Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Sammenholdet sejrede

Når vi i BF går til forhandlingsbordet, er det vigtigt, at vi opnår resultater, som skaber værdi for det enkelte medlem. Med en dansk økonomi i vækst og efter flere vedligeholdelsesoverenskomster er forventningerne, at der skal lønkroner på bordet. Hvis frokostpausen også bliver et tema for OK18, kan det blive hårde forhandlinger

Disse ord skrev jeg tilbage i december efter de første udvekslinger af krav med arbejdsgiverne. Hårde og lange blev de – forhandlingerne om OK18. Jeg har flere gange på denne lederplads skrevet, at noget ikke var som det plejede. Først handlede det om at gøre klar til en mulig konflikt. Derefter om sammenbrud, varsling af strejke og lammende lockout, for så i sidste nummer af Perspektiv at takke alle jer BF’ere, der har været med til at vise at #nokernok og været med til at skabe det pres, der skulle til for at sikre en løsning for alle.

Fællesskabet sejrede, da det blev til det forlig, vi alle havde håbet på. Konflikten ønskede vi aldrig, men hvis den kom, måtte vi være klar. Musketereden bar os igennem, og »En for alle – alle for Tine Segel / ts@bf.dk en« havde bidt sig fast hos alle os, som stod sammen foran Forligsinstitutionen og rundt omkring i landet ved demonstrationer og aktioner. Endnu engang tak for det!

En løsning, der betyder en økonomisk ramme på 8,1 procent. Afskaffelse af privatlønsværnet. Spisepausen indskrevet i overenskomsten og de administrative AC’ere på selvejende institutioner tilbage på overenskomst. Samtidig blev der for andre grupper plads til en rekrutteringspulje og midler til at udbedre skævdelingen af lønnen hos nogle grupper. Det eneste, som fortsat kræver en del arbejde, er lærerne, hvor det desværre ikke ved selve forhandlingsbordet var muligt at lande et resultat på arbejdstiden, og hvor der nu er nedsat en kommission, som forhåbentlig sikrer et opgør med lov 409. Resten af fagbevægelsen har givet håndslag på at støtte lærerne med at få en aftale på det område.

I skal nu stemme om resultatet af forhandlingerne ved OK18 – et resultat som jeg og hovedbestyrelsen anbefaler et ja til. For det er et godt resultat ovenpå nogle mildest talt lange og udmattende forhandlinger, der sluttede lørdag den 28. april med et forlig på statens område, efter at kommuner og regioner var afsluttede dagen før og i natten op til.

Fremadrettet skal vi dyrke fællesskabet og sammenholdet og sikre, at fagbevægelsen fortsat har et fokus på løn- og ansættelsesvilkår. Også for de løstansatte, projektansatte og dem, der står uden overenskomst. Der har været røster om, at der skal justeres på forhandlingsmodellen, og at der bør gøres noget ved det uheldige sammenfald, at en strejke og lockout på det offentlige område er en besparelse for arbejdsgiverne. Derfor må du meget gerne gå ind og støtte det borgerforslag, der er fremsat om at de penge, det offentlige sparer ved en konflikt, skal øremærkes velfærd. Det mangler ganske få underskrifter for at skulle til behandling i Folketinget.

OK18 har vist os, at der er meget at kæmpe for, og at vi kan sejre, når vi står sammen. Så lad os bære sammenholdet ind i fremtiden og bygge videre på de erfaringer og relationer, OK18 har givet os.