Gå til sidens indhold

Tema: Fra 2019 kan kommunerne frit etablere integrerede biblioteker

Der er mange gevinster at hente ved at etablere integrerede biblioteker, mener Undervisningsministeriet, der med en ny lov vil give kommunerne mulighed for at lave integrerede biblioteker uden at skulle søge om dispensation.

Et lovforslag til en ændring af Folkeskoleloven vil fra 2019 gøre det muligt for kommunalbestyrelser at etablere integrerede biblioteker bestående af et pædagogisk læringscenter og et folkebibliotek i kommunen. Det har hidtil krævet dispensation fra Undervisningsministeriet, hvilket flere kommuner har fået i de senere år. På baggrund af forsøgene er det vurderingen fra Undervisningsministeriet, »… at elever, undervisere og ledere oplevede ordningen som en succes, og at både skolerne og lokalsamfundet så de integrerede biblioteker som en gevinst.«

INTEGREREDE BIBLIOTEKER KRÆVER FLERE KOMPETENCER
Gribskov Kommune er en af de kommuner, der har gode erfaringer med integrerede biblioteker, og bibliotekschef Vibeke Steen er positiv over for det nye lovforslag. Hun ser det som oplagt, at de integrerede biblioteker ledes af bibliotekslederen, selvom loven også giver mulighed for, at funktionen varetages af skolelederen.

- Med folkeskolereformen i 2014 blev der åbnet for, at der kunne ansættes medarbejdere med en anden faglighed end skolelærere på de pædagogiske læringscentre. Der blev også udarbejdet en bekendtgørelse, der definerer det pædagogiske læringscenters opgaver, siger Vibeke Steen, der er leder af et integreret bibliotek i Græsted og i Helsinge, der åbnede i henholdsvis 2004 og 2012.

- De opgaver, der handler om kultur, drift af biblioteket og formidlingsopgaver på det pædagogiske læringscenter, kan løses uafhængigt af skoleledelsen, og så er der nogle opgaver omkring faglig vejledning og evaluering og understøttelse af skoleudvikling, der kræver et tæt samarbejde med skolen, siger Vibeke Steen, der er gået målrettet efter at få ansat de rigtige kompetencer til at løfte den del af det pædagogiske læringscenters opgaver.

- Vi har ansat læringsvejledere – som ikke skal forveksles med skolebibliotekarer – fordi opgaven handler om at kunne identificere kompetencebehov i forhold til at understøtte inklusions- og udviklingstiltag på skolen. Som leder af biblioteket er jeg ikke med i drøftelserne af skolens udvikling, men jeg sætter rammerne for, hvordan læringsvejlederne skal arbejde, og jeg sikrer, at de kommer ud i de rum og fora, hvor skoleudviklingen drøftes, så skolens medarbejdere ser læringsvejlederne som en del af skolen.

- For eleverne er det en kæmpe fordel, at de kommer på et rigtigt bibliotek. Vores samling er vedligeholdt, vi har adgang til hele Danmarks samling, vi er skarpe på, hvad der findes digitalt, og vi kan formidle på en helt anden måde med booktalks og oplæsning, siger Vibeke Steen.

VI SKAL IKKE UNDERVISE
På et gammeldags skolebibliotek havde skolebibliotekaren ofte også undervisningsopgaver. Men det er slet ikke opgaven for medarbejderne på et pædagogisk læringscenter, slår Vibeke Steen fast. Hendes oplevelse er dog, at mange skoleledere ikke har nærstuderet bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre og derfor tror, at de stadig kan bede medarbejderne på det pædagogiske læringscenter om lige at undervise i et fag.

- Men det er slet ikke opgaven. Opgaven for læringsvejlederne er at vejlede lærerne og give dem faglig sparring. Det kan sagtens foregå ved, at læringsvejlederen er i klasserne og observerer, men de skal ikke stå for undervisningen, slår Vibeke Steen fast. Hendes anbefaling til biblioteksledere, der får til opgave at stå for ledelsen af et integreret bibliotek, er at blive super skarpe på bekendtgørelsen og sætte sig ind i opgaverne på en skole. Derfor har hun også ansat en souschef, der er tidligere skoleleder, på biblioteket.

ELEVERNE SKAL OPDRAGES
De integrerede biblioteker har meget forskellige brugergrupper. Og det kan være en udfordring, at der pludselig står 400 elever, fordi det er frikvarter, når der sidder en håndfuld borgere, der ønsker at fordybe sig.

- Børnene skal lære, at biblioteket er et offentligt rum. Det er en stor opgave for medarbejderne, og i starten var det et kulturchok for bibliotekets medarbejdere at skulle påtage sig den opdragende rolle. Det kræver lidt tid, før man ikke er bange for 9. klasses eleverne, når de er i flok, siger Vibeke Steen.

Men fordelene er mange. En voksen, måske ensom, borger kan nu opleve at gå på biblioteket og være en del af et fællesskab, og erfaringerne fra Gribskov viser, at de fleste foretrækker at sidde og læse avisen dér, hvor der sker noget, i stedet for i en stille krog.

Og for eleverne er det en kæmpe fordel, at de kommer på et rigtigt bibliotek. - Vores samling er vedligeholdt, vi har adgang til hele Danmarks samling, vi er skarpe på, hvad der findes digitalt, og vi kan formidle på en helt anden måde med booktalks og oplæsning, siger Vibeke Steen.

Om morgenen er der mange forældre, der kommer med børnene, og etableringen af integrerede biblioteker har givet en stigning i udlånet. Også adgangen til skoleintra er en gave,ligesom børnene i Gribskov ikke skal betale gebyrer, hvis de afleverer folkebibliotekets materialer for sent. Men der er stadig plads til forbedringer, når det gælder om at udnytte bibliotekarernes faglighed inden for informationssøgning, kildekritik med mere.

- Og når lærerne husker os i den forbindelse, kommer de desværre typisk kun et par dage før for at bede om hjælp. På dette område er skolen stadig meget lukket om sig selv, og vi har svært ved at komme med i planlægningen tidligt nok, siger Vibeke Steen. Rent teknisk er det også en udfordring at være et integreret bibliotek fordi det nye bibliotekssystem ikke tager højde for, at folkebibliotek og pædagogiske læringscentre kan være fuldt ud integrerede.

- Vi kan jo ikke stå med et system, hvor børnene hører til et sted i skoletiden og så et andet sted, når de har fri. De særlige krav til systemet betyder eksempelvis, at vores borgere ikke kan oprette sig som bruger af biblioteket via NemID, fordi vores tekniske setup i bibliotekssystemet forhindrer det, siger Vibeke Steen.
Børnene skal lære, at biblioteket er et offentligt rum. Det er en stor opgave for medarbejderne, og i starten var det et kulturchok for bibliotekets medarbejdere at skulle påtage sig den opdragende rolle.

FAGGRÆNSER GÅR BEGGE VEJE
Vibeke Steen mener, at bibliotekarerne på et integreret bibliotek skal sætte sig ind i lærernes faglige perspektiver. - Da vi åbnede det integrerede bibliotek i Græsted i 2004 var den mest udtalte følelse blandt bibliotekarerne, at der manglede respekt for biblioteket. Men det er reelt ikke tilfældet. Det er snarere, at der er et andet fokus i hverdagen på en skole.

Og oplevelsen går også den anden vej, for lærerne følte faktisk også, at bibliotekarerne manglede respekt for, at der er andet i verden end biblioteket. Da det integrerede bibliotek i Helsinge åbnede i 2012 var opgaven lettere. Nu havde bibliotekarerne oplevet, at der var lærere med om bordet til personalemøderne, og man vidste, at de to faggrupper supplerer hinanden rigtig godt.

- Lærerne har eksempelvis uovertrufne formidlingsevner. De er uimponerede, når de står over for 100 mennesker, og det kunne vi andre lære meget af. De er fulde af ideer til, hvordan man kan sætte læringsaktiviteter i gang og de kan håndtere tre værksteder i løbet af en efterårsferie.