Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Er din faglighed repræsenteret i BF’s hovedbestyrelse?

Er du magister, pædagog, bibliotekar eller noget helt fjerde? Så har du muligheden for at stille op til BF's hovedbestyrelsesvalg til efteråret og sætte dit præg på BF's udvikling både fagligt, politisk og organisatorisk.

Jeg mener, det er vigtigt, at hovedbestyrelsen repræsenterer flere fagligheder og typer af arbejdspladser – offentlige som private – så den bedre afspejler den diversitet, der er blandt medlemmerne. En bredere sammensætning af bestyrelsen kan efter min mening være med til at give yderligere inspiration og viden til den nytænkning, der skal til, når vi skal være på forkant med et arbejdsmarked og et samfund i hastig forandring. 

Udviklingsprojektet 

I øjeblikket er Udviklingsprojektet et af de vigtigste fokus - punkter i hovedbestyrelsens arbejde. Vi har fokus på, hvad BF skal være i fremtiden og for hvem; hvilke nye medlems - grupper skal vi favne?, hvilke medlemsservices (forhandling, rådgivning, kompetenceudvikling mv.) skal vi fokusere på i fremtiden? Det er et meget spændende arbejde, hvor vi har nogle gode faglige og organisatoriske drøftelser – selvfølgelig med ind - spark fra relevante videnspersoner fra forskellige områder. 

Faglige debatter og arbejdsmarkedets udvikling 

Som medlem af hovedbestyrelsen har man en oplagt mulighed for at være med til at præge faglige debatter, der sætter samfundsmæssigt fokus på vigtigheden af de arbejdsopgaver, som BF’s medlemmer løfter hver eneste dag. I forlængelse af forårets OK-forhandlinger er det også vigtigt at nævne, at man som hovedbestyrelsesmedlem er med til at udvikle BF’s politik på centrale områder som arbejdsvilkår og arbejdsmiljø, hvor vi fortsat skal spille en vigtig rolle. Som hovedbestyrelsesmedlem er man med til at bestemme, hvilke emner vi som faglig organisation skal bringe med til bordet, når vi mødes med de andre organisationer i AC; emner som i sidste ende kan blive til overenskomstindhold eller for - bedret lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.

Det er vigtigt at understrege, at det selvfølgelig er generalfor - samlingen, der udstikker de overordnede linjer, som hovedbesty - relsen arbejder ud fra. Men det er hovedbestyrelsen, der tegner BF mellem generalforsamlingerne, så der er rig mulighed for at være med i spændende beslutningsprocesser og præge arbejdet mellem generalforsamlingerne. 

Kontakten til medlemmerne 

En helt central del af arbejdet som hovedbestyrelsesmedlem er selvsagt kontakten til medlemmerne. Det er medlemmerne, der er kernen i alt, hvad vi foretager os. Derfor er det essentielt at høre, hvordan medlemmerne oplever deres dagligdag, og i hvilken retning arbejdspladserne udvikler sig, så BF’s arbejde kan tilpasses medlemmernes ønsker og behov bedst muligt. 

Kontakten til medlemmerne sker på det formelle plan gennem TR-kollegier, ansættelsesgrupper og faggrupper, der alle har et bestyrelsesmedlem tilknyttet. Ligeledes er det også vigtigt at lytte, når man bevæger sig rundt blandt medlemmer og kolleger i øvrigt, når man er på kurser eller lignende. 

Arbejdet i hovedbestyrelsen er sjovt og spændende, og man lærer en masse om at arbejde i en politisk organisation. Man får værdifuld indsigt i såvel det politiske, organisatoriske og fagforeningsmæssige maskinrum. Det er virkelig interessant, og meget af den viden, man får, kan nemt overføres til arbejdsmæssige og andre sammenhænge. Hvis du overvejer at stille op til det kommende valg til hovedbestyrelsen, er du mere end velkommen til at kontakte mig eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere om arbejdet. Kandidaterne præsenteres til BF’s generalforsamling den 10.-11. november 2018 i Aarhus og vælges herefter ved urafstemning blandt alle BF’s stemmeberettigede medlemmer.

Vi ses på generalforsamlingen. 

Venlig hilsen Kristoffer Harboe, Medlem af BF’s hovedbestyrelse samt BF’s kandidatudvalg, der har til opgave at finde kandidater til BF’s hovedbestyrelse.