Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

GF 2018 sætter ny retning

Tine%20Segel
I weekenden den 10. og 11. november holdt BF generalforsamling i Aarhus, hvor godt 200 medlemmer drøftede BF’s politiske strategi og fremtid. Hovedbestyrelsen og sekretariatet havde arbejdet målrettet på at skabe en weekend med både drøftelser, faglige input og ikke mindst en session, hvor der var tid til at drøfte fremtidens BF baseret på det udviklingsprojekt, hovedbestyrelsen satte i gang i 2017. Projektet blev fremlagt på generalforsamlingen og kredser om centrale spørgsmål såsom; Hvad skal være kernen i BF’s arbejde? Hvem skal BF organisere? Og ikke mindst: Hvilke ønsker har medlemmerne til fremtidens fagforening?

Spørgsmål, der også har indvirkning på BF’s vedtægter. Derfor stillede hovedbestyrelsen på selve generalforsamlingen to forslag til vedtægtsændringer, som blev vedtaget. Nemlig at BF fremadrettet kan ”… optage personer, der beskæftiger sig med data, information, viden eller kultur” samt en udvidelse af BF’s formålsparagraf, så det fremgår, at BF’s formål også er ”… at arbejde for at bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet”.

Det handler om at gøre det tydeligt, hvad der binder os sammen som medlemmer, hvad vores fælles sag er, og dermed også hvilke positioner og funktioner på arbejdsmarkedet, vi skal arbejde for at sikre og udbygge. Kort sagt skal vi gøre det mere tydeligt, hvad vores faglige fællesnævnere er for BF’ere i en ny tid.

Da Tor Nørretranders søndag morgen holdt oplæg, kommenterede han konkret på dette med følgende ord: “…Det ville være vidunderligt, hvis flere faggrupper turde træde i karakter. Sige højt “vi føler et kald og er stolte af det arbejde, vi udfører, fordi det er vigtigt for samfundet.” Den følelse af kald bør fagbevægelsen gå foran for at genetablere. Fagbevægelsen skal tilbage til at være en samfundsforandrende kraft. Det lyder som om, at I er på rette vej...”.

Jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre opsummering, og sammen med hovedbestyrelsen vil jeg bruge det som rettesnor for det videre arbejde. Generalforsamlingen besluttede også at ændre i vedtægterne, så næste generalforsamling afholdes i 2021. Som generalforsamlingen viste, står BF midt i vigtige overvejelser om organisationens fremtid. Det er vigtigt at understrege, at sådanne spørgsmål altid kan medføre, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i perioden, så vi hører medlemmernes mening og lægger det op til medlemmerne at stemme om.

På generalforsamlingen vedtog vi, at studentermedlemmer af BF nu har en ordinær plads i hovedbestyrelsen og kan stemme ved generalforsamling, formandsvalg og urafstemninger. Det har en stor betydning for de studerende, at de nu får reel indflydelse, og det vil forhåbentlig give endnu flere aktive studerende.

Jeg vil afslutte med at takke for genvalget som formand. Jeg vil gøre alt for at leve op til jeres tillid i den kommende periode. I BF er der kort vej fra medlem til den politiske ledelse. Så husk at bruge mig, hovedbestyrelsen og BF.