Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Megatrends og nye kompetencer for biblioteksansatte

Sussi Nyled Heinrichson arbejder som konsulent med relationer og trivsel. I dette synspunkt kommer hun med sit bud på trends, der påvirker vores arbejdsliv og gør relationskompetencer endnu mere vigtige fremover.

Megatrends er store transformationer i tiden, der forandrer vores verdensbillede. Som Golfstrømmen, der ubemærket bringer store mængder varme med sig, påvirker megatrends menneskers hverdag og livsførelse.

1. Megatrend: Digitalisering
Hvor tidligere teknologiske revolutioner har forandret få brancher, vil de kommende år adskille sig ved, at mange brancher vil blive forandret på én gang. Op mod 470.000 jobs i Danmark forventes at blive erstattet af robotter inden 2030. Samtidig forudser WHO, at stress som folkesygdom afløses af ensomhed. Det hænger nært sammen med de store fremskridt i kunstig intelligens, der betyder, at computere kan gennemføre flere og flere menneskelige opgaver. Udviklingen peger i retning af, at flere funktioner i biblioteker og kulturhuse automatiseres, og politiske tanker om reduktion i personale er ikke en fjern konklusion.

2. Megatrend: Fra mere til bedre
Fra mere til bedre er den trend, der sætter det hele i gang. Det betyder, at succes ikke kun skal måles i kvantitet, men i høj grad også i kvalitet. Opgaven bliver at spørge: Hvad er bedre? Har vi brug for flere møder eller bedre møder? Har vi brug for mere kompetenceudvikling eller bedre kompetenceudvikling? Det er vigtigt, at turde sige at der er brug for bedre løsninger, ikke kun på det digitale område, men i høj grad også på det relationelle område.

3. Megatrend: Social intelligens
At arbejde som biblioteksansat stiller store krav – ikke kun til de fag-faglige, men også til de personlige kompetencer, fordi biblioteksansatte i stigende grad må tage personlige virkemidler i brug i den professionelle kontekst som et modsvar til digitaliseringen.

Men bibliotekspersonale er da relationskompetente? Ja, det er de, er det enkle svar. Men det relationelle forhold er så indlysende, at det nemt overses i en hverdag, hvor teknikken driller og drift skal varetages af færre personaler. Digitalisering som megatrend afføder et stigende behov for menneskelig interaktion af høj kvalitet. Som professionel faggruppe skal viden om relationers betydning for læring, trivsel og dannelse hentes i det professionelle felt. Forskningen dokumenterer, at når kvaliteten i de mellemmenneskelige relationer er af høj kvalitet, styrkes hukommelse, læring, trivsel og dannelse. Der er derfor behov for at styrke den enkeltes professionelle relationskompetence i en tid, hvor teknologi overtager funktioner, der mindsker dialogen ansigt til ansigt. Den sociale intelligens er et modsvar til den overfladiske skærm-interaktion.

Personale og ledelse skal med andre ord gå på to ben i opgaveløsningen: Et fag-fagligt ben, hvor der søges løsninger via drift/teknologi og et socialt ben, hvor der søges bedre løsninger via relationer. Løsninger via relationer betyder i praksis at have professionelle værktøjer til at udvise nærvær, venlighed samt evne til at fange, fastholde og folde samtalen ud, tilpasset den enkelte borger. Der er behov for at betragte interpersonelle kompetencer, såsom indlevelsesevne og social intelligens, som kompetencer, der vejer lige så tungt, som de fag-faglige.

Når bibliotekspersonale går på to ben i opgaveløsningen, tilbydes noget bedre – nemlig samtalen og nærværet i en verden, hvor udviklingen understøttes af statistikker, der peger på, at flere og flere bliver ensomme, og hvor digitaliseringen automatiserer jobfunktioner, der erstatter interaktionen mellem mennesker. At arbejde med megatrends og deres samfundspåvirkning, skaber forudsætninger for at kunne styre, hvilken vej vi skal, frem for at følge med den usynlige Golfstrøm i en evig jagt på at nå mere.

Sussi Nyled Heinrichson er uddannet bibliotekar DB og cand.scient.bibl. Hun har 20 års erfaring fra private og offentlige biblioteker, og hun arbejder i dag som konsulent, underviser og foredragsholder med speciale i mellemmenneskelige relationer, trivsel, kommunikation og samspil.