Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Nyt job: Nye udfordringer og mere ansvar

Navn: Jesper Mikkelsen
Stilling: Bibliotekar, administrativ specialist på Hvidovre Hospital fra september 2018
Uddannelse: Bibliotekar DB, 1999
Karriere: Bibliotekar på Handelshøjskolens Bibliotek, N. Zahles Seminariums Bibliotek, vikariat i Udenrigsministeriet. Senest 15 år i Statens Luftfartstjeneste senere Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.
Alder: 47 år

Hvorfor søgte du jobbet på Hvidovre Hospital?
- Jeg havde i en tid kigget efter nyt job. Der skulle ske noget, for jeg havde været det samme sted i 15 år, og jeg trængte til nye udfordringer. I jobopslaget kunne jeg sætte hak ved alt det, jeg efterspurgte i en ny stilling. De søgte en medarbejder til at implementere, udvikle, supportere og undervise i et esdhsystem, jeg i forvejen kendte, og de søgte en medarbejder med bibliotekarbaggrund. I mit tidligere job var jeg ikke ansat som bibliotekar, og jeg følte ikke, at mine bibliotekarkompetencer kom i spil, og derfor søgte jeg dette job, hvor jeg ville få flere udfordringer og mere ansvar.

Hvilke opgaver har du?
- Vi er i gang med at udrulle eshd-systemet WorkZone. I kølvandet på GDPR er der kommet meget fokus på, hvordan data opbevares, og derfor skal administrative medarbejdere på hele Hvidovre Hospital bruge WorkZone til at gemme eksempelvis personfølsomme dokumenter. Jeg skal være med til at implementere systemet og sætte det op, så kollegerne kan bruge det korrekt. Derfor er der en del undervisning og support i mit arbejde. Esdh-systemer kan let bare blive et arkivsystem, men de kan så meget mere, så min opgave er at sikre, at vi udnytter WorkZone på den bedste måde. Målet er, at WorkZone bliver mere end blot et arkivsystem. Det skal være et dagligt arbejdsredskab, hvorfra man kan styre sine sager og dokumenter, men også eksempelvis bruges ved eksterne høringer og interne forelæggelser, hvor det vil give god mening at bruge systemet til at arbejde mere procesorienteret.

Hvordan har du oplevet at skifte job?
- Når man har været det samme sted i rigtig mange år, så er det både hårdt og spændende at skifte job. Det har faktisk været sværere, end jeg regnede med, men lige så stille kommer jeg ind i tingene. Som ny medarbejder vil man jo helst vise sig fra sin bedste side fra dag ét, men det er der ikke nogen, der forventer, og man er nødt til at være lidt tålmodig i forhold til at kunne det hele.

Hvilke kompetencer har du nu fået større mulighed for at bringe i spil?
- Strukturering af information. Altså hvordan gemmer man, og hvordan sætter jeg systemet sammen på en måde, så medarbejderne kan gemme alt fra mails til dokumenter på en måde, så det bliver let at genfinde. At udtænke sådan et system er enormt spændende, og det kører hele tiden i baghovedet, hvordan det kan gøres bedre. Hvis man ikke passer på, så hælder folk bare informationer ustruktureret ind i systemet, og så kan den avancerede del, såsom at trække statistikker og rapporter, ikke bruges. Det er vigtigt at skabe et system, der gør det let for slutbrugeren at benytte korrekt, fordi mange af brugerne ser det jo blot som ét ud af mange systemer, de skal bruge i løbet af en dag.

Har du et godt råd til andre, der vil søge nyt job?
- Det er let at sige, at man bare skal springe ud i det. Men jeg oplevede selv, at jeg havde brug for at indsamle viden om jobsøgning, før jeg gik i gang. Så jeg gik på biblioteket, læste bøger, og jeg brugte BF og a-kassen til at få viden om, at man eksempelvis skal være mere proaktiv og målrettet i sin jobsøgning, end jeg oplevede for 15 år siden. Og så skal man forberede sig på, at det tager lidt tid. Måske skal man gå til et par jobsamtaler, før man bliver rigtig god til at sætte ord på sine kompetencer og vise, hvem man er. Men man skal nok lære det.