Gå til sidens indhold

Library Island: Se biblioteket udefra

Australske Matt Finch rejser rundt i verden som strategisk konsulent, hvor han lader biblioteksfolk besøge »Library Island« for at blive klogere på deres mission. I oktober tog han et rum fuld af danske bibliotekarer med på øen.

Hvad er Library Island?
- Library Island er et rollespil, der simulerer fem år i et biblioteksvæsen, hvor deltagerne selv skal agere bibliotekarer, embedsmænd og borgere. Deltagerne skal træde i andres sted og se systemet udefra. Det fører til ret komplekse scenarier, når man bliver stillet overfor udfordringer som begrænsede ressourcer, borgernes ønsker og behov, politiske interesser og ens egen dagsorden for biblioteket.

Hvad er formålet med rollespillet?
- Bibliotekarer skal definere deres rolle og værdien af deres arbejde på en måde, der giver mening for brugerne, samfundet og dem, der finansierer biblioteket. At kunne fortælle historien om, hvad man gør, og hvorfor man gør det, er nøglen til at reklamere for og retfærdiggøre biblioteket, og det hjælper også til bedre at forstå og omdefinere sin mission i en verden i forandring. Den fiktive leg på Library Island giver mulighed for at udforske relationer, værdier, strukturelle og politiske udfordringer og også helt konkrete udfordringer i mødet med brugerne.

Kan du komme med nogle konkrete eksempler?
- I en session med Library Island lykkedes det en spiller i rollen som højrefløjspolitiker at overtage hele øen, lukke bibliotekerne og sende modstandere i fængsel. Selv om scenariet var vildt, tvang det deltagerne til at tænke over deres værdier, og hvordan de ville handle i lyset af politisk ekstremisme. I en anden session nægtede en gruppe deltagere, der spillede hjemløse, at forlade biblioteker, da det lukkede. Det førte til en bredere diskussion om forstyrrende adfærd, socialt udsatte og integration.

Hvordan fik du idéen til Library Island?
- Jeg er begejstret for at flytte faglig udvikling fra instruktion til udforskning. Hvis du har 100 personer samlet for at tale faglig udvikling, er det bedre, at alle har mulighed for at artikulere, udvikle, dele og udfordre deres ideer end at kun én taler. Jeg har også brugt metoden på museer, universiteter og hospitaler, hvor det så kaldes »Museum Island«, »Healthcare Island« og så videre.

Oplever du særlige udfordringer for biblioteksvæsenet i Danmark?
- Mange lande står over for udfordringer med finansiering af offentlige tjenester, hvor især biblioteker rammes. Biblioteksledere og medarbejdere skal ikke kun udvikle og tilpasse bibliotekerne. De skal også gøre det under økonomiske begrænsninger. De fleste biblioteksledere og medarbejdere, som jeg møder, er heldigvis kreative og har fornemmelse for, hvornår de skal forpligte sig, skubbe tilbage, forny eller tilpasse sig.

Hvordan oplevede du de danske bibliotekarer på Library Island?
- De var entusiastiske og ivrige efter at engagere sig i de bredere spørgsmål, såsom hvordan bibliotekerne kan hjælpe med de udfordringer og muligheder, Danmark som samfund står overfor. Vi identificerede et behov for »hurtige«, strategiske samtaler både mellem medarbejdere, medbrugere og medinteressenter. Fordi det er så vigtigt at kunne fortælle, hvad det er, du gør som bibliotekar, og hvordan du understøtter lokalsamfundet, men også at få feedback og få spurgt ind til for eksempel brugernes behov og at få talt om, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Vi improviserede en aktivitet på øen, hvor vi blot med kuglepenne og papirservietter kunne få de samtaler i gang på en enkel og effektiv måde. For hvis du kan kommunikere din service, idé eller vision på bagsiden af en serviet, så kan du i reglen få andre med om bord.
NB
Du kan læse interviewet med Matt Finch i sin fulde længde (på engelsk), hvor han også kommer med link til mere information på www.bf.dk under Perspektiv 11.