Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Fremtidens BF: Nye tider kræver nye svar

- BF skal følge med tiden og udvikle sig, og derfor har hovedbestyrelsen i 2017 igangsat et udviklingsprojekt, der skal afklare, hvilken organisation BF skal være, og hvem vi skal organisere, sagde formand Tine Segel i sin mundtlige beretning.

BF har blandt andet fået udarbejdet en arbejdsmarkedsanalyse, hvor der forventes en øget efterspørgsel efter BF’ernes kompetencer på det private arbejdsmarked og i nye jobtyper i den offentlige sektor.

Og der sker mange forandringer. På de uddannelser der traditionelt har uddannet BF’s medlemmer, på de arbejdspladser, hvor BF’erne plejer at blive ansat, og i de vilkår, politikere og beslutningstagere udstikker for bibliotekerne - for eksempel besparelser, både statslige og kommunale.

- Hovedbestyrelsen ønsker at involvere medlemmerne i diskussionen om, hvilket BF vi skal skabe, hvilke behov I mener, er de vigtigste, og hvad der optager jer i udviklingen af faget og forbundet, sagde Tine Segel.

Inden generalforsamlingen var der derfor udsendt en digital Qvest, hvor deltagerne kunne stille spørgsmål til hinanden. Spørgsmålene og svarene gav viden om medlemmernes overvejelser, tanker og idéer i forhold til BF og fagets udvikling, og de mange spørgsmål blev drøftet, da generalforsamlingen blev suspenderet lørdag eftermiddag.

I tre en halv time arbejdede deltagerne med spørgsmål, som var blevet inddelt i fem temaer:

-> BF'eren på fremtidens arbejdsplads
-> Fremtidens fagidentiteter
-> Nye typer af medlemmer og rekruttering til BF?
-> Den gode fagforening nu og i fremtiden?
-> BF – udviklingsperspektiver, andre typer samarbejder, fusion


Sagt på workshoppen Se frem:

”Vi skal tænke vores kompetencer ind i alle mulige virksomheder og organisationer. Vi kan noget, man kan bruge alle steder. Det er fremtiden for faget.”

”Bibliotekarrollen er en anden i dag. Vi laver så mange fede ting. Det er ikke kun bøger. Vi skal bibeholde vores kerneværdier, men det skal være i nye rammer - for eksempel et andet navn, hvis vi skal gøre os håb om at rekruttere nye medlemmer med andre fagligheder.”

”Jeg har været medlem af Dansk Magisterforening, men jeg følte ikke, at de omfattede mig, så efter at have arbejdet fire år på et folkebibliotek, meldte jeg mig ind i BF. Jeg havde to betænkeligheder. Det ene var navnet - er jeg bibliotekar, eller er jeg formidler. Den anden var prisen. Det koster 200 kroner mere om måneden. Alligevel valgte jeg at skifte.”