Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Vi får de unge til at tænke over det, de gør i deres hverdag

Bibliotekar i København, Sigrid Klitgaard Brix, har med kolleger fra biblioteker i Silkeborg, Billund og København udviklet et undervisningsværktøj og et workshopforløb i digital dannelse, som hedder Stærk på nettet. Værktøjet er frit tilgængeligt og håbet er, at flere biblioteker vil tage det i brug.

800 ELEVER HAR ALLEREDE VÆRET IGENNEM VORES DIALOGVÆRKTØJ STÆRK PÅ NETTET.
Her kan eleverne afdække deres digitale kompetencer. Stærk på nettet er ment som en indgang og et udgangspunkt for snakke om deres digitale adfærd. De får spørgsmål om deres online deltagelse såsom søgning, kildekritik, at gemme information og det, de deler i et færdighedshjul. Når de har udfyldt hjulet, får de et billede af deres digitale færdigheder og ved, hvad der er deres stærke og mindre stærke sider. Undervejs får de konkrete eksempler på, hvad digitale færdigheder er. For eksempel at du skal finde mere end én informationskilde, at du skal vurdere de kilder, du finder og så videre.

FÆRDIGHEDSHJULET HAR OGSÅ MANGE KONKRETE ØVELSER, HVOR ELEVERNE SKAL ARBEJDE MED DERES DIGITALE FÆRDIGHEDER.
De skal eksempelvis se videoer, læse artikler og søge på hashtags, og der er undervisningsforløb, hvor lærerne kan arbejde videre. Her skal de eksempelvis skrive en wiki-artikel og vurdere hinandens kilder. Et andet forløb handler om takt og tone på nettet, hvor de skal arbejde med, hvornår en video eksempelvis skal være privat eller offentlig, hvordan tonen på nettet er, og hvad digital mobning er.

I FØRSTE OMGANG VURDERER DE SIG SELV.
Og bagefter ligger der øvelser, hvor de styrker deres færdigheder. Værktøjet er målrettet 6. til 10. årgang, og i København fokuseres mest på 7. klasse. Her er eleverne tilpas modne til at have erfaringer, men vi når dem, før de selv får en følelse af, at de har styr på det hele. Det er meget forskelligt, hvor godt de kender reglerne. Mange elever bliver overraskede over, at man ikke må dele et billede, man finder på Google. Det er samstemmende, at eleverne efter et forløb oplever, at de har fået en større forståelse og flere færdigheder.
Stærk på nettet er et godt billede på samarbejde mellem skole og bibliotek. På halvanden time får bibliotekarerne sat spot på, at der er noget, der hedder digitale færdigheder, som handler om at reflektere over, hvordan man bruger nettet og de sociale medier. Man kan rent faktisk blive bedre til det. De lægger fundamentet til, at elever og lærere kan arbejde videre.
ELEVERNE ER HVERKEN DIGITALT INDFØDTE ELLER TOTALT UVIDENDE.
De er et sted midt i mellem, som alle andre. Jeg spørger eksempelvis typisk en klasse, når jeg underviser, hvem der kunne finde på at dele et billede af en lagkage, de har fundet på Google. Det vil de alle, og der rækker jeg også selv hånden op. For der er jo både almindelig praksis og så regler. Og det taler vi også om. 

ELEVERNE SØGER JO INFORMATION HELE TIDEN.
Og de sender hele tiden billeder til hinanden eller deler en video. Det taler vi med dem om, når vi som bibliotekarer er ude i klasserne. At man skal tænke over, at ikke alle vil have delt deres billeder, og at man skal spørge først. Man kan sagtens – også i mindre grad – komme til at overskride hinandens grænser. Vi taler også om, hvorfor den viden vi giver dem, er så vigtig. Mange elever får deres informationer fra de sociale medier, men hvis det er sådan, du holder dig oplyst, så skal du kunne sortere i det. Det handler jo i bund og grund om, hvordan de får dannet deres virkelighed, og hvordan de forstår verden, og her er det så vigtigt, at de er klar over, at der er flere steder at hente indtryk fra.
Læreren kan vælge mellem tre forløb, når de skal arbejde videre hjemme i klasserne:
1. Takt og tone.
2. Skab din egen wikiartikel. Eleverne skal skrive en wiki-artikel med kilder, fremlægge den og vurdere hinandens artikler.
3. Ambassadør. Eleverne arbejder videre med de færdigheder, de er stærke i, og fremlægger det for klassen for dermed at lære det videre til kammeraterne.