Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Vi skal holde fast i de hardcore bibliotekariske kompetencer

Bibliotekar Vera Daugaard har arbejdet i Herning Bibliotekerne i 38 år. Hun er ikke i tvivl om, at biblioteket er højt prioriteret politisk i kommunen.

- Det er for eksempel mange år siden, vi har været udsat for besparelser. Og det, at vi er blevet flyttet til midtbyen, viser, at politikerne ser os som en gevinst, og at vi bidrager med at profilere Herning som et godt sted at bo.  

Har det ændret jeres arbejde at være flyttet ind midt i byen?

- Biblioteket samarbejder med rigtig mange, lige fra andre kulturinstitutioner til erhvervslivet. Vi er med i stort set alle events i byen, om det er juleaktiviteter i midtbyen, VM i cykelløb eller Grand Prix i Boxen. Den markante stigning i samarbejder betyder, at der skal frigøres tid til det, mens andre »passer butikken«. Ledelsesmæssigt er der derfor skabt en struktur, hvor vi er gearet til at gribe opgaver løbende. Vi er ikke opdelt i børne-, voksen-, musikafdeling og så videre, men i teams, der arbejder med læring, arrangementer og events, hvilket afspejler prioriteringen af opgaver, der ikke direkte handler om bemanding i udlånet.

Hvad synes du om den prioritering?

- Jeg synes, at det giver mening med de ændringer, biblioteket som institution gennemgår. Flytningen af biblioteket til midtbyen har været en stor succes, hvor vi har fået mange nye brugere og er bibliotek på en anden måde. Vi har fået en position som værested eller et forsamlingshus, hvor man kan mødes og føre den demokratiske samtale. 

Har udviklingen en bagside?

- Det kan godt være svært at få plads til det traditionelle bibliotekararbejde og vedligeholde ens bibliotekariske kompetencer eksempelvis inden for hardcore informationssøgning, hvilket jo ikke blot er vigtigt i den daglige betjening af brugerne, men også i samarbejdet med skolerne. Det kan være svært at finde tid til at dygtiggøre sig. Men jeg synes, at vi nu er begyndt at få mere fokus på den del igen. Vi har fået udpeget én, der har ansvar for at klæde os på til online Book-en-bibliotekar, blandt andet ved etablering af en fælles toolbox, og så har vi gang i et forløb med kurser i opgradering af vores søgekompetencer og så videre.

En anden udfordring er vores mange nye kollegaer med en anden faglig baggrund. De er rigtig dygtige, men de skal klædes på i forhold til de bibliotekariske færdigheder. Jeg tror, at ledelsen er ved at blive bevidst om, at fordelingen af kompetencer skal balanceres, og at det for eksempel også er godt at få ansat nogle cand.scient.bibl.ere, der har de grundlæggende søgefærdigheder. Biblioteket vil jo gerne »spille på to heste«, så medarbejderne både er dygtige på det hardcore bibliotekariske og også kan tilbyde de mange andre ting, der efterspørges.

Tror du, at biblioteket kommer til at spille en rolle i den kommunale valgkamp?

- Umiddelbart ville jeg have sagt nej, men der har for nylig været en læserbrevspolemik, hvor en politiker foreslog at skære ned på bibliotekets aktiviteter – en besparelse, som skulle bruges i plejesektoren. Der kom dog mange protester på Facebook fra brugere, som var imod det forslag. 

Hvad er dine ønsker som medarbejder videre frem?

- Vi er på rette vej, men jeg kan som sagt godt være bekymret for vores fagfaglighed, fordi der hele tiden kommer nye ressourcer og informationer, og hvis ikke vi som bibliotekarer og biblioteksformidlere tilegner os dem, kan vi heller ikke hjælpe borgerne og klæde dem på. Så jeg håber, at vi bibeholder en bevidsthed om, at det er vigtigt at sikre, fastholde og udvikle den viden.