Gå til sidens indhold

Flere vil læse bibliotekskundskab i Kolding

Uddannelsen Bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk Universitet i Kolding har øget sit optag fra 34 studerende i 2016 til 44 i 2017. Lektor Margrethe Hansen Møller mener, at stigningen viser, at uddannelsen nu er ved at være etableret.

Hvorfor tror du, at Bibliotekskundskab og videnskommunikation i Kolding har øget sit optag i år?

 - Uddannelsen blev etableret i 2009, og det øgede optag viser, at det tager noget tid at etablere en uddannelse, og det er ved at ske nu. I 2016 optog vi 34 studerende, og i år har vi optaget 44 studerende. Den geografiske fordeling viser, at vi har fået flere ansøgere fra Nord- og Midtjylland end tidligere år. Det kan skyldes, at IVA’s afdeling i Aalborg er lukket ned. Vi har også arbejdet med at gøre os ekstra synlige over for potentielle studerende gennem en kampagne, hvor vi har lavet plakater og postkort om uddannelsen på biblioteker i Jylland ud fra den tanke, at dem, der gerne vil læse bibliotekskundskab, nok også kommer på biblioteket. Det er også vigtigt for os, at bibliotekerne kender os, fordi uddannelsen er forholdsvis ny. Endelig kan det øgede optag skyldes, at de studerende fra tidligere årgange har omtalt os positivt, fordi de er glade for at gå her.

Hvordan har uddannelsens faglige indhold udviklet sig siden begyndelsen i 2009?

 - Uddannelsen blev i 2013 flyttet til Kolding fra Odense, hvor den lå fra 2009 til 2013. I Odense hørte uddannelsen især under Institut for Litteratur, Kultur og Medier, men flytningen til Kolding betød, at den i stedet blev en del af det informationsvidenskabelige miljø og de it-uddannelser, der i forvejen er i Kolding. Det betød et ændret fokus i uddannelsen, hvor de studerende fik fag om webteknologi, interaktions- og servicedesign, projektledelse med mere. Samtidig er de kulturvidenskabelige fag bibeholdt, så det er en ret bred uddannelse.

Uddannelsen er en bacheloruddannelse, hvad vælger de studerende at gøre efterfølgende?

- Det er jo ret små årgange, vi taler ud fra. Eksempelvis var der ni, der dimitterede fra den første årgang i Kolding. Her er flere af dem fortsat på overbygningen Cand.it. i Webkommunikation, en enkelt er ansat i et kommunikationsfirma og et par stykker i vikariater på biblioteker i regionen. Vores anbefaling til de studerende er, at de tager en kandidatoverbygning.

Uddannelsen blev etableret på initiativ fra blandt andet bibliotekschefer, der ønskede en uddannelse med tættere tilknytning til sektoren. Hvordan er samarbejdet?

- Vi samarbejder på mange niveauer. Vi har blandt andet et aftagerpanel, hvor både BF og flere bibliotekschefer er repræsenteret. Vi har løbende møder med BF for at få input om tendenser i faget. Desuden har vi flere forskningsprojekter, hvor vi involverer biblioteker, og forskere på SDU har været bidragsydere til en bog om biblioteksdidaktik. Samtidig har vi også gjort samarbejdet til en del af selve uddannelsen, så de studerende konkret afprøver koncepter på bibliotekerne, eksempelvis hvilke nye roller biblioteket kan spille i forhold til integration og medborgerskab eller en erhvervscamp, hvor de studerende arbejder med problemstillinger fra offentlige og private virksomheder. Endelig satser vi på efteruddannelse, der matcher bibliotekernes behov. Det har resulteret i, at vi har udbudt enkeltfag eksempelvis på vores bachelor i Bibliotekskundskab og videnskommunikation og på Cand.it. i Webkommunikation, hvor der for eksempel bliver udbudt et kursus i bibliometri her i efteråret.

Hvordan er studiemiljøet, når uddannelsen er så forholdsmæssig lille?

- De studerende har fag med flere andre uddannelser, blandt andet sammen med BA-uddannelsen i Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, hvilket giver et større studiemiljø. Samtidig har vi en stribe initiativer, der går på tværs af studieretningerne, for eksempel en studiecafé med faglige arrangementer.

Hvilken karriere ønsker de studerende?

- Med forbehold for, at det er små årgange, kan jeg sige, at tendensen er, at én gruppe afslutter studiet efter bacheloren, fordi de har haft en karriere i forvejen og specifikt gerne vil ud på bibliotekerne. Den anden gruppe læser videre, og her kan karriereplanerne ændre sig undervejs. Nogle af dem, der bliver Cand.it. i Webkommunikation, søger ud på et bredere arbejdsmarked, men en del af dem bliver også ansat på bibliotekerne.