Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Ledelse: Strategisk arbejde giver ekstra bevillinger

Trods kommunale besparelser i 2018 går bibliotekerne på Stevns fri. Bibliotekschef May-Britt Diechmanns ambition om at arbejde strategisk for at løfte vigtige kommunale dagsordner har ført til et samarbejde med tre plejecentre og givet biblioteket en ekstra bevilling på 350.000 kroner.

Da May-Britt Diechmann blev leder af Stevns Bibliotekerne for to et halvt år siden, var »Bogen- Kommer-ordningen« et af de områder, hun gerne ville forbedre. Samtidig havde hun fokus på, hvor biblioteket kunne have en positiv effekt på lokalområdet og på hvilke politiske dagsordener, biblioteket kunne spille ind. Her var udfordringerne med flere ældre og også flere ensomme ældre et område, der lå lige til højrebenet for biblioteket.

- Det er godt, at bibliotekerne er forpligtede til at formidle til de borgere, der ikke kan komme på bibliotekerne. Men det er dyrt at formidle én til én via ”Bogen-kommer"-ordningen. Så min kongstanke var, at vi skulle undersøge, hvordan vi kunne formidle vores materialer via aktører, der havde en tættere kontakt til borgerne. I stedet for ”bogenkommer”, skulle vi lave ”biblioteket-kommer” de steder, hvor der var mange ældre. Det var udgangspunktet for en designproces, hvor vi har samarbejdet med tre kommunale plejecentre, siger May-Britt Diechmann. Tre aktiveringsmedarbejdere fra plejecentrene, to bibliotekarer, en administrativ medarbejder samt en proceskonsulent fra Roskilde Centralbibliotek gik i gang med at tilpasse tilbuddet til borgernes behov.

- Det udfordrede personalet i starten at skulle samarbejde med andre aktører inden for ældre og sundhed, som jo så skal formidle materialerne. Vi skulle også lære at arbejde med eksempelvis demente borgere. Men medarbejderne tog godt imod det, fordi det er et projekt, der giver rigtig god mening, og fordi personalet er meget dedikeret.

SUCCES KRÆVER VEDHOLDENHED
May-Britt Diechmann har arbejdet strategisk for at få projektet til at lykkes, og hun har været vedholdende.

- Jeg har blandt andet gjort meget ud af at opbygge relationer til lederne på plejecentrene og sikre mig, at de syntes, at min ide var god. Bibliotekerne kan gøre en forskel derude, hvis vi gør det rigtigt. Vores produkt er med til at give stjernestunder og skabe oaser.

En af fordommene fra bibliotekets personale var, at der var borgere, der ville være for dårlige til at tage imod tilbuddet. - Men vi blev klogere. En aktiveringsmedarbejder forklarede os, at grunden til, at de ældre sover så meget, er, at de keder sig. Sammen skabte vi den fælles mission, at biblioteket kan hjælpe med aktiveringen. Vi kan være med til at gøre det bedre at være på plejecenter, siger May-Britt Diechmann.

For nyligt var hun ude at tale med en leder på et af plejecentrene, der fortalte, at personalet bruger bøgerne til at læse højt. Blandt andet havde de læst højt for en borger, der var døende. - Det var stærkt at høre. Og det er positivt, at personalet tager materialerne til sig og laver en konkret vurdering af, hvordan de kan bruge det over for den enkelte borger. Med tilbage fra møderne får May-Britt Diechmann desuden viden om, hvordan biblioteket skal tilpasse sit tilbud.

- Blandt andet vækker materialer om Kongehuset genklang hos de demente, så det skal vi indkøbe mere af. Og der er jeg heldig, at jeg fik en ekstra bevilling på 350.000 kroner til dette projekt, hvilket jo også viser, at det giver mening, at biblioteket arbejder målrettet for at understøtte kommunale politiske dagsordener og udfordringer.

SUCCES KRÆVER PRIORITERING
En af årsagerne til, at projektet er lykkedes så godt, er den klare linje, May-Britt Diechmann har lagt.

- Jeg har været meget skarp i min prioritering og fokuseret på ældre som målgruppe. Og ved det valg er der også fravalg, så det er først nu, vi har haft tid til at arbejde struktureret på børneområdet. Her har vi igen fået en ekstra bevilling på 300.000 kroner til sprogstimulering de næste to år, siger May-Britt Diechmann og tilføjer.

- Første gang jeg fik en ekstra bevilling, følte jeg mig heldig, men anden gang kan jeg se, at det er fordi strategien med at spille ind i dagsordenerne virker. Hun er ikke i tvivl om, at bibliotekerne skal være målrettede i deres tilbud, og så kræver arbejdet tålmodighed.

- Jeg så gerne, at vi brugte de digitale tilbud endnu mere i forhold til ældremålgruppen. Men der har ikke været tradition for det på plejecentrene, og der kan også være mange små tekniske benspænd som eksempelvis en dårlig netforbindelse eller et manglende stik. Men netop det sidste har vi i projektet også fået ekstra ressourcer til via en digitaliseringspulje, så det arbejde fortsætter vi, siger May-Britt Diechmann.