Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Fra forvaltningschef i Aarhus til professor i USA

Forvaltningschef i Aarhus Rolf Hapel flytter de næste to år sin gejst og kamplyst for fremtidens biblioteker til USA. Som Professor of Practice på University of Washington i Seattle skal han både undervise, forske og slå ud med armene, som han siger.

”Jeg glæder mig til diskussioner med både studerende og biblioteksledere og høre deres syn på og tanker om bibliotekernes praksis og transformation” . - Rolf Hapel.
Helt i tråd med danske undervisningstraditioner er det, Rolf Hapel glæder sig mest til ved skulle undervise to år på University of Washington, diskussionerne med de studerende (og biblioteksledere i hele USA) om bibliotekernes transformation.
Det er dér, gejsten i hans stemme kan høres, for bibliotekerne har aldrig før været under så enorm forandring – fra steder med udlån af materialer til åbne lærings- og kulturcentre.
- Vi skal tale om, hvad et bibliotek er og skal være, hvad der er behov for, og hvordan vi gør det helt praksisnært, siger han. Derfor er titlen Professor of Practice helt i Rolf Hapels ånd.
- Mine undervisningsforløb vil ligge inden for bibliotekspraksis. Den overordnede ramme er »Leadership and transformation of libraries« og »Future of libraries«. Altså ændringen af bibliotekernes forretningskoncept, som vi også har bokset med i Danmark i flere år, siger han.
Der er da heller ingen tvivl om, at Rolf Hapel er blevet headhuntet af det 25. bedste universitet i verden (Times World University Rankings 2018 med København og Aarhus Universiteter på en delt 109. plads), fordi han i den grad har haft hænderne nede i den transformation, der er sket med bibliotekerne i Danmark. Både i forhold til at udtænke det aarhusianske flagskib Dokk1, og i forhold til sammenlægning af borgerservice og biblioteker – en model fra Aarhus, der er blevet kopieret i mange andre danske kommuner.

DET BEDSTE FRA TO VERDENER
Udover undervisning skal han opbygge sit eget forskningsprojekt med en bevilling på 50.000 dollars og med mulighed for at hyre studerende og ph.d.-studerende til projektet. Hvilke temaer, han vil dykke ned i, ved han ikke endnu. Derudover har han planer om at gøde den amerikanske jord med sine tanker om biblioteksudvikling ved at rejse rundt i USA og »slå ud med armene«, som han siger og diskutere bibliotekspraksis med amerikanske biblioteksledere.
- Jeg glæder mig til diskussioner med både studerende og biblioteksledere og høre deres syn på og tanker om bibliotekernes praksis og transformation. De har for eksempel i USA en anden tradition for civilt engagement i bibliotekerne, hvor meget af det, der sker, vokser op nedefra og skabes af borgerne selv. Jeg kommer til gengæld med en skandinavisk tilgang, hvor bibliotekerne er en del af velfærdssamfundet, og vi har en meget professionaliseret tilgang til samskabelse, partnerskaber og samarbejde med andre offentlige institutioner. Vi har koncepter og modeller for udvikling, der kan være interessante for amerikanske biblioteker eksempelvis firrumsmodellen. I forhold til offentlig service er vi langt fremme i Danmark, siger Rolf Hapel, der sandsynligvis også kommer til at efterlade sig et varigt aftryk på bibliotekaruddannelsen ved University of Washington. Han skal sidde med i Fakultetsrådet på universitetets Information School, hvor han skal komme med input til uddannelsens fremtidige pensum.
Rolf Hapel så også gerne mere praksis i uddannelsen i Danmark.
- Jeg mener, den er kommet lige vel langt væk fra virkeligheden på bibliotekerne, hvor der sker så store transformationer. De akademiske redskaber er vigtige, men der må også gerne indgå noget af den praktiske virkelighed i uddannelsen, siger han.

NYT FOR EN GARVET BIBLIOTEKSMAND
Det forventes også, at professorer på universiteter i USA arbejder frivilligt med de studerende. Rolf Hapel skal for eksempel være mentor for de studerende, der er medlem af ALA (American Library Association).
- Jeg forestiller mig en diskussionsklub, siger Rolf Hapel, der har arbejdet med biblioteker i over 40 år – først som bibliotekar i Frederikshavn, så vicestadsbibliotekar i Aalborg inden han blev Stadsbibliotekar i Aarhus og siden forvaltningschef for biblioteker og borgerservice. Han er en garvet oplægsholder, men har ikke før prøvet at undervise studerende over længere forløb.
- Jeg er dog vant til at tale offentligt og lave workshops, senest for en gruppe biblioteksledere i Bangkok, og selvom jeg igennem årerne er rykket væk fra det praktiske mod mere forvaltning, så har jeg fulgt udviklingen tæt både i Danmark og internationalt, så jeg glæder mig til at kaste mig ud i det, siger han.

Fakta: Stillingen som Professor of Practice er en del af programmet Distinguished Practitioner in Residence, der er støttet af Bill og Melinda Gates Fonden. Rolf Hapel tiltræder 16. august 2018.