Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Endelig! Arbejdsgruppe nedsat om fremtidens fag- og forskningsbiblioteker

Leder

Gennem det sidste år har der fra kulturministeren og en række debattører været fokus på folkebibliotekerne. Igen og igen har spørgsmålet om en revision af Biblioteksloven været oppe at vende. Vi venter fortsat på en udmelding om, hvorvidt og hvornår der skal ses på området. I mellemtiden har BF sammen med en række organisationer arbejdet på at formulere et sæt pejlemærker, som kan definere visioner og ønsker for folkebibliotekernes udvikling. At fokus i høj grad har været på folkebiblioteker betyder ikke, at vi i BF ikke er opmærksomme på forsknings- og uddannelsesbibliotekernes udvikling.

Både i hovedbestyrelsen, på denne lederplads, samt i en række artikler og i et temanummer i Perspektiv har udviklingen været beskrevet og drøftet. For med talrige fusioner og sammenlægninger har det været tydeligt, at tendensen går i den retning. Set udefra har der været tale om en meget lukket proces, og drøftelsen omkring konsekvenserne og mulighederne af de organisatoriske forandringer har været fraværende.

Nu har Kulturministeriet nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er at 1) afdække de fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjening og 2) at give anbefalinger til den fremtidige organisering af forskningsbiblioteksområdet.

Fra BF hilser vi arbejdet velkomment – det er på tide, at man griber fat i udviklingen og tegner nogle retninger i en åben proces. Analysen skal dække bredt over forskerservice, forhandling af aftaler, drift af systemer og studieservice. Det er dejligt med en ambitiøs og grundig tilgang til arbejdet, og derfor var det med stor undren, at jeg i kommissoriet kunne læse, at arbejdet var planlagt til at skulle afsluttes til september. Det forlyder dog nu, at dette ikke er den endelige dato.

Det giver god mening med ekstra tid, især fordi der også er lagt op til inddragelse af interessenter fra forskningsbibliotekssektoren, universitetssektoren og andre relevante aktører. Arbejdsgruppen består af en række embedsmænd, som uden tvivl har både viden og noget på hjerte, når det kommer til fag- og forskningsbibliotekerne, men det er vigtigt med det brede perspektiv – ikke mindst medarbejdernes viden.

Derfor har hovedbestyrelsen netop nedsat en arbejdsgruppe, der skal indsamle og aflevere anbefalinger fra medlemmerne til Kulturministeriets arbejdsgruppe. For når det kommer til fremtidens biblioteker, er det vigtigt, at alle perspektiver er med – de biblioteksfaglige, arbejdspladsvurderingerne og personalevinklen. God arbejdslyst!