Gå til sidens indhold

Et hus for alle, men ikke for alt

Bibliotekschef i Odense Kommune Kent Skov Andreasen.

- Første gang, biblioteket blev nævnt som et redskab til at nå vigtige kommunale mål, var, da byrådet skrev os ind i budgetforliget i forbindelse med Borgernes Hus i 2014, siger bibliotekschef Kent Skov Andreasen. I forliget stod der, at biblioteket skulle understøtte byens vækst og borgernes trivsel.

- Og det har betydet rigtig meget, fordi andre får blik for, hvad vi beskæftiger os med ud over kernevirksomheden. Især målet med, at vi skal øge den menneskelige værdi, passer rigtig fint til os. Vi understøtter folks livsprojekter, hvad enten det er at bygge et fuglehus eller at skrive en ph.d.

At biblioteket er på den politiske dagsorden i Odense har også betydet, at flere har en mening om, hvad biblioteket skal.

- Det er ikke et problem, men en udfordring og en rigtig udvikling, fordi det giver bibliotekerne den plads i debatten, de fortjener. Eksempelvis blev vi pålagt at spille en formaliseret rolle i forhold til skolerne, hvor fordelen er, at området bliver hevet op på et højere strategisk niveau, og at rådmændene fra begge enheder har fokus på det, siger Kent Skov Andreasen.

Samarbejde med borgerne

Det politiske engagement kommer dog ikke af sig selv, eksempelvis deltager Kent Skov Andreasen i udvalg på tværs i kommunen, blandt andet omkring planlæggelsen af det kommende kommunalvalg.

Og det at være i fokus betyder heller ikke, at biblioteket går fri for besparelser. Historisk har biblioteket i Odense aldrig haft de samme ressourcer, som eksempelvis bibliotekerne i Aalborg og Aarhus.

- Så vi er nødt til at arbejde med andre løsninger og gå fra at være en solid driftsorganisation til en udviklingsorganisation, hvor kernefagligheden skal bibeholdes. Blandt andet fordi det politiske ønske er, at biblioteket skal arbejde sammen med borgerne og ikke for borgerne, siger Kent Skov Andreasen.

Det ses blandt andet i ombygningen til Borgernes Hus, hvor det bliver en kerneopgave for biblioteket at arbejde tæt sammen med de frivilliges organisationer.

- At vi skal arbejde sammen med borgerne er noget, der passer fantastisk godt til os. Borgerne stemmer med fødderne, og de sætter pris på bibliotekets unikke kvaliteter, siger Kent Skov Andreasen, der derfor glæder sig over, at der ikke i forbindelse med Borgernes Hus er sket en sammenlægning af borgerservice og bibliotek, og at det kun er rettighedsdelen af borgerservice, der rykker ind på biblioteket, mens hele sagsbehandlerdelen foregår et andet sted.

- Det klare snit, at det kun er borgerrådgivningen, der flytter ind hos biblioteket, har jeg ikke set andre steder, og det er meget positivt, at borgernes hus er et hus for alle, men ikke et hus for alt.

Synlighed i pressen

Men trods et hovedbibliotek, der snart får en guldfacade og navnet Borgernes Hus, så er biblioteket stadig – med Kent Skov Andreasens ord – et rugbrød, og det er svært at gøre lækkert i en kommunal valgkamp.

- Vi har ikke en konsistent målgruppe, der kan protestere ligesom skolerne og daginstitutionerne. Derfor synliggør vi os hovedsagelig via markedsføring. Vi har en fast rubrik i den lokale ugeavis, vi har en bibliotekar, der skriver klummer, og vi leverer stof, der er nærværende og tæt på borgerne.

Og så er samarbejdet med det politiske niveau tæt i forhold til at få bibliotekerne sat mere på den overordnede dagsorden – eksempelvis i KL – så digitalisering, it-kundskaber og læsefærdigheder kan komme på den generelle dagsorden, fordi de skal løftes landspolitisk.

- Her skal vi støbe kuglerne, så politikerne også kan gå i brechen for os.