Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

BF’s rådgivere mærker positive vinde på beskæftigelsesområdet

Trods besparelser på de offentlige biblioteker mærker BF’s konsulenter et lille opsving i forhold til medlemmer, der får ansættelser andre steder end på biblioteker. De opfordrer generelt til at benytte sig af BF’s tilbud om karriererådgivning.

Når telefonen ringer hos specialkonsulent i BF, Helle Fridberg, har det i løbet af det seneste halve år oftere end ellers været medlemmer, der spørger til lønrådgivning i forbindelse med jobsamtaler. For ligesom i det øvrige samfund, mærker man i BF et opsving på ansættelsesområdet trods besparelser og lukninger på flere biblioteker.

- Naturligvis er der stadig ledige medlemmer, der kæmper for at få job, men det er glædeligt at mærke, at der åbner sig nye muligheder, siger Helle Fridberg og peger på, at opsvinget skyldes, at der nu er flere og nye typer jobs, hvor man efterspørger kompetencer inden for informationssøgning, databehandling med videre. F.eks. i analytiske og datadrevne funktioner i politiet, Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets efterretningstjeneste (PET). Det er områder i den offentlige forvaltning, som har fået store ekstra bevillinger, og som derfor ansætter flere i disse år, fortæller hun.

- Et konkret eksempel på opsvinget er et medlem, der efter noget tids ledighed, havde fire jobsamtaler på en uge – det har jeg ikke oplevet tidligere, siger Helle Fridberg.

FLERE BESKÆFTIGEDE
Tal fra Danmarks Statistik bekræfter tendensen. I andet kvartal 2018 var 75,4 procent af de 15-64-årige beskæftigede. Det er det højeste niveau for beskæftigelsesfrekvensen siden tredje kvartal 2009. Fra første til andet kvartal 2018 steg beskæftigelsesfrekvensen 1,0 procentpoint. Det viser de sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

Trods de positive tal bliver en del af BF’s medlemmer i bl.a. uddannelsessektoren p.t. ramt af besparelser - det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent årligt – der kan føre til afskedigelser, men til gengæld er mange af dem tilsyneladende ikke længe om at komme i job igen, siger konsulent i BF’s forhandlingsafdeling Ulla Thorborg.

- Jeg fornemmer, at flere medlemmer bliver ansat i andre stillinger end den klassiske bibliotekars. Det kan f.eks. være i roller, hvor de skal styre og sortere store mængder af data i firmaer, siger hun og peger på et medlem, der fra at være ansat som uddannelsesbibliotekar fik job i en styrelse. Hun havde bl.a. taget BF’s miniuddannelse Records Manager.

”Et konkret eksempel på opsvinget er et medlem, der efter noget tids ledighed, havde fire jobsamtaler på en uge – det har jeg ikke oplevet tidligere.”
BRUG BF’S KARRIERERÅDGIVNING
Samtidig med, at det på samfundsplan tilsyneladende går op for flere, at BF’s medlemmer besidder mange forskelligartede kompetencer, ser det også ud til, at medlemmerne selv får øjnene op for det. Og det er uhyre vigtigt, understreger Ulla Thorborg.

- Nogle gange handler det måske også om at få tingene twistet lidt oppe i hovedet i forhold til, hvad man selv mener, man kan, siger hun og opfordrer medlemmerne til at benytte sig af BF’s tilbud om karriererådgivning, gennemlæsning af CV og ansøgninger samt tilbud om uddannelse.

- Vi får rigtig gode tilbagemeldinger fra de, der sparrer med os og håber, at flere vil komme til os og bruge os, for det er det helt rette tidspunkt at søge job.

Læs mere om BF’s tilbud på bf.dk/JobOgKarriere.