Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Fremtidens biblioteksbetjening af ungdomsuddannelser er i spil

Formandens leder

I slutningen af september havde BF inviteret til dialogmøde med aktørerne på biblioteksområdet omkring fremtidens betjening af ungdomsuddannelser. Formålet med mødet var at samle bibliotekspraktikere og biblioteksorganisationer, dele viden på tværs og undersøge, om der er nogen fælles perspektiver og bud på at løfte biblioteksopgaven for eleverne på ungdomsuddannelserne. I BF definerer vi ungdomsuddannelser bredt, og vi har medlemmer ansat på både de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser og erhvervsakademier landet over.

I BF har børn og unges informationskompetencer været et indsatsområde gennem flere år. Først i forbindelse med folkeskolereformen og senere i 2014, hvor arbejdet med at se på ungdomsuddannelserne fortsatte, hvilket resulterede i rapporten Fra Google til grundighed, der har dannet grundlag for en lang række møder og debatindlæg. Med den seneste læsevaneundersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker er det tydeligt, at der fortsat skal sættes ind i forhold til børn og unges læsevaner, hvor bibliotekerne i højere grad kan arbejde med at skabe læselyst blandt denne gruppe. Læsning er på mange måder en gave for den enkelte og fremmer som positiv sidegevinst indlæring.

Der er altså nok at tage fat på. Besparelserne på uddannelsesområdet har betydet store nedskæringer på landets uddannelsesbiblioteker. Både folke-, fag- og forskningsbiblioteker forventes at tage over, nogle gange via samarbejdsaftaler, hvor biblioteket honoreres for den service og de personaleressourcer, der forbruges. Andre gange er udgangspunktet, at eleverne »bare« kan bruge det lokale bibliotek, for det er jo gratis. Så simpelt er det ikke.

Det er nemlig vigtigt at se på de organisatoriske samarbejder og nærhedsprincippet, hvis man vil skabe reelle og gode tilbud for eleverne. Hvis biblioteket ligger en dagsrejse mellem gymnasiet og hjemmet, er det ikke der, den unge elev går hen. Det er en skam, for som undersøgelser viser, betyder det noget, at elever og studerende bruger deres bibliotek – både for gennemførsel af studie, men også for karaktererne.

Der er mange bolde i luften og interesser på spil, og der mangler afklaring, analyse og ikke mindst strategi. Det blev tydeligt på dialogmødet, hvor både indkøb, licensmodeller og betjening – og ikke mindst elevernes ønsker og behov – blev drøftet.

BF’eren og biblioteket som den røde tråd i uddannelseslivet – gennem folkeskole, ungdomsuddannelse og de videregående uddannelser – er en vision, som det samlede biblioteksvæsen kan løfte. Men der er i øjeblikket knuder på den røde tråd, og vi må gøre, hvad vi kan, for at skabe en biblioteksservice med udgangspunkt i elevernes behov i forhold til trivsel, gennemførselsprocenter og karaktergennemsnit.

Første skridt på den vej blev taget til mødet i september, hvor aktørerne blev enige om at arbejde videre og søge mere viden på området.