Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Biblioteksdidaktik som fælles sprog

Ny grundbog i biblioteksdidaktik sætter ord på den praksis, der sker på bibliotekerne. Det gør det lettere at udvikle faget, professionalisere det og pege på behovet for nye kompetencer, ifølge bogens bidragsydere.

Biblioteksformidlernes opgaver spænder i dag fra projektledelse og relationsarbejde over samskabelse til kulturelle events og sociale indsatser, det hele med formidling som omdrejningspunkt.

Og den nyudviklede faglighed kalder på en biblioteksdidaktik, der giver et fælles sprog, viden og redskaber og dermed et fundament til at videreudvikle faget, mener fagredaktør og en af bogens ni forfattere Cecilie Laskie, der har samlet bogens forskningsbidrag om formidling fra den direkte vejledning til den uformelle læring i bibliotekerne – fagets didaktik. Bogen henvender sig til studerende ved biblioteksuddannelser og biblioteksformidlere.

- Biblioteksdidaktik handler om identitet. Hvis man skal udvikle fælles teorier, modeller og sprog, kræver det en fælles grundfølelse af, hvem man er som biblioteksformidler, og fællesnævneren er det brændende ønske om at formidle biblioteket som kulturinstitution – fra informationsvidenskab til kulturformidling, siger hun. Betegnelsen biblioteksformidler – i stedet for bibliotekar – er valgt, fordi bibliotekerne i dag også har mange medarbejdere med en anden faglig baggrund end den bibliotekariske.


»Biblioteket må i dag forstås som et relationelt samarbejde mellem borgere og lokalmiljø med funktion af socialt og kulturelt omdrejningspunkt mere end at administrere og give adgang til en samling,« skriver lektor fra SDU Jens Jørgen Hansen i bogen Biblioteksdidaktik.


Ifølge lektor ved Bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk Universitet Jens Jørgen Hansen bidrager en samlet biblioteksdidaktik til en professionalisering af faget, fordi der bliver sat ord på de aktiviteter og den formidling og læring, der allerede sker på bibliotekerne: »Tanker og visioner bliver synliggjort også over for borgere og politikere, og det bliver lettere at pege på nye kompetencebehov på bibliotekerne«. Desuden giver en »biblioteksdidaktik mulighed for at på et refleksivt grundlag at diskutere, eksperimentere og udvikle nye og eksisterende praksisformer på bibliotekerne,« skriver han i kapitlet »En teoretisk tilgang til biblioteksdidaktik«.


I 2018 udbyder centralbibliotekerne et »Akademiforløb i Biblioteksdidaktik« støttet af Slots- og Kulturstyrelsens overbygningspulje. Læs mere på www.centralbibliotekerne.dk.