Gå til sidens indhold

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle arbejde med kodning

Nyt job

Navn Susanne Thorsted Münster
Stilling Metadataspecialist på DBC fra 15. august 2017
Uddannelse cand.scient.bibl. fra februar 2017.
Tidligere Projektansættelse på Rigshospitalet og et maskinværksted.
Alder 38 år

Hvorfor søgte du jobbet som metadataspecialist i DBC?

- Jobopslaget talte til flere af mine kompetencer. Jeg kan lide at arbejde med data og forståelse for data, og samtidig kan jeg lide den tekniske del med kodning. Jeg startede på IT Universitetet efter min bachelor, fordi jeg har den interesse, men det var alligevel for algoritmeteknisk, så jeg stoppede efter første semester og arbejdede i stedet halvandet år, før jeg startede på kandidaten på IVA (nu INF, red.).

Hvilke opgaver har du i DBC?

- Mapning er for eksempel en del af arbejdet, hvor man finder ud af, hvordan det ene format passer med det andet. Hvilke stykker informationer kan føres/mappes fra én kategori i det ene format (kildens format) over i en passende/tilsvarende kategori i det andet format (brøndens format). Der findes mange forskellige slags informationer, og de har alle deres egen »hylde«, for eksempel: Den afrikanske farm = titel, Karen Blixen = forfatter samt dato og emneord for at nævne nogle af de mest gængse. Det, jeg laver, er altså en oversættelse (et mapningsskema), da man sjældent bare kan føre det direkte over. Derefter skriver jeg et script i JavaScript for at konvertere kilden til brønden og et dataflow, så opdateringerne af kilder fremover sker automatisk.

En anden opgave, jeg har haft her i starten, er at sørge for, at bibliotekarerne kan søge informationer ved hjælp af de søgekoder, de er vant til fra det gamle bibliotekssystem – dem skal vi kode ind i det nye system.

Hvad er udfordringerne for dig i jobbet?

- Det tager tid at komme ind i processerne på DBC. En kollega sagde til mig, at det tager to år, fordi der er så mange flows, og bare terminologien tager tid at lære – der er eksempelvis rigtig mange forkortelser. Jeg kan sidde til møder og være helt lost. Heldigvis var vi to, der blev ansat samtidig, så vi støtter hinanden og skiftes til at spørge: Hvad betyder det?

Og selvom jeg kunne noget kodning i forvejen, har jeg skulle lære JavaScript. Det er der heldigvis tid til og forståelse for. Desuden har jeg ikke arbejdet på et bibliotek, så forståelsen for den sektor har jeg kun med fra min uddannelse.

Mellem din bachelor og kandidat var du ansat et år på Rigshospitalet og tre måneder på et maskinværksted. Hvad lavede du der?

- Jeg var et år på Rigshospitalets Klinisk Genetisk Klinik, først et halvt år i en løntilskudsstilling og så et halvt år på normale vilkår. Min opgave var at sætte deres akkrediteringsprojekt i gang på et praktisk plan; et projekt, der indtil da ikke var nået længere end til adskillige projektmøder om, hvad man teoretisk set gerne ville. Jeg endte med at udfærdige den strategiske dokumentation på, at de levede op til kvalitetskravene som standarden ISO 15189 kræver, hvilket de i praksis også allerede gjorde. Resultatet af den proces blev også en kvalitetshåndbog, der blev en tredjedel færdig. Derefter skulle de selv i gang med at skrive de taktiske procedurer og de operationelle instruktioner ned. Jeg kom væsentligt længere, end de havde forestillet sig.

Min opgave på maskinværksstedet var at finde et brugbart program og digitalisere deres tegninger. Indtil da havde de dem kun fysisk i ringbind, og det tog dem en formiddag at finde en tegning fem år tilbage. Jeg fik installeret et program for dem og begyndte indscanningen af tegninger med metadata. Det arbejde kunne de selv fortsætte, da jeg stoppede for at læse kandidaten på IVA.