Gå til sidens indhold

Medlemmerne ønsker mere fokus på arbejdsliv og fagets udfordringer

BF's medlemsundersøgelse

BF er en fagforening, der er en lille smule bedre end gennemsnittet. Det er en af konklusionerne, man kan drage af BF’s medlemsundersøgelse, der blev gennemført i foråret 2017. Medlemstilfredsheden ligger på indeks 64, hvilket er to point højere end ved den forrige undersøgelse i 2011, og et point over gennemsnittet for øvrige AC-organisationer, der har lavet lignende medlemsundersøgelser.

Undersøgelsen giver desuden et fingerpeg om medlemsloyaliteten. Den ligger på indeks 72, hvilket er fire point over gennemsnittet for øvrige AC-organisationer. Men dykker man længere ned i tallene, er der både ros og ris fra de 826 medlemmer, der har svaret på undersøgelsen.

Ud fra besvarelserne anbefaler MSI Research, der har stået for undersøgelsen, at BF arbejder med at styrke interessevaretagelsen for at øge medlemmernes tilfredshed. Det handler især om, at BF skal varetage medlemmernes interesser omkring deres arbejdsliv og sikre kvaliteten og udviklingen af faget.

I alt blev 2.894 medlemmer spurgt, hvilket giver en svarprocent på 29. Hele undersøgelsen er tilgængelig på bf.dk.


En fagforening med høj viden

En fagforening skal kæmpe for medlemmernes interesser, og det forventer BF’s medlemmer også af deres fagforening. De ser BF som en fagforening, hvor den faglige viden er høj, men de ønsker sig samtidig en mere nytænkende faglig organisation og et højere udbytte af kontingentet.

 

BF anses som en faglig organisation, der kæmper for medlemmernes interesser.          
Indeks 72

BF anses som en faglig organisation, hvor den faglige viden er høj.
Indeks 75

BF anses som en faglig organisation, der er nytænkende.            
Indeks 61

BF anses som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent.
Indeks 61


Interessevaretagelse skal prioriteres

Varetager BF medlemmernes interesser på de områder, der betyder noget for deres arbejdsliv? Medlemmernes besvarelser omkring den type spørgsmål viser, at de ønsker sig en fagforening, der går tættere på de udfordringer, som de oplever i hverdagen. Dette område betyder desuden meget for medlemmernes samlede tilfredshed.

Bibliotekarforbundet varetager mine interesser på områder, der betyder noget for mit arbejdsliv. 
Indeks 62

Bibliotekarforbundet sikrer udvikling og kvalitet i faget. 
Indeks 62

Bibliotekarforbundet forstår de udfordringer, medlemmerne står overfor i arbejdslivet. 
Indeks 64


Tilfredshed med BF’s tilbud

Generelt er medlemmerne godt tilfredse med BF’s medlemstilbud såsom hjemmeside, netværk, fagmagasinet Perspektiv og arrangementer.

Kvaliteten af hjemmesiden. 
Indeks 66

Kvaliteten af fagmagasinet Perspektiv. 
Indeks 72

Relevansen af faglig efteruddannelse.
Indeks 67


Høj kvalitet i rådgivningen

En af kerneydelserne i en fagforening er at rådgive omkring løn og ansættelsesforhold. Det er vigtigt, at fagforeningen er klar, hvis medlemmerne har brug for hjælp. Og netop rådgivningen oplever medlemmerne som let tilgængelig og imødekommende.

Rådgivningen fra BF er generelt faglig kompetent. 
Indeks 76

Rådgiverne fra BF er generelt venlige og imødekommende. 
Indeks 83


Et fagligt fællesskab

Den faglige identitet og det faglige fællesskab blandt medlemmerne er vigtigt. Medlemsundersøgelsen spørger derfor også ind til, hvordan medlemmerne vurderer, at BF styrker det faglige fællesskab.

Der er et stærkt fagligt fællesskab i BF. 
Indeks 62

BF inddrager medlemmerne i forbundets arbejde. 
Indeks 63

Alt i alt styrker BF fællesskabet blandt mine fagfæller. 
Indeks 63


Kvinder er mest tilfredse

Medlemsundersøgelsen viser, at kvinderne – som også udgør 78 procent af de adspurgte – er de mest tilfredse.

Kvindernes tilfredshed ligger generelt på indeks 66, mens mændenes er indeks 60.

Også når man ser på loyaliteten i forhold til BF, ligger kvinderne højest. Kvindernes loyalitet er på indeks 73, mens mændenes er på indeks 69.


Alder betyder noget for tilfredsheden

I medlemsundersøgelsen viser det sig, at det især er de yngste og ældste medlemmer, der er mest tilfredse med BF.

Blandt medlemmer under 30 år er tilfredsheden på indeks 70, mens medlemmer i gruppen 40-49 års tilfredshed er på indeks 61. Tilfredsheden stiger igen med alderen, hvor de 50-59-åriges tilfredshed ligger på indeks 66. Blandt medlemmer over 60 år er tilfredsheden på indeks 68.


Se hele undersøgelsen her