Gå til sidens indhold

Ledelse og medarbejdere er gode til at få meget ud af pengene

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune, Ole Glahn.

- Vi prioriterer bibliotekerne højt i Kalundborg Kommune. Biblioteket har en helt central placering i kommunens strategi og bliver tænkt ind i alt fra integrations-, kultur- til landdistriktspolitik, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Ole Glahn, selvom han erkender, at på papiret får bibliotekerne færre penge end i mange andre kommuner. Men pengene bliver brugt godt, siger han.

- Vi lægger ikke i den høje ende, hvis vi kigger på nøgletal for kulturen i forhold til andre kommuner, men ledelse og medarbejdere er gode til at få meget for pengene, siger Ole Glahn.

Biblioteket er alle steder

- Det er ildsjæle, der arbejder på biblioteket, de er udadvendte og synlige i hele kommunen, og de skal anerkendes for en stor indsats. De kommer ud til folk i stedet for at vente på, at brugerne kommer til dem, og biblioteket er ikke kun et sted, hvor man låner en bog eller musik. Det er et samlingssted på tværs af alder, etnicitet og sociale skel. Biblioteket er vigtigt i forhold til integration både af andre etniske grupper og nytilflyttere til kommunen; det er dér, hvor mange finder interessefællesskaber, siger Ole Glahn, der tilføjer, at biblioteksklubben har 3.000 medlemmer.

- Som kommunalpolitikere vil vi gerne udvide aktiviteterne for de samme penge, og her skal vi inddrage civilsamfundet og foreningerne. Men vi har heldigvis en god økonomi, så vi er ikke i en situation, hvor vi skal spare på bibliotekerne. Vi har borgeren i centrum, det er dem, der betaler for servicen, og den indstilling er der også kommet generelt i forhold til myndighedsopgaver. Derfor passer borgerservice godt ind på biblioteket i dag, siger han.   

Decentral bibliotekspolitik

Et bevidst valg i kommunen er en decentral bibliotekspolitik, fordi politikerne ifølge Ole Glahn er klar over, at det er med til at holde liv i lokalsamfundene.

- Vi har ikke lukket en filial i 20 år, men derimod for nylig åbnet et nyt kvikbibliotek i Svebølle. Vi ved, det er vigtigt i de små bysamfund at have mødesteder og liv. Bibliotekerne er blandt andet del af projektet Liv i Forsamlingshusene, hvor vi gerne vil skabe flere aktiviteter i samarbejde med frivillige og foreninger, siger Ole Glahn, der ikke forudser de store sværdslag i den kommende valgkamp om bibliotekerne, men måske kunne en debat om et nyt kulturhus komme på banen.

- Biblioteket ligger i utidssvarende lokaler, der er uegnede til at klare de udfordringer, det har i dag. Et udvalg er ved at undersøge, hvilke andre bygninger i kommunen, der eventuelt kunne bruges. Desuden har vi lavet en havnepark, hvor der stadig er penge i budgettet, så måske er der nogle muligheder dér.