Gå til sidens indhold

Kompetencemodel - Oversæt dine kompetencer

BF har samlet medlemmernes kompetencer i en Kompetencemodel, der gør det lettere at sætte ord på egne kompetencer og oversætte dem til andre dele af faget. Det styrker medlemmernes mobilitet på arbejdsmarkedet.

En del af BF’s medlemmer er usikre på, om de reelt kan skifte job. Det var en af konklusionerne på BF’s medlemsundersøgelse i foråret 2018. - Og den fornemmelse handler i høj grad om, at man kan have svært ved at sætte ord på sine kompetencer. For hvad er det egentlig, man kan? Man »gør det jo bare«, og derfor kan man have svært ved at se sig selv i andre stillinger og med andre opgaver, siger formand for BF Tine Segel.

BF har derfor udviklet en såkaldt Kompetencemodel, som et bud på de kompetencer, der er i spil for medlemmerne og en måde at se, hvordan ens kompetencer kan oversættes til andre dele af faget, til andre arbejdspladser og opgaver.FORSTÅ SPROGET
- Ofte er det blot et andet sprog og andre fagtermer, der bliver brugt. For grundlæggende er det mange af de samme opgaver og kompetencer, vi ser i fag-, forsknings- og folkebiblioteker samt i det private erhvervsliv, siger Tine Segel.

Kompetencemodellen kan bruges til konkret at få sat ord på ens kompetencer, men også til at inspirere og måske give en aha-oplevelse. Derfor er der i modellen eksempler med links til både artikler og videointerviews, så man få et billede af, hvilke kompetencer der anvendes i forskellige typer af jobs, og hvordan de italesættes.

STYRKET SEKTORMOBILITET
Lav sektormobilitet er noget af det, der bliver talt om blandt BF’s medlemmer – at det er svært at skifte sektor, både at få sig selv til at søge job i en anden sektor og at komme i betragtning, hvis man søger.

Som et nyuddannet BF-medlem sagde i et interview med Perspektiv: »Det er afgørende, hvor jeg får mit første job, for det bliver nok den sektor, jeg fremadrettet kan få job i«. For at nedbryde nogle af barriererne for sektorskifte, er modellen udarbejdet, så man nemt kan se, hvilke kompetencer, der går på tværs af sektorerne såsom projektledelse, digitalisering, undervisning og læring.

- Vi ser en udvikling på arbejdsmarkedet, hvor mange opslåede stillinger, der er relevante for vores medlemmer, ikke indeholder ordet »bibliotekar« eller »informationsspecialist«. Men det er vores medlemmers kompetencer, der efterspørges. Det gør det endnu mere vigtigt, at man selv er opmærksom på sine kompetencer, og hvilke ord, der bliver brugt for dem, så man kan bruge et sprog om sin faglighed, som en kommende arbejdsgiver forstår, siger konsulent i BF Ulla Thorborg, der har arbejdet med Kompetencemodellen. Modellen kan også bruges i forhold til ens nuværende arbejdsgiver.

- Når man selv har blik for sine kompetencer, og hvad det egentlig er, man bidrager med på arbejdspladsen, så er det lettere at få anerkendelse for det og selv være med til at præge den retning, man måske gerne vil udvikle nye kompetencer i, siger Ulla Thorborg og understreger, at modellen ikke skal ses som en udtømmende liste.

- Den vil hele tiden være under udvikling, som BF’erens faglighed er det. Og vi er åbne for medlemmers input.

Find Kompetencemodellen på www.bf.dk/kompetencer
ALMENE KOMPETENCER for BF-medlemmer
• Informationssøgning
• Informationskompetencer
• Samarbejdsevner
• Formidlingsevner
• Kommunikative kompetencer
• IT-kompetencer
• Relationelle kompetencer
• Markedsføringskompetencer
• Sociale kompetencer