangementer og rådgivning om ansættelsesforhold og løn. Min forventning er, at vi via udviklingsprojektet bliver endnu bedre til at give den faglige sparring via et medlemskab af BF. 

For få år siden var det kun bibliotekarer, der blev ansat på bibliotekerne. Nu ansættes mange forskellige fagligheder. Bør BF arbejde for at genvinde bibliotekarernes position på arbejdsmarkedet? 

- I dag er der ikke længere kun én måde at være bibliotekar på, og ikke længere en måde at uddanne sig på, der kvalificerer en til at arbejde på et bibliotek eller som bibliotekar. BF’ere bliver ansat i flere forskellige typer stillinger og i mange typer organisationer end tidligere. Derfor mener jeg ikke, at BF skal bygge hegn og opsætte faggrænser. Vi skal i stedet ruste vores medlemmer til at sætte ord på deres kompetencer, skrive gode ansøgninger og efteruddanne sig løbende. 

Hvilke forandringer kan blive iværksat på baggrund af udviklingsprojektet? 

- Vi er stadig i proces, og vi har brug for mere tid til projektet. Vi har allerede indsamlet viden om det fremtidige arbejdsmarked og arbejder med forskellige fremtidsscenarier, som gør, at vi er klar til at tage en drøftelse på generalforsamlingen med medlemmerne om, hvilke krav og ønsker de har til fremtidens BF. Et konkret resultat af udviklingsprojektet kan blive, at der er behov for en ekstraordinær generalforsamling i BF i 2019 eller 2020, så vi kan agere på den viden, vi har fået. Eksempelvis om hvilke medlemmer vi optager, og hvad BF skal hedde i fremtiden. 

Kan en fusion også komme på tale som et resultat af udviklingsprojektet? 

- Det er vigtigt for faget fortsat at have en skarp og selvstændig stemme i forhold til både tilbud, rådgivning og interessevaretagelse. Tiden og udviklingsprojektet vil vise, hvordan vi bedst sikrer denne stemme. Det kan godt være, at øget samarbejde med en eller flere andre organisationer er vejen frem på langt sigt. Men at tale om fusion på nuværende tidspunkt er ikke relevant. 

Der sker ændringer i organisationsverdenen, for eksempel er FTF og LO fusioneret. Får det betydning for BF? 

- Fusionen har betydet, at Akademikerne, som er vores hovedorganisation, også får nye medlemsorganisationer. Jeg ser det som en styrke, at vi fortsat har en akademisk hovedorganisation med en række mindre organisationer, hvor de faglige profiler står skarpt. Eksempelvis præster, psykologer, officerer og bibliotekarer. Men jeg ser også et behov for, at organisationerne bliver bedre til at samarbejde på tværs, eksempelvis om itinfrakstruktur og digitale tilbud. Det kan også være et konkret resultatet af BF’s udviklingsprojekt, at vi arbejder strategisk i den retning.


Medlemmerne skal høres
Til generalforsamlingen d. 10.-11. november inviterer BF til en åben drøftelse, der giver alle medlemmer mulighed for at generere og dele idéer og spørgsmål om forbundets fremtid og udvikling. Nogle uger inden generalforsamlingen inviteres alle tilmeldte til at være med i en såkaldt QUEST. Her igangsætter medlemmerne en digital stafet bestående af værdi-skabende spørgsmål. QUEST’en kører over fire dage. Formålet er at give lys og plads til alle de mange spørgsmål, ideer, overvejelser og tanker, der bor hos medlemmerne om BFs fremtid og potentiale. Disse spørgsmål bliver udgangspunkt for en workshop på selve generalforsamlingen lørdag eftermiddag.