Gå til sidens indhold

Vi har formidlingskompetencer, der kan bruges uden for biblioteket

Kulturchef i Kalundborg Kommune, Jane Hald Christiansen.

Da kulturchef Jane Hald Christiansen også blev øverste chef for kommunens biblioteker for tre år siden, var hendes mål at åbne biblioteket mere op og koble det mere til kommunens øvrige strategier.

- Biblioteket er kommunens væsentligste kulturinstitution, så det er vigtigt, at biblioteket er i sync med, hvad der foregår i kommunen, og ved, hvordan det kan spille en rolle.

- Jeg synes blandt andet, at vi er lykkedes med at få tænkt bibliotekerne ud af det fysiske rum og gjort dem aktive lokalt på nye måder. Et eksempel er vores filial i Udby, hvor der ikke kom så mange brugere. Det ændrede vi ved at invitere alle i området til en snak om, hvad vi kunne gøre sammen, og nu er det en af de filialer, hvor der sker allermest, siger Jane Hald Christiansen.

Kultur i alle hjørner

Hun understreger, at det er en politisk strategi i Kalundborg ikke at lukke biblioteksfilialer, fordi det er et politisk ønske, at der bliver tænkt kultur i alle hjørner af kommunen.

Udfordringen er, at Kalundborg ifølge de kommunale nøgletal bruger færre penge på kultur og biblioteker end mange andre kommuner. 

- Virkeligheden er, at vi ikke får flere ressourcer, så min opgave er at tænke ud af boksen, fordi vi ikke skal levere det samme, som vi hele tiden har gjort. Vi skal udvikle biblioteket for eksempel i relation med andre, hvor vi samlet set får mere velfærd ud af det. Det vil jo altid være fedt at have ti ansatte mere, men det handler om, hvad du gør med de ressourcer, du har – hvordan sætter du biblioteksfagligheden i spil i forhold til andre fagområder, så vi når længere og er nærværende for borgerne, siger Jane Hald Christiansen. Hun mener, at bibliotekerne får rum til at eksperimentere og gå nye veje, og netop det viser, at kommunen prioriterer bibliotekerne højt.

- Vi forsøger at tænke i opgavefællesskaber, så kulturprojekterne trækker på kompetencer fra mange steder i kommunen. Dermed har du 85 medarbejdere fra teateret, rådhuset, biblioteket og så videre, der kan byde ind på opgaverne, i stedet for at det for eksempel alene er de ansatte på biblioteket. Inspireret af Viborg har vi et projekt om at skabe liv i forsamlingshusene, og det kan kun ske i samarbejde med lokale aktører og frivillige, siger Jane Hald Christiansen, der roser bibliotekets medarbejdere for at have grebet de nye opgaver, der rækker ud af biblioteket.

- De ansatte har grebet det her, og de har leveret.

Det lokale mødested

For at synliggøre alt det, biblioteket gør og kan, har de netop udgivet et katalog over alle de steder, hvor biblioteket indgår i kommunens kulturtilbud.

- Programmet viser både bibliotekets kerneopgaver, men også at vi har formidlingskompetencer, vi kan bruge uden for bibliotekerne. Som til den årlige musikfestival i Kalundborg, hvor vi deltager, eller ved at skabe aktiviteter i forsamlingshusene, siger Jane Hald Christiansen, der ikke tror, at biblioteket bliver en del af valgkampen, men bibliotekets visioner for de næste tre år, som hun og udvalgte medarbejdere har arbejdet med, er netop blevet fremlagt.

- Vi vil have endnu mere fokus på at være lokale mødesteder, på børn og unge og deres forældre som biblioteksbrugere, digital læring og digital dannelse. Og så skal samskabelse, samarbejde og netværk integreres endnu mere i den måde, vi arbejder på i kommunen.