Gå til sidens indhold

PFA vil forebygge længerevarende sygdomsforløb

PFA lancerede i april tiltaget EarlyCare for at mindske antallet af langtidssygemeldte. Det skal ske gennem vejledning og behandling i samspil med det offentlige.

Mange langtidssygemeldinger kunne undgås, hvis den sygemeldte fik den rette rådgivning langt tidligere i sit sygeforløb, mener PFA. Derfor har PFA i april lanceret tilbuddet EarlyCare. Det skal ses som et supplement til det offentliges sundhedsydelser og giver de af BF’s medlemmer, der har deres pension i PFA, mulighed for at få hjælp i forbindelse med en sygemelding, hvad enten det drejer sig om stress, dårlig ryg eller alvorlige diagnoser som kræft eller hjertekarsygdomme.

Når man i forbindelse med en sygemelding ringer til EarlyCare, vil man i første omgang komme til at tale med en socialrådgiver, en fysioterapeut eller en sygeplejerske, og afhængigt af hvilken sygdom man ringer med, tildeles man herefter en såkaldt Health Guide, der bliver en fast kontaktperson i det forløb, PFA tilbyder, hvor målet er at hjælpe den sygemeldte så hurtigt som muligt tilbage på arbejdet.

I forløbet er PFA rådgivende over for BF’s medlemmer om samspillet med de offentlige ydelser på området, og om hvilke behandlingstilbud PFA anbefaler, at man tager imod. Det kan altså – udover fysioterapi for en dårlig ryg – også være tilbud omkring kost og motion.

Men det er helt frivilligt, hvad man vil være med til, understreger Julie Engelund Sander, der er chefkonsulent i Strategisk Sundhed hos PFA.

- I rådgivningen og afdækningen tager vi hensyn til den enkelte. Vi kan fortælle, at vi ved, man kan have glæde af eksempelvis et tiltag omkring kost eller motion, og så lytter vi til den enkelte, siger hun.

PFA opfordrer alle, der har været sygemeldte i 14 dage, til at bruge EarlyCare, men har man været syg i kortere eller længere tid, er man også meget velkommen til at ringe, siger Julie Engelund Sander.

Hun lægger ikke skjul på, at tiltaget også vil blive en god forretning for PFA, fordi man ved en mere helhedsorienteret tilgang til sygdomme undgår flere lange sygdomsforløb, og de penge, PFA sparer på lange sygemeldinger, vil gå tilbage i lommerne på kunderne, da PFA er et kundeejet selskab, siger hun.

Julie Engelund Sander understreger, at de oplysninger, PFA får via EarlyCare om, at en kunde eksempelvis har en dårlig ryg, ikke trækkes frem, når vedkommende måske flere år senere ønsker at udvide sin dækning på eksempelvis en Tab af erhvervsevneforsikring. Det sikrer persondataloven.

- Vi følger naturligvis persondataloven, så det problem opstår ikke for kunderne, siger hun, men peger dog på, at man midt i en sygemelding ikke kan forhøje eksempelvis sin dækning ved kritisk sygdom uden at skulle afgive nye helbredsoplysninger.


De typiske henvendelser

1. Psykiske problemer (også stress)
2. Smerter i bevægeapparatet
3. Alvorlige sygdomme som hjertekarsygdomme og kræft

Hvis du har været syg i for eksempel 14 dage, kan du tage kontakt til EarlyCare. Her mødes du af fagpersonale såsom socialrådgivere eller fysioterapeuter, som vejleder dig om dit individuelle forløb. Det koster dig ikke noget, men behandlingen vil være skattepligtig.