Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Ekspertpanel: Klare rammer er vigtige for et godt arbejdsmiljø

Ledere skal have de rette kompetencer til at forebygge og håndtere stress og en forståelse for, at problemet ikke ligger hos den enkelte medarbejder. Sådan lyder det fra et ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø.

Konstateringen af, at stadig flere akademiske medarbejdere oplever problemer med stress og dårligt arbejdsmiljø er ikke nogen overraskelse for rådgivningen hos BF. For da man med en stor rapport i 2015 kortlagde bibliotekarers stress, talte tallene deres tydelige sprog: Over halvdelen af medlemmerne oplevede, at deres arbejdsplads var præget af stress.

Akademikerne – BF’s hovedorganisation - valgte i 2017 at nedsætte et ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø, der som følge af den øgede arbejdsmiljø- og stressproblematik, skulle komme med gode råd til et forbedret arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Eksperterne er kommet med en lang række forslag.

Her er tre centrale elementer, som ekspertpanelet peger på:
• Lederne skal have de rette kompetencer til at forebygge og håndtere stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø
• De overordnede rammer skal være på plads
• Der skal være mindre individuelt fokus

- Hos BF hilser vi ekspertpanelets råd velkommen, og det er flere af de samme konklusioner, vi selv er nået frem til ud fra vores medlemmers tilbagemeldinger. Der er sket mange forandringer på bibliotekarernes arbejdsområde, og store besparelser har gjort, at medarbejderne enten skal løbe hurtigere eller gå på kompromis med deres faglighed, og det er nogle af de elementer, der kan føre til stress, siger specialkonsulent i Bibliotekarforbundet Lone Rosendal.

”Alt for ofte hører vi historier fra medlemmerne om, at når arbejdspladsens arbejdsmiljø skal forbedres, fokuseres der på individuelle problemer og løsninger”
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

BEDRE LEDELSE OG KLARE RAMMER
Et af de centrale elementer, som ekspertpanelet peger på, er, at lederne skal have de nødvendige kompetencer til at forebygge og håndtere stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er også erfaringen hos BF, fortæller Lone Rosendal: -Vi hører også fra medlemmerne, at det er centralt for et godt arbejdsliv, at ledelsen tager hånd om det, hvis arbejdsmiljøet er stressende og dårligt – både inden det eskalerer, og hvis skaden er sket. Mindst lige så vigtigt er det, at de overordnede rammer og vilkår på arbejdspladsen er tydelige for medarbejderne.

MINDRE INDIVIDUELT FOKUS
Ifølge Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse arbejder 52 procent af alle akademikere på en arbejdsplads, hvor stress ses som den enkelte ansattes eget problem. »Alt for ofte hører vi historier fra medlemmerne om, at når arbejdspladsens arbejdsmiljø skal forbedres, fokuseres der på individuelle problemer og løsninger. Denne tilgang til udfordringerne er fuldstændig forældet, og kan i værste fald ende op med at skade arbejdsmiljøet mere end at gøre gavn«, siger Akademikernes formand Lars Qvistgaard.

Ekspertpanelet påpeger, at indsatsen på arbejdspladserne bør have langt større fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig håndtering og foreslår, at ledere og tillidsvalgte skal på fælles arbejdsmiljøkurser. Det kræver nye tiltag på arbejdspladserne, men også fra politisk hold.

SKAL OMSÆTTES TIL KONKRET HANDLING
Regeringen har også nedsat et ekspertudvalg, der er kommet med deres udredning af arbejdsmiljøindsatsen under titlen Et nyt og forbedret arbejdsmiljø – Overvejelser og anbefalinger, hvor de ligesom det andet hold af eksperter blandt andet har fokus på kompetenceløft og uddannelse hos lederne, når det kommer til håndtering af arbejdsmiljø og stress. - Det er positivt, og jeg håber, at anbefalingerne kan omsættes til konkret handling til alles bedste, siger Lone Rosendal.