Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Vi har brug for et Dataetisk Råd

Vi har brug for et Dataetisk Råd i en eller anden form. Det var der enighed om på konferencen Dataetik, tak! Er det tid til et Dataetisk Råd?

Aktuel konference
Professor i teknologietik på Aalborg Universitet Thomas Ploug er ikke i tvivl.
- Der er brug for et uafhængigt råd, der med ekspertise indenfor etik, jura og ny teknologi afvejer etiske hensyn knyttet til brugen af data og identificerer behov for ny eller ændret regulering, sagde han og luftede, at formen også kunne være vismænd på området.
- Grundlæggende er jeg optimistisk. Samkøring af data kan løse mange problemer i samfundet og forbedre den offentlige service for eksempel ved at give en mere individualiseret og effektiv sundhedsbehandling. Men misbrug af vores data kan krænke privatlivet og vores frihed, og de måder, vi bruger big data, kræver etiske overvejer, sagde Thomas Ploug, der kom med en række grunde til nødvendigheden af et dataetisk råd: Frygt, stigmatisering og mistillid.
Der bliver indsamlet flere og flere personfølsomme data, fordi der er potentiale for gevinster både i forhold til sundhed, trivsel og sikkerhed. Men som samfund skal vi debattere, hvor meget vi skal bruge det til og være opmærksom på, at der er en række individuelle effekter af den omfattende dataindsamling.
- Visheden om, at vi er overvåget, kan føre til stress, følelsen af mistænkeliggørelse og frygt. Og når vi har data, der kan vise, hvem der er i risiko for at få bestemte sygdomme, blive kriminel og så videre, kan det føre til stigmatisering, siger han.
Konsekvensen kan være, at borgerne mister tillid til systemet og ændrer adfærd for eksempel ved at afgive forkerte oplysninger til det offentlige. En anden fare er, at brugen af big data for eksempel i afgørelser i myndighedssager kan føre til uigennemsigtighed i forvaltningen, hvilket kan få konsekvenser for retssikkerheden. I en eller anden form. Det var der enighed om på konferencen Dataetik, tak! Er det tid til et Dataetisk Råd?
”Visheden om, at vi bliver overvåget, kan føre til stress, følelsen af mistænkeliggørelse og frygt”.
UIGENNEMSIGTIGHED
Og netop digitalisering af den offentlige forvaltning rejser mange etiske spørgsmål, mener Birgitte Eriksson, jurist i den uafhængige Tænketank Justitia.
I januar blev indgået en politisk aftale om, at al ny lovgivning efter 1. juli 2018 skal kunne administreres digitalt, og at ældre lovgivning skal digitaliseres. Og at flere afgørelser skal automatiseres.
- De har haft meget fokus på digitaliseringens muligheder, men ikke på borgenes rettigheder, retssikkerhed og privatliv, siger hun.
Det positive ved digitaliseringen af lovgivningen er ifølge Birgitte Eriksson, at lovgivningen bliver lettere at forstå, og at det vil give flere objektive kriterier, så der for eksempel kommer mere ens sagsbehandling på tværs af kommuner.
- Men små systemfejl kan ramme mange, og er der fejlbehæftede oplysninger hos en myndighed, vil det sprede sig til alle. Desuden er datasikkerheden jo altså ikke 100 procent, siger Birgitte Eriksson, der også ser et behov for et Dataetisk Råd.

APPS MÅ SÆLGE DINE OPLYSNINGER
Der er mange interesser på spil i brugen af big data, hvilket ifølge Thomas Ploug også taler for en uvildig instans, der kan rådgive politikerne og afveje de etiske hensyn over for individet og de potentielle gevinster for fællesskabet.
Klinikchef og medlem af det nuværende Etisk Råd Anne-Marie Gerdes mener, at de etiske spørgsmål i forhold til big data kræver et nyt Dataetisk Råd eller en udvidelse af det nuværende.
- Det kræver fagfolk, der har indgående kendskab til, hvad teknologien kan, siger hun. Hun sidder selv i en arbejdsgruppe, der diskuterer brug af sundhedsdata, for eksempel fra wearables, hvorfra der kommer meget personlige oplysninger. Staten må ikke sælge dine sundhedsoplysninger, men det må en app knyttet til wearables gerne.

VI MÅ IKKE PARKERE ETIKKEN
Politikerne til konferencen var enige om, at der er behov for diskussioner. Alternativet har allerede stillet forslag om et Dataetisk Råd.
- Vi har behov for et kompetent organ på området, sagde venstres Torsten Schack Pedersen, men afventer anbefalinger fra regeringens dataetiske udvalg til efteråret. Karin Gaardsted (S) er også for et Dataetisk Råd, men Ida Auken (R) ser dog en risiko for, at de etiske diskussioner vil blive parkeret i et dataetisk råd.
- Den debat skal føres mange steder. Så vi skal sikre, at det råd har muskler nok til at deltage og blive lyttet til i de store diskussioner.