Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Det handler om at søge indflydelsen

Tillidsrepræsentant i Guldborgsund-bibliotekerne Stine Grabas.

- Biblioteket er sjældent i lokalpressen eller på den kommunale dagsorden, så overordnet set er biblioteket ikke særlig højt prioriteret i kommunen, konstaterer tillidsrepræsentant i Guldborgsund-bibliotekerne Stine Grabas. Hun kan dog pege på et enkelt område, hvor hun vurderer, at politikerne tænker biblioteket ind i bredere kommunale strategier, nemlig Bobleriet, som er et samarbejde på tværs af kulturinstitutionerne, hvor politikerne har afsat en særskilt pulje til kulturelle samarbejdsprojekter.

- Der er kommet en pulje penge og politisk bevågenhed, og det er jo positivt, ligesom det er fint, at institutionerne tvinges til at arbejde sammen. Men det sker på et område, hvor vi som bibliotek i forvejen ville have lavet mange af de samme aktiviteter. Forskellen er så bare, at det nu er Bobleriet, der er afsender, i stedet for biblioteket. Dermed mister vi noget synlighed.

Derfor er det – trods det kulturelle samarbejde på tværs – også stadig hendes vurdering, at kommunen ikke bruger biblioteket særlig strategisk. I stedet er det biblioteket, der på eget initiativ sætter projekter i gang, når det ser et behov. Eksempelvis med opsøgende arbejde i udsatte boligområder eller samarbejde med sprogskoler.

- Fordommene om biblioteket eksisterer stadig, og de spænder ben for, at biblioteket kommer mere i spil i de kommunale strategier. De tænker biblioteket som bøger, der skal lånes ud og afleveres igen. Vi tænkes ikke ind i de langsigtede strategier omkring dannelse, eller at biblioteket kan være en del af løsningen på mange kommunale udfordringer. Derfor er vi selv nødt til at byde ind og synliggøre biblioteket ved at flytte nogle af vores aktiviteter ud af bibliotekets fysiske rum, siger hun.

Glemt i en kulturkanon

At biblioteket ikke er så højt placeret i borgernes bevidsthed, som man kunne ønske sig, viser den kulturkanon, som Guldborgsund Kommune har udgivet i 2017 under titlen Guldkanon. Op til udgivelsen har man stillet borgerne spørgsmålene: Hvilke kulturoplevelser i kommunen er jeg særlig stolt af, og hvad ville jeg nødigt undvære? På biblioteket tog man del i det kommunale initiativ og opfordrede folk til at stemme, men ud af de 37 valgte kulturattraktioner, der indgik i Guldborgsunds kulturkanon, er biblioteket ikke med, og det ærgrer Stine Grabas.

- Man kan spørge sig selv, om vi ikke er med, fordi borgerne ser os som så selvfølgelige, at de ikke tænker på at nævne os, eller om det er, fordi vi ikke betyder noget for borgerne?

Virkeligheden er dog, at borgerne giver udtryk for, at deres bibliotek betyder noget. Under ombygningen i forbindelse med sammenlægningen af bibliotek og borgerservice klagede mange borgere til bibliotekets personale over, at deres bibliotek nu blev mindre. Men ligefrem læserbreve eller demonstrationer kom der ingen af.

- Borgerne var utilfredse, men det var kun os, de sagde det til, siger Stine Grabas.

Derfor forventer hun heller ikke, at biblioteket bliver en del af valgkampen.

- I mange år har vi forsøgt at nå ud med budskabet om, at biblioteket er mere end bøger, så hvordan vi lige skulle nå det til november, har jeg svært ved at se. Men det behøver heller ikke være et valgkampstema at få synliggjort alt det, biblioteket kan. Man må forsøge at få den indflydelse, man kan. Derfor er jeg gået med i kommunens Hoved MED-udvalg, hvor jeg har mulighed for at synliggøre biblioteket over for andre af kommunens institutioner og politikerne.

- Min oplevelse er, at der er langt fra biblioteksledelsen til politikerne, så hvis jeg kan deltage i centrale udvalg og dermed få foretræde for politikerne og den øverste ledelse i kommunen og være med til at pege på, hvor biblioteket kan bidrage, så gør jeg det, siger Stine Grabas.


Guldborgsund Kommune har 61.257 indbyggere (2017). Guldborgsund-bibliotekerne består af et hovedbibliotek og fem lokalbiblioteker i Nysted, Nørre Aslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Væggerløse.

Udgifterne til folkebiblioteket pr. indbygger
571 kr. (2017
549 kr. (2016)
543 kr. (2015)

Kulturudgifter pr. indbygger: 1.249 kr.

Bibliotekets driftsbudget for 2017 er reduceret med 2,99 procent. Anlægsbevillinger: Mellem 500.000 til 1 million kr.